User manual Philips PET832

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Philips PET832. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Philips PET832 it belongs to the category DVD Player. A user manualPhilips PET832 is taken from the manufacturer, a Philips company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Philips PET832 directly. You can view the user manualPhilips PET832 directly online or save and store it on your computer.

PET830_ifu 1-4.qxd 2007-10-10 3:08 PM Page 23  
Portable DVD player  
PET830  
PET832  
2.5 Zero Bright DotTM  
4
4.1 De DVD-speler opladen  
Sluit de netadapter aan op het stopcontact  
Het toestel opladen  
1
2
DomruhkektotroteostpeldienPteO  
Psplaealtesr.eAenls(PS)BVCCD(Wineedregascvhecijoflandtreoalea)nidseinrg  
het indexmenu van de schijf op het scherm.  
Gebruik de cijfertoetsen 0-9 om uw keuze te maken of een  
weergave-optie te selecteren.  
Druk op RETURN op de afstandsbediening om terug te keren  
naar het vorige menu.  
Ga naar SETUP en selecteer PBC settings (Instellen  
weergavecontrole) om Weergavecontrole aan/uit te schakelen.  
W
s
chaE  
k
ReleOnN. aan de bovenkant van de speler  
6.2.2 TV  
U
uw DVD's genieten.  
kunt de speler op een TV aansluiten en van  
1
Elementi di controllo  
e
componenti funzionali  
2.6  
la seguente estensione file:  
.mp3  
Q
.1ue  
M
stuosdicisap:ositivo supporta solamente musica non protetta con  
4.2 Accensione del telecomando  
1
2
Premere brevemente il pulsante POWER ON sul lettore in  
alto per accendere il dispositivo  
6.2 Collegamento  
Nederlands  
Geniet van hoge-kwaliteit beelden vrij van storende  
1.1 Parte superiore del lettore (vedere figura 1)  
1
1
Aprire il coperchio del vano batteria. Rimuovere  
la pellicola di plastica protettiva (solo la prima  
volta).  
6.2.1 Cuffie  
Collegare le cuffie ad uno dei jack per cuffie a sinistra del lettore.  
Gebruikershandleiding  
Manuale d’uso  
Bruksanvisning  
Inhoud  
vhleebkbkeenn kdlieeinveeealfawl iojkpinLgCenD,-dsiceheinrmdeenLCvoDo-rinkdoumsetrni.eL'bCrDig-hstchdeortms'en  
e
e
cshcth  
e
a
r
k
k
ealndt, vvearnscdheijnt  
POWER ON/OFF  
Posiziona il lettore su acceso  
Ripristina il lettore quando si blocca  
Regola parametri video del sistema  
Ilentsteorriree. SileCilDPVBiCdeoè a(Stt)ivnoe,lll''ainllodig  
g
c
eiadmiemnetonudedledl idsicsocoaa  
d
p
e
psatrriaràdel  
genoemd worden. Een beperkt aantal bright spots werd ooit  
beschouwd als een onvermijdelijk bijverschijnsel bij de  
massaproductie van LCD-schermen. Met de strenge procedures  
voor kwaliteitscontrole van Philips worden LCD-schermen met  
zerotolerantie voor bright dots geproduceerd. De Select Portable  
DVD-spelers zijn voorzien van Philips Zero Bright DotTM Policy  
om een optimale schermkwaliteit te garanderen.  
Service betreffende garantie verschilt van land tot land. Neem  
kontakt op met uw Philips-vertegenwoordiger voor nadere  
bijzonderheden.  
opgla  
kan het opladen meer dan  
De RODE LED geeft aan dat het toestel wordt  
e
dlaedneonn. gAelvseheert4toueu  
s
rt.eAl nlsiehtegtetbo  
r
e
uur duren.  
u
sitkelw  
oerbdrtu,idktuuwrotrh  
ett,  
Wit  
/
spento  
.wma (varia in base al modello)  
La musica acquistata su negozi musicali online non  
è
supportata in  
2
Inserire una batteria al litio da 3V, tipo CR2025,  
quindi chiudere il vano batteria.  
sullo schermo.  
Usare la tastiera numerica da 0-9 per inserire la propria  
selezione per scegliere un'opzione di riproduzione.  
1
Bvoeodrieznieinignsgtoenetsen en 4.1 De DVD-speler opladen  
3
4
5
2
3
4
5
RESET  
Brugervejledning  
1.1 Bovenkant van de speler  
4.2 Dklaeaarmfsta  
a
k
n
e
d
nsbveodoierning  
8
De RODE LED dooft als het toestel volledig geladen  
g
d
Rood  
Geel  
DISPLAY  
i
quanto protetta dal sistema di Gestione dei Diritti Digitali (DRM).  
3
4
5
o
OPTIONS Permette l'accesso ad ulteriori funzioni  
MENU Visualizza il menu del disco DVD  
2.6.2 Foto:  
Premere RETURN sul comando  
a
distanza per ritornare al  
6.2.2 TV  
1
1
1
.2 Linkerkant van de speler  
.3 Voorkant van de speler  
.4 Rechterkant van de  
speler  
gebruik  
Beginnen  
.1 Instellen  
is. Als het batterij-ikoontje verschijnt moet de speler  
opgeladen worden.  
Questo dispositivo supporta solamente  
s.jepgguenti estensioni:  
i
file di immagini con le  
menu precedente.  
Per accendere/spegnere la modalità dei Comandi di  
Riproduzione, andare su SETUP e selezionare PBC settings  
(Impostazioni PBC).  
5
5
6.2.3 AV-ingang  
1.2 Parte sinistra del lettore (vedere figura 1)  
Headphone jack  
ATTENZIONE!  
Ègupaordssairbeileil cporollepgraioreDilVlDet.tore ad una TV e  
U
Recorder, Digital Camera, e.d. op de speler  
aansluiten.  
kunt andere apparatuur zoals Digitale Video  
9
2.6.3 Video (varia in base al modello):  
Le batterie contengono sostanze chimiche: prendere le  
dovute precauzioni per lo smaltimento.  
5.2 DVD afspelen  
5.3 VCD afspelen  
4.2 De afstandsbediening klaarmaken  
voor gebruik  
1
10 AV OUT  
11 AV IN  
12 USB  
13 Coaxial  
14 DC IN  
Uscita audio video  
Ingresso audio video  
Connettore USB  
Uscita audio digitale  
Collegamento alla corrente del Caricatore  
Adattatore  
Questo dispositivo supporta file video DivX. L'estensione file  
1
.5 Rechterkant van de  
speler  
Open het klepje van het batterijcompartiment.  
Verwijder het plastic beschermlipje (alleen bij  
eerste gebruik).  
Plaats een lithium-batterij van  
CR2025,en sluit het compartiment weer.  
51.5DruMk kuozrtieokp-dCeDPOaWfspEeRleO  
n
N
aan de bovenkant van de speler  
Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo  
sbagliato. Procedere alla sostituzione solamente con lo  
stesso tipo di batteria con uno equivalente.  
Bianco  
5.4 Super (S)-VCD afspelen  
5.5 Muziek-CD afspelen  
5.6 MP3/WMA-CD afspelen  
5.7 Picture-CD afspelen  
5.8 Weergave vanaf USB  
2.6 Compatibiliteit van de USB-aansluiting  
om het toestel in te schakelen.  
Plaats een DVD in de schijflade aan de rechterkant van de speler.  
Weergave van de schijf begint automatisch.  
Wit  
5.5 Riproduzione CD Musica  
1
Rosso  
Giallo  
1.6 Afstandsbediening  
met deze draagbare DVD-speler:  
Deze draagbare DVD-speler ondersteunt de meeste USB-  
opslagapparaten (MSD) die voldoen aan de USB MSD-standaarden.  
—De meest gangbare opslagapparaten zijn flash drives,  
geheugensticks, jump drives, enz.  
—Aoplssl"aDgaispcpaDrariavteo"popuwuwcocmompuptuetreirsv  
apparaat waarschijnlijk aan de MSD-standaard en werkt het met  
deze draagbare DVD-speler.  
Voor opslagapparaten met batterij  
2
3
4
Rood  
Geel  
o
Premere brevemente il pulsante POWER ON sul lettore in  
alto per accendere il dispositivo.  
1.7 Tafelstand van de speler  
2
3
V, type  
/
Non  
UpoSsBsideedlocnoomspuul tc  
è
possibile effettuare un collegamento diretto dalla porta  
Lel'uetstoroimlitpicrhoepreiocodrerlloedbearteteilric  
e
opm  
u
p
òarctaousoarceau  
p
s
earrdeitlea  
2
Inleiding  
De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:  
e
ormapl ulettetrofrieleD  
m
V
p
D3 ep/o  
o
rtwatmilea,. anche se si  
combustione delle batterie.  
2
3
4
Inserire il DVD nell'alloggiamento del disco  
a
destra del lettore.  
6.2.3 Ingresso AV  
2
.1 De draagbare DVD-  
speler  
Pauze  
Druk op 2; om weergave te onderbreken. Druk  
nogmaals op 2; om weergave te hervatten  
6.2.4 Coax  
1.3 Parte frontale del lettore (vedere figura 1)  
2; OK play (esegui)/pause (pausa)  
Tasto di navigazione su/giù comando del  
volume su/giù durante la riproduzione  
Tasto di navigazione sinistra/destra traccia  
ricerca veloce indietro  
Estrarre le batterie se si pensa di non utilizzare  
l'apparecchio per lungo tempo.  
Materiale in perclorato - un maneggiamento particolare  
Il dispositivo inizierà la riproduzione del disco automaticamente.  
Durante la riproduzione sono disponibili le seguenti funzioni:  
Il dispositivo può essere collegato ad altri  
apparecchi quali Registratori Video Digitali,  
Fotocamere Digitali, ecc.  
6
Andere functies  
earnsgcehsiljontte  
n
n
a,ddaatneveonldoet het  
LET OP!  
Batterijen bevatten chemische stoffen. Ga voorzichtig met  
Vorige/VolgeDnrduek kort of herhaaldelijk op J( of )K om het  
gewenste track te selecteren  
Levert een digitaal audio uitvoersignaal die  
gebruikt kan worden voor aansluiting op een  
home theater die het digitale audio  
uitvoersignaal decodeert.  
6
o
3 Informazioni generali  
Fonti di alimentazione  
Padeartitlactoorreredttioalifmun  
auto  
Pausa  
Premere 2; per mettere in pausa la  
2
2
2
.2 Uitpakken  
.3 Plaatsing  
.4 Afspeelbare discs  
6.1 DISPLAY Menu  
(SCHERM-menu)  
6.2 Aansluiting  
6.2.1 Hoofdtelefoon  
6.2.2 TV  
6.2.3 AV-ingang  
a
3
/
4
o
bH  
leiden. Vanvang de batterij uitsluitend met de zelfde of een  
gelijkwaardige type.  
a
ettteornijje  
nisot minb  
e
r
nenbgreenngvazne bwaettgearlisj kkalenintoctheexmpilsocshie  
agfevvala.ar  
potrebbe essere necessario. Vedere  
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.  
riproduzione. possibile riprendere la  
È
Bianco  
u
Geel  
J(  
/
)K  
o
z
e
niotan  
aiom  
e
ntCoAdeinll'duonitta  
à
zièonnee,ceusnsaardiaottuattiolizrezapreerun  
Sruipcrcoedsusizvioone premendo nuovamente 2;  
Snel vooruit  
Druk herhaaldelijk op J( of )K om snel te zoeken.  
Volumeregelaar  
Druk kort of herhaaldelijk op  
volume te verhogen of te verlagen  
Druk op de toets OPTIONS en selecteer Repeat  
track (Herhaal track) of Repeat all tracks  
/
Snel achteruit  
precedente/successiva  
avanti  
o
/
z
ne  
Precedente  
/
Rosso  
Giallo  
2
2
2
2
2
.4.1 DVD-Video  
.4.2 Video CD  
/
netvoeding. Een volledig geladen  
o
un pacchetto di batterie ricaricabili.  
Premere brevemente J(  
diverse volte per selezionare le tracce desiderate  
Indietro veloce Avanti veloce  
Tenendo premuto J(  
ricerca rapida verrà attivata.  
Comando del Volume  
Premere brevemente  
per aumentare diminuire il volume dell'audio  
Ripeti Premere il tasto OPTIONS per selezionare  
Ripeti traccia Ripeti tutte le tracce  
Riproduzione Casuale  
o )K una volta o  
batterij gebruiken of het USB-apparaat opladen alvorens deze op de  
DVD-speler aan te sluiten.  
2.6.1 Muziek:  
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken  
waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de  
batterijen kunnen openbarsten.  
Verwijder de batterijen als  
zult gebruiken.  
Assicurarsi che la tensione in entrata dell'adattatore CA  
5
Avvio  
.4.3 Audio CD  
/
WMA/ MP3 CD  
3
of  
4
om het  
15 POWERIRCHG  
corrisponda alla tensione locale. In caso contrario, l'adattatore  
CA  
5.1 SETUP (IMPOSTA)  
/
.4.4 CD met JPEG-bestanden  
.4.5 Uitleg van DivX  
6.2.4 Coax  
POWER  
IR  
Indicatore di alimentazione LED in verde  
Sensore ad infrarossi  
e
l'unità potrebbero essere danneggiati.  
1
Premere SETUP. Viene mostrato un elenco delle funzioni.  
o
)K la modalità di  
6.2.4 Coassiale  
7
8
Problemen oplossen  
Technische gegevens  
Dit apparaat ondersteunt alleen onbeschermde muziek met de  
v.molpg3ende bestandsextensies:  
u
het apparaat langere tijd niet  
Herhaal  
7
Problemen oplossen  
Als de DVD-videospeler niet naar behoren werkt, raadpleeg dan eerst  
de volgende checklist. Misschien hebt iets over het hoofd gezien.  
Charging  
Id  
n
u
driacnateorlea cLaErDicadiecsairsicpaeganpepaqrueainndRoOsiSèSO  
Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non toccare  
l'adattatore CA con le mani bagnate.  
Quando si collega il lettore all'adattatore di alimentazione per  
auto (accendisigari), assicurarsi che la tensione in entrata  
Fornisce un segnale di uscita audio digitale che  
può essere collegato all'attrezzatura per l'home  
theater per decodificare il segnale audio.  
3
4
Algemene informatie  
Het toestel opladen  
1
1
.wma (verschilt per model)  
Mmeatdeidriaasl ddee pm  
e
arncelojoraetosp:e  
p
c
uiaeldees.qcuo  
enssuelatenecesario aplicar  
Shuffle  
Stop  
(Herhaal alle tracks)  
u
raggiunto il livello massimo di carica.  
o
ripetutamente  
3
o
4
Giallo  
1
Bedieningstoetsen en voorzieningen  
Mbeuvzeiielikgdvaznijnwmebewt iDnkigeiltsalwoigrhdte  
R
nMnaientagoenmdeernstte(Dun  
s
dMo)m. dat deze  
R
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.  
1.4 Parte destra del lettore (vedere figura 1)  
7
o
1
.1 Bovenkant van de speler (zie afbeelding 1)  
2.6.2 Foto's:  
Druk kort op  
om weergave te stoppen  
9
op de rechterkant van de speler  
tW  
e
rAepAaRreSrCen  
H
,
UanWderIsNvGerPvarlotbdeeergainragneteien. Agelsvaelrheeetntosetostreinl gzelf  
9
/
Premere una volta per arrestare la riproduzione.  
Premere due volte per estrarre il disco.  
dQeulla'an  
l'adattatore CA dalla presa  
Tenere la spina per scollegare l'adattatore CA. Non tirare il  
cavo di alimentazione.  
d
d
a
ottal'tuonriteàsriaimidaennetiicnautailiqzuzaetllaapdeerll'lau  
u
ntgohvieptteurrioa.di, scollegare  
1
POWER ON /OFF  
Dit apparaat ondersteunt alleen beeldbestanden met de  
volgende bestandsextensies:  
.jpg  
5
5.1 Instellen  
1
Beginnen  
optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst  
aangegeven punten voordat het toestel ter reparatie  
geeft.Als het probleem niet met behulp van deze  
aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw  
leverancier of service-organisatie.  
o
rimuovere la batteria.  
1
o
De speler in-  
/
uitschakelen  
u
8
Alloggiamento del disco  
2
3
4
5
RESET  
DISPLAY  
OPTIONS Geeft toegang tot extra functies  
MENU Toont het DVD-schijfmenu  
De speler resetten als deze vastloopt  
Het display van het toestel bijstellen  
Druk op SETUP. Een functiekeuzemenu verschijnt.  
5.6 MP3/WMA-CD afspelen  
1
u
1.5 Parte destra del lettore (vedere figura 1)  
16 Buco viti per il montaggio in auto  
17 Supporto  
2
3
4
Usare  
Usare J(  
Usare tasti di navigazione per evidenziare l'impostazione  
desiderata premere OK per confermare.  
3
/
o
4
per evidenziare la propria selezione.  
Premere il tasto OPTIONS per accendere  
spegnere la riproduzione shuffle (casuale)  
o
7
Se il DVD  
Ricerca guasti  
2.6.3 Video's (verschilt per model):  
Druk kort op de POWER ON aan de bovenkant van de speler  
om het toestel in te schakelen.  
Plaats een DVD in de schijflade aan de rechterkant van de speler.  
)K per accedere ad un sottomenu  
è
difettoso, consultare innanzitutto questo elenco di  
Dit apparaat ondersteunt DivX videobestanden. De hierna  
volgende bestandsextensie is:  
Usare sempre l'adattatore di corrente AC/DC fornito (AY4127)  
i
Arresto  
Premere brevemente  
9
a
destra del lettore per  
controllo.  
È
possibile infatti che un problema sia stato sottovalutato.  
2
34 WGe  
e
fermare la riproduzione  
1
.2 Linkerkant van de speler (zie afbeelding 1)  
.dixv, .dix  
e
b
errugiakvdeevannavdigeatsicehtoijfetb  
se  
e
gninotmaudtoemgeatwisecnhs.te map en  
Verschijnsel  
Geen stroom  
Oplossing  
1.6 Comando  
12 M3,E  
a
distanza (vedere figura 2)  
Sicurezza  
e
manutenzione  
i
5
Il menu SETUP (IMPOSTA) menu comprende:  
General (Generale)  
AVVERTENZA Non si deve cercare in nessun caso di  
riparare personalmente l'apparecchio, poiché così facendo si  
farà decadere la garanzia. Se si verifica un guasto, scorrere la  
lista di controllo riportata di seguito prima di far riparare  
l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere un problema  
seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al rivenditore o al  
centro di assistenza.  
9
Hoofdtelefoonaansluiting  
De aansluiting tussen USB-poort en DVD-speler werkt niet  
ondanks dat mp3 of wma-bestanden op de computer staan.  
MP3/WMA-bestand te selecteren.  
Controleer of beide stekkers van het  
hoofdsnoer goed zijn aangesloten  
Controleer of er spanning op het stopcontact  
staat door een ander apparaat erop aan te  
sluiten  
Cgeopnlatartoslteer of het batterijdeel naar behoren is  
Controleer of de autoadapter op de juiste  
wijze is aangesloten  
Kijk of er vingerafdrukken op de disc staan en  
wrijf de disc van binnen naar buiten schoon  
met een zachte doek.  
N,U1,  
4
2
TVais  
s
utai ldiziznaapvaig  
gainziaondeelsMu E/ NgiùU/ sinistra  
/
destra  
Non smontare l'unità, raggi laser possono causare danni alla  
vista. Per la manutenzione, rivolgersi esclusivamente  
di assistenza qualificato.  
In caso si verifichi una penetrazione di liquidi  
dell'unità, scollegare l'adattatore CA per interrompere  
l'alimentazione.  
5.6 Riproduzione CD Musicali MP3/WMA  
1
1
0
Audio/Video-uitgang  
Audio/video-uitgangsaansluitingen  
Audio/Video-ingang  
Audio/video-ingangsaansluiting  
OK  
VOL+  
Conferma la selezione  
Comando del volume  
a
personale  
Language (Lingua)  
Premere brevemente il pulsante POWER ON sul lettore in  
alto per accendere il dispositivo.  
Attiva le lingue di visualizzazione sul display (OSD)  
PBC settings (Comandi Riproduzione)  
ATTIVA/DISATTIVA la funzione dei comandi  
della riproduzione. Questa funzione disponibile  
per il Super VCD.  
Power Save (Risparmio energetico)  
ATTIVA/DISATTIVA la modalità di Risparmio  
Energetico  
DivX (VOD) Riceve il codice DivX (Video-On-Demand)  
Parental (Filtro)  
Imposta le opzioni per il filtro  
Set password (Imposta password)  
Modifica la password (predefinita: 1369)  
Factory settngs (Impostazioni di fabbrica)  
Ripristina le impostazioni di fabbrica  
Video  
11  
3
Algemene informatie  
3
4
5
6
7
8
9
10  
DISPLAY  
/
-
Regola  
Salta al capitolo, traccia  
Avvia mette in pausa  
Premere due volte per arrestare la riproduzione  
Tastiera numerica  
i
parametri video del sistema  
titolo precedente  
riprende la riproduzione  
o
oggetti all'interno  
2
3
4
a
destra del lettore.  
Voedingsbronnen  
2
3
4
Gebruik  
3
/
4
om een functie te selecteren.  
J(  
2;  
9
o
i
MP3/WMA da riprodurre.  
12  
13  
14  
USB  
Coaxial  
DC IN  
USB-aansluiting  
Digital audio-uitgang  
/
/
è
dH  
r
e
utkmoepnOu SKE  
o
T
m
UtPe (bIeNvSeTstEigLeLnE.N) omvat:  
Fare attenzione  
a
non sottoporre l'unità  
a
cadute  
e
urti  
Sintomo  
Soluzione  
Oplader  
/
Adapteraansluiting voor netvoeding  
Zorg dat de ingangspanning van de netspanningsadapter  
5
0
-
9
1
.3 Voorkant van de speler (zie afbeelding 1)  
onevtesrpeae  
n
n
n
kiongmstadmapetedreepnlah  
a
ettsealpijpkearnaaettsbpeasn  
n
c
hiandg.igAdn  
r
daekre  
s
n.kunnen de  
General (Algemeen)  
5
De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:  
Vervormd beeld  
SUBTITLE  
RETURN  
Selettore della lingua per  
Per la pagina del menu del VCD  
Per ripetere riprodurre in circolo una  
i
sottotitoli  
Aalis  
me  
se  
n
n
ztaazdioi ne  
Vpreirnicfiicpaarle scihaenoenctorlalemgbaetelecoprrreestetadmeel nctaev.o  
6
2;  
3
OK of weergave/pauze  
Raak de netspanningsadapter nooit met natte handen aan, zodat  
niet het risico loopt een elektrische schok te krijgen.  
Zorg als de autoadapter aansluit op de sigarettenaansteker dat  
de ingangsspanning van de adapter gelijk is aan de accuspanning  
van de auto.  
Language (Taal) Instellen van taal van schermmenu (OSD)  
PBC settings (PBC-instelling (Weergave Controle))  
De Playback Control (Weergavecontrole)  
functie ON (AAN)/OFF (UIT) zetten. Deze  
functie is beschikbaar voor Super VCD.  
Power saving (Stroombesparing)  
Pauze  
Druk op 2; om weergave te onderbreken. Druk  
nogmaals op 2; om weergave te hervatten  
Sicurezza per l’udito  
elettrica  
Verificare che la presa CA funzioni  
correttamente collegando  
/
4
Hoger/lager navigatietoets of hoger/lager  
volumeregelaar tijdens weergave  
u
A
-
B
o
Ascoltare ad un volume moderato.  
u
Vorige/Volgende  
Druk kort of herhaaldelijk op J( of )K om het  
gewenste track te selecteren  
Snel vooruit Snel achteruit  
Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is  
geen defect.  
11 SETUP  
12 OPTION  
13 )K  
14  
15 AUDIO  
16 ZOOM  
sequenza di un titolo  
L’uso delle cuffie ad un volume elevato può essere causa  
temporaneamente un altro dispositivo.  
Verificare che la batteria sia inserita  
correttamente.  
Verificare che l'adattatore CA sia collegato  
correttamente.  
J(  
/
)K  
Links/rechts navigatietoets of vorige/volgende  
track of snel vooruit/achteruit zoeken  
di danneggiamento all'udito. Il presente prodotto è in  
grado di produrre suoni in gamma di decibel che  
potrebbero causare perdita dell’udito in una persona normale,  
anche ad esposizioni di durata inferiore al minuto. La gamma più  
elevata di decibel  
sofferto una perdita parziale dell’udito.  
Geheel vervormd De NTSC/PAL-instelling kan verkeerd zijn. Zorg  
beeld geen kleur ervoor dat de instelling van de TV overeenstemt  
op de TV-scherm met de instelling van de speler.  
Accede  
Salta al capitolo, traccia  
a
funzioni aggiuntive  
titolo successivo  
15  
POWERIRCHG  
Haal de netspanningsadapter uit het stopcontact en verwijder het  
/
/
o
5
Durante la riproduzione sono disponibili le seguenti funzioni:  
Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
POWER  
IR  
Netspanning LED in groen  
Infrarode sensor  
batterijdeel als  
u
de speler gedurende langere tijd niet gebruikt.  
De stroombesparingsmodus ON (AAN)/OFF  
(UIT) zetten  
Herhaaldelijk op J( of )K drukken om in  
oplopende snelheid te zoeken Druk op 2; om  
normale weergave te hervatten  
Volumeregelaar  
Dvorluukmkeotret voefrhheorg  
s
Mette il volume del lettore su muto  
Selettore della lingua per l'audio  
Ingrandisce le immagini video  
Pausa  
Premere 2; per mettere in pausa la  
riproduzione. È possibile riprendere la  
Trek de netspanningsadapter altijd aan de stekker uit het  
stopcontact. Trek niet aan het snoer.  
Geen geluid  
Controleer de audioaansluitingen. Als  
versterker gebruikt, probeer dan een andere  
geluidsbron.  
Cbo  
Reinig de disc.  
u
een HiFi-  
è
a
disposizione di coloro che hanno già  
Immagine distorta  
Rimuovere eventuali impronte passando sul  
disco un panno morbido, partendo dal  
Charging  
De LED licht ROOD op tijdens het opladen, en  
gaat uit als het opladen voltooid is.  
DivX (VOD)  
Parental (Ouderlijke controle)  
Selecteert opties voor ouderlijke controle  
De DivX (Video-On-Demand) code oproepen  
riproduzione premendo nuovamente 2;  
2006  
©
Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il “livello di  
sopportazione” dell’udito si adegua ai volumi più elevati del  
TV Display (Schermo TV)  
Precedente  
/
Successivo  
centro e spostandosi verso il bordo.  
1
.7 Supporto per scrivania del lettore (vedere  
figura 3)  
possibile appoggiare il lettore DVD sul tavolo per la visione dei  
film. Estrarre il supporto posizionato sul retro del lettore.  
Introduzione  
Premere brevemente J(  
diverse volte per selezionare le tracce desiderate  
Indietro veloce Avanti veloce  
Tenendo premuto J(  
o
)K una volta  
o
Talvolta, l'immagine potrebbe apparire  
leggermente distorta. Ciò non costituisce un  
malfunzionamento del dispositivo.  
1
.4 Rechterkant van de speler (zie afbeelding 1)  
Utilice siempre el adaptador de CA/CC suministrado (AY4127)  
h
e
a
n
alodfeltiejkvoeprla3geonf  
4
om het  
Dwoisrcdkeannanfgieetspeeld  
o
v
n
etnroislegeerpolafadtset.disc met het etiket naar  
Imposta  
TV standard (standard TV)  
Imposta il formato di uscita video per il sistema TV  
i parametri visivi dello schermo  
7
9
/
Indrukken om weergave te stoppen. Twee keer  
indrukken om de schijf te verwijderen.  
Set password (W  
W
acahcthwtwooorodrdinvseterallnedne)ren (standaardinstelling: 1369)  
Herhaal  
Druk op de toets OPTIONS en selecteer Repeat  
1 track (Herhaal track) of Repeat all tracks  
È
suono. Pertanto,  
viene percepito come “normale” può in realtà avere un livello  
sonoro alto dannoso per l'udito. Per salvaguardarsi da ciò  
prima che l’udito vi si adegui, il volume deve essere impostato  
ad un livello di sicurezza che non deve essere modificato.  
a seguito di un ascolto prolungato, ciò che  
Veiligheid en onderhoud  
1
Probeer een andere disc om te controleren of  
de huidige disc is beschadigd.  
/
Printed in China  
wk7413  
8
Schijflade  
Haal het apparaat niet uit elkaar. Laserstralen vormen een  
Factory settings (Fabrieksinstellingen)  
Fabrieksinstellingen herstellen  
Video  
(Herhaal alle tracks)  
e
e
Audio  
Dolby (Dolby) Seleziona l'uscita Dolby  
Digital (Digitale) (SPDIF)  
Imposta il formato di uscita digitale  
o
)K la ricerca avverrà  
a
Immagini  
completamente  
Lo stato dell'impostazione NTSC/PAL  
potrebbe essere errato. Configurare le  
velocità rapida. Quindi, premere 2; per  
1
.5 Rechterkant van de speler (zie afbeelding 1)  
gdeovoarargevkowoarlidfieceoegredns.eRrevpic  
a
erpaetiresoonfe  
o
e
nldweorhrodeund umita  
g
evuoiteslr  
g
udi.tend  
Shuffle  
Stop  
Druk op de toets OPTIONS om shuffle aan of  
uit te schakelen.  
Druk kort op  
De speler reageert Richt de afstandsbediening rechtstreeks op sensor  
niet op de de aan de voorkant van de speler. Zorg ervoor dat  
afstandsbediening het signaalpad niet wordt belemmerd door  
obstakels. Controleer of vervang de batterijen.  
Vervormd of  
zwart-wit beeld bij overeenstemming met de gebruikte TV-set  
DVD  
2
1
167 SM  
c
o
h
nrto  
a
e
gfeopple  
a
naitng voor montage in de auto  
Haal de netspanningsadapter direct uit het stopcontact als er  
vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomt.  
Laat het apparaat niet vallen en pas op voor hevige schokken; dit  
kan storingen veroorzaken.  
TV Display (beeldBse  
c
e
hldevrmer)houding van het scherm instellen  
9
op de rechterkant van de speler  
2.1 Lettore DVD portatile  
Per identificare un livello di volume sicuro:  
Comando del Volume  
Premere brevemente  
per aumentare diminuire il volume dell'audio  
Premere il tasto OPTIONS per selezionare  
Ripeti traccia Ripeti tutte le tracce  
Riproduzione Casuale  
o ripetutamente 3 o 4  
di colore sullo  
schermo TV  
corrispondano  
a quelle del lettore.  
1
2
3
4
5
6
7
8
1.6 Afstandsbediening (zie afbeelding 2)  
TV Standard (TV-standaard)  
Video-uitvoerformaat instellen voor TV-systeem  
Audio  
Dolby-uitvoer instellen  
Digital (SPDIF) Digitale uitvoerformaat instellen  
om weergave te stoppen  
Gebruik alleen discs die zijn geformatteerd in  
Impostare il controllo del volume su una posizione bassa.  
Aumentare gradualmente il suono fino quando si in grado di  
udirlo facilmente chiaramente senza distorsione.  
La durata dell'ascolto deve essere ragionevole:  
a
è
o
Non viene  
Verificare collegamenti audio. Se si utilizza un  
i
1
2
MENU  
3, 4, 1,  
OK  
Toon MENU-pagina  
Hoger lager links  
Keuze bevestigen  
Volumeregelaar  
5.7 Picture-CD afspelen  
De speler kan alleen afbeelding in het JPEG formaat lezen.  
1
qualità cinematografica  
disco all'impostazione di riproduzione utilizzata.  
Il lettore video DVD include funzioni esclusive, quali la selezione  
delle lingua dei sottotitoli, della colonna sonora di diversi angoli  
di ripresa (anche questa funzione dipende dal disco utilizzato).  
Inoltre, mediante il blocco bambini sarete voi decidere quali sono  
film che possono guardare vostri figli.  
Grazie al display OSD (On Screen Display)  
e
suoni stereo  
o
multicanale  
a
seconda del  
e
51.2PremReirperbordevuezmieonnteeilDpuVlsDante POWER ON sul lettore in  
alto per accendere il dispositivo.  
Ripeti  
riprodotto alcun  
suono  
amplificatore HiFi, provare a collegare un'altra  
sorgente audio.  
2
/
/
/
rechts navigatietoets  
Bescherm uw gehoor  
Luister met een redelijk volume.  
(PAL/NTSC).  
o
1
o
Druk kort op de POWER ON aan de bovenkant van de speler  
om het toestel in te schakelen.  
Plaats een DVD in de disklade aan de rechterkant van de speler.  
Weergave van de schijf begint automatisch.  
Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste map en JPEG-  
bestand te selecteren.  
Geen geluid bij  
digitale uitgang  
De speler reageert  
tijdens het  
afspelen op geen  
enkele opdracht  
Controleer de digitale aansluitingen.  
L’esposizione prolungata al suono, anche  
a
livelli normalmente  
2
3
Inserire il DVD nell'alloggiamento del disco  
Il lettore inizierà la riproduzione del disco automaticamente.  
a
destra del lettore.  
Impossibile  
Assicurarsi che l'etichetta del lettore sia  
VOL+  
/
-
Het gebruik van een hoofdtelefoon met hoog volume  
kan uw gehoor beschadigen. Dit toestel kan geluid met  
een uiterst hoog volume opwekken dat schade aan het  
gehoor kan veroorzaken, zelfs bij gebruik van minder dan een  
minuut. Het hogere geluidsniveau dat beschikbaar is op dit  
toestel is voor degenen die slechthorend zijn.  
e
“sicuri”, può essere causa di perdita dell’udito.  
Accertarsi di usare l’apparecchiatura in modo ragionevole ed  
effettuare pause appropriate.  
Premere il tasto OPTIONS per accendere  
spegnere la riproduzione shuffle (casuale)  
o
3
4
5
6
DISPLAY  
Het display van het toestel bijstellen  
Verspringen naar vorige hoofdstuk, track, of titel  
2
3
4
De disc staat geen bediening toe.  
Raadpleeg de instructies voor bediening tijdens  
het afspelen in de documentatie van de disc.  
J(  
2;  
9
5.2 DVD afspelen  
1
a
Arresto  
Premere brevemente  
9
a
destra del lettore per  
Iquseelrloirecournreanlttr  
n
e
oèddisicfeottp  
o
esrov. erificare se  
9
Start  
/
pauze  
/
weergave hervatten  
Druk kort op de POWER ON aan de bovenkant van de speler  
om het toestel in te schakelen.  
Plaats een DVD in de schijflade aan de rechterkant van de speler.  
Weergave van de schijf begint automatisch.  
i
i
IMPORTANTE Non caricare mini dischi DVD a 8-cm nel  
lettore. Il lettore DVD non riproduce mini dischi DVD.  
fermare la riproduzione  
1
1
1
0
1
2
Twee keer indrukken om weergave geheel af te  
breken  
e
al display del lettore  
Accertarsi di osservare le seguenti linee guida durante  
l’uso delle cuffie.  
Il lettore non  
risponde al  
telecomando  
Puntare il telecomando in direzione del  
sensore sul lettore. Eliminare tutti gli ostacoli  
che possono interferire con il percorso del  
2
3
De speler voelt  
warm  
Wanneer de speler gedurende langere tijd in aan  
gneobrrmuaikali.s, wordt de buitenkant warm. Dit is  
in combinazione con il telecomando, l'uso di questo apparecchio si  
rivelerà estremamente semplice.  
5.7 Riproduzione CD Immagini  
Il lettore in grado di leggere solamente foto in formato JPEG.  
1
13  
14  
15  
7
8
9
1
1
1
1
0
-
9
Cijfertoetsen  
Het geluidsniveau kan misleidend zijn. Na verloop van tijd kan  
uw gehoor zich “aanpassen” aan een hoger volumeniveau. Het  
volume dat na verloop van tijd “normaal” lijkt te zijn, kan  
feitelijk te hoog en schadelijk zijn voor het gehoor. Zet om dit  
te voorkomen het volume op een veilig niveau voordat uw  
gehoor zich aanpast, en houd deze instelling aan.  
Ascoltare  
Fare attenzione  
adeguarsi volumi più alti.  
a
volumi ragionevoli per durate di tempo ragionevoli.  
a
non modificare il volume poiché l’udito può  
4
5
Usare  
elemento dal menu del disco DVD, come riproduci ora,  
seleziona lingua sottotitoli.  
Durante la riproduzione, sono disponibili le seguenti funzioni:  
i
tasti di navigazione 1, 2, 3,  
4
per selezionare un  
è
Premere brevemente il pulsante POWER ON sul lettore in  
alto per accendere il dispositivo.  
segnale. Controllare o sostituire le batterie.  
Voor VCD-menupagina  
BELANGRIJK Gebruik geen 8-cm mini DVD-disks in de  
speler. Mini DVD-disks kunnen niet op deze DVD-speler  
worden afgespeeld.  
Het display dimt Het toestel bespaart stroom om langere  
als de stekker uit weergave mogelijk te maken. Dit is normaal. Stel  
het stopkontact  
wordt verwijderd  
Kan de speler  
niet opladen  
2.2 Disimballaggio  
Controllare  
confezione, come riportato nel seguente elenco:  
a
e
Immagini distorte  
in bianco e nero  
o
Utilizzare solo dischi formattati in base al  
televisore utilizzato (PAL/NTSC).  
0
1
2
3
A
-
B
Een sequentie van een titel (doorlopend) herhalen  
Open SETUP (INSTELLEN) menu  
Gebruik van andere fucntie  
Verspringen naar volgende hoofdstuk, track, of titel  
Geluid van speler uitschakelen  
Audio-taalkeuze  
e
identificare prima di tutto il contenuto della  
Non aumentare il volume ad un livello tale da non essere più in  
grado di percepire ciò che ci circonda.  
In caso di situazioni potenzialmente pericolose bisogna essere  
cauti  
Non usare le cuffie quando si  
bicicletta, skateboard, ecc.; ciò potrebbe costituire un pericolo  
per il traffico in molte zone contro la legge.  
2
3
4
Inserire il DVD nell'alloggiamento del disco  
Il dispositivo inizierà la riproduzione del disco automaticamente.  
Usare tasti di navigazione per selezionare la cartella ed il file  
a destra del lettore.  
SETUP  
OPTION  
)K  
de helderheid bij met de SETUP-functie.  
Pausa  
Premere 2; per mettere in pausa la  
con disco DVD  
Nessun segnale  
audio rilevato  
nell'uscita digitale  
Durante la  
Lettore DVD portatile  
Telecomando  
È
riproduzione premendo nuovamente 2;  
Verificare i collegamenti digitali.  
Het bepalen van een veilig geluidsniveau:  
4
5
Gebruik navigatietoetsen 1, 2, 3,  
schijfmenu te selecteren, b.v. play now (nu afspelen), select  
languages (taal selecteren) en subtitle (ondertitels).  
4
om een item van het DVD-  
5
De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:  
Controleer of beide stekkers van het netsnoer  
goed zijn aangesloten.  
Controleer of er spanning op het stopcontact  
staat door een ander apparaat erop aan te sluiten.  
Cisoanatnrgoelseleorteonf. de autoadapter op de juiste wijze  
Gebruik alleen een autolader voor 12  
een kleine auto) en gebruik geen autolader voor  
4eVom(vgoeo  
35° zijn. Om de elektronica aan de binnenkant  
te beschermen, stopt de speler met opladen als  
de temperatuur te laag of te hoog is.  
o
sospendere temporaneamente l’uso dell’apparecchio.  
JPEG da riprodurre.  
i
1
6
7
14  
s
AUDIO  
ZOOM  
Stel het volume op een laag niveau in.  
Het volume geleidelijk verhogen totdat  
zonder vervorming goed kunt horen.  
Pauze  
Druk op 2; om weergave te onderbreken. Druk  
nogmaals op 2; om weergave te hervatten  
è
alla guida di un'auto, di una  
Precedente  
/
Successivo  
1
1
5
6
u
het geluid duidelijk en  
Kit di montaggio del poggiatesta per auto  
Premere brevemente J(  
o
)K una volta  
i
o
Il disco non consente di effettuare le  
operazioni.  
Consultare le istruzioni durante la  
riproduzione contenute sul retro del disco.  
Vergroot videobeeld  
De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:  
Vorige/Volgende  
Druk kort of herhaaldelijk op J( of )K om de  
gewenste track te selecteren  
2.3 Collocazione  
e
è
diverse volte per selezionare  
capitoli desiderati  
riproduzione, il  
lettore non  
1
.7 Tafelstand van de speler (zie afbeelding 3)  
kunt de DVD-speler op een tafel plaatsen om een film bekijken.  
Trek de stand aan de achterkant van de speler naar buiten.  
Inleiding  
2.1 De draagbare DVD-speler  
Op deze draagbare DVD-speler kunt DVD's afspelen die voldoen  
aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt genieten  
BeLp  
a
enrgkduhreigtgleubisrtueikr,e  
n
o
otkobtijree  
en  
d
elivjkeieligpe  
r
g
eiloudidessn:iveau, kan het  
Pauze  
nDorgumkaoapls2o;p o2m; owmeewrgeaevregateveptaeuzh  
e
erre  
v
na.ttDenruk  
Posizionare il lettore su una superficie piana  
Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore  
luce solare diretta.  
e
stabile.  
e non esporlo  
Igmarpaonrttisacnetech(peeirsmuooidleeltltiocroinaucduifofiesoinnodoctoanzifoonrme)i: aPihcilripitseri di  
Indietro veloceT/enAevnadnotpi rv  
em  
e
louctoe J(  
o
)K la ricerca avverrà  
a
risponde  
comandi operativi  
Il lettore  
surriscaldato  
a tutti i  
U
gehoor beschadigen.  
Beperkt het gebruik uw toestel, en onderbreek het luisteren  
regelmatig.  
Vorige/Volgende  
V
(voor  
a
massima potenza di volume definiti da enti regolatori, sulla base  
del modello di cuffie originali fornite. Qualora sia necessario  
provvedere alla sostituzione delle cuffie, si consiglia di contattare  
il vostro rivenditore di fiducia per ordinare un modello identico  
velocità rapida, 2X, 4X, 8X… Quindi, premere  
2; per riprendere la riproduzione normale  
Druk kort of herhaaldelijk op J( of )K om de  
gewenste hoofdstukken te selecteren  
Snel achteruit  
Roteren  
Drortuaktieompo  
d
d
e
ustoteetsse  
O
lePctTerIOenN. GSeobmruidkevervolgens  
2D  
rin  
e
esntevmrap  
c
hrtawtuaugern  
)
Speuliirleleltatolernetneo  
ntiliezgzgaendioCuDnocoimDuV  
De cC  
o
DrroettDamVDendtei,ppurliozviaarperiama  
è
Se il lettore viene utilizzato per lunghi periodi,  
la superficie potrebbe surriscaldarsi. Non si  
tratta comunque di un malfunzionamento  
dell'apparecchio.  
2
1
2
om het beeld naar recht te roteren. Gebruik  
om het beeld naar links te roteren. Druk op  
v
g
e
m
oet tussen de 0° en  
u
n
Comando del Volume  
Premere brevemente  
per aumentare diminuire il volume dell'audio  
Premere brevemente destra del lettore per  
fermare la riproduzione  
Modifica la visualizzazione dei sottotitoli. La  
funzione disponibile premendo tasti  
SUBTITLE OPTIONS  
Modifica la lingua La funzione  
premendo tasti AUDIO OPTIONS  
Modifica l'angolo di visione impostato nel disco  
1
Neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van  
uw hoofdtelefoon.  
Snel vooruit  
/
di portare il lettore in riparazione. Il ricorso ad altre procedure  
di pulizia potrebbe danneggiare la lente.  
Mantenere lo sportellino del disco chiuso per evitare l'accumulo  
di polvere sulla lente.  
o
ripetutamente  
3
o
4
5
Durante la riproduzione sono disponibili le seguenti funzioni:  
u
Op J( of )K drukken om snel te zoeken met 2X,  
4X, 8X… de normale snelheid. Druk vervolgens  
op 2; om normale weergave te hervatten  
Volumeregelaar  
Druk kort of herhaaldelijk op  
de toets OPTIONS om de rotatiemodus te  
verlaten.  
a
quello originale fornito da Philips.  
o
Pausa  
Premere 2; per mettere in pausa la riproduzione.  
possibile riprendere la riproduzione premendo  
nuovamente 2;  
Successivo  
Premere brevemente J(  
volte per selezionare le tracce desiderate  
Premere il tasto OPTIONS per selezionare la  
modalità di rotazione. Quindi, usare per ruotare  
u
Luister bij redelijke volumes en beperk het gebruik tot redelijke  
periodes.  
Zorg ervoor het volume niet te verhogen als uw gehoor zich  
aanpast.  
Het volume niet dusdanig verhogen dat uw omgevingsgeluiden  
niet te horen zijn.  
Neem voorzichtigheid in acht of onderbreek het gebruik tijdelijk  
in situaties die mogelijk gevaar opleveren.  
De hoofdtelefoon niet gebruiken bij het besturen van een  
voertuig, fiets, skateboard, en dergelijk; dit kan  
verkeersgevaarlijk zijn en is in sommige gevallen illegaal.  
Belangijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon):  
Sicurezza nel traffico: Non utilizzare l'unità mentre si guida  
va in bicicletta per evitare incidenti.  
Non esporre il dispositivo  
quali quelle prodotte da fonti di calore  
Questo prodotto non impermeabile: pertanto, non  
o
si  
Arresto  
9
a
È
La luminosità dello L'unità sta funzionando in modalità di risparmio  
schermo si attenua energetico per assicurare un uso prolungato  
van complete speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm  
evenaren en stereo of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc  
en de afspeelinstellingen).  
Zoom  
Stop  
Zoom in op het beeld, en gebruik vervolgens de  
navigatietoetsen om het beeld naar links en  
rechts te verschuiven. Deze functie is  
beschikbaar door op de toets ZOOM of  
OPTIONS te drukken  
Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de  
Europese Unie.  
La lente può appannarsi se il lettore viene improvvisamente  
a
temperature eccessivamente alte,  
o
luce solare diretta.  
Sottotitoli  
Precedente  
/
quando l'adattatore con la batteria. È del tutto normale. Regolare  
AC non collegato la luminosità usando la funzione SETUP.  
è
3
of  
4
om het  
spostato da un ambiente freddo  
possibile riprodurre un CD  
ambiente caldo fino alla completa evaporazione della condensa.  
a
uno caldo. In questo caso non  
è
i
o
)K una volta  
o
diverse  
2
Dtaealuvnainekseoumnodgtrealicjkkhse  
en  
d
enonvdaenrDtitVeDlin-gv,ideevoe,nzaolsavlserdsechkiellueznedevan de  
Stop  
vDorluukmkeotret vo  
e
prh  
9
ogo  
e
p
nd  
o
ef rtecvhetrelrakgaennt van de  
Afmetingen  
Gewicht  
VStoreodoimngveDrCbruik  
Gebruikstemperatuur  
Golflengte laser  
Videosysteem  
8
Technische gegevens  
25.5 x  
17.0  
x
3.1 cm  
o
un DVD. Lasciare il lettore in un  
è
o
aImllapocossrirbeilnete  
Verificare che entrambe le prese del cavo  
immergerlo in acqua. La penetrazione di acqua nel lettore può  
causare seri danni.  
Lingua  
è
disponibile  
Ruota  
camerahoeken (uiteraard ook afhankelijk van de disc) staan allemaal  
tot uw beschikking.  
speler om weergave te stoppen  
Druk kort op  
speler om weergave te stoppen  
9
op de rechterkant van de  
0.97 kg /  
2.13 lb  
caricare il lettore principale siano collegate correttamente.  
Verificare che la presa CA funzioni  
correttamente collegando temporaneamente  
un altro dispositivo.  
Verificare che l'adattatore CA sia collegato  
correttamente.  
Uauttiloizzdaare12esVcl(upseivralmeeanutteomil ocabriliicapbic  
utilizzare il caricabatterie da 24 V (per gli  
autocarri).  
Ondertitel  
Verander weergave van ondertitel. Deze functie  
is beschikbaar door op de toets SUBTITLE  
of OPTIONS te drukken  
DC209WV 1.8A  
2.4 Formati disco riproducibili  
Oltre ai dischi DVD, possibile riprodurre qualsiasi formato di CD  
video CD audio (inclusi CDR, CDRW, DVD±R DVD±RW).  
2.4.1 Video DVD  
In base al contenuto del CD (filmati, videoclip, spettacoli,  
ecc.), possibile che ogni disco sia identificato da uno più titoli  
che ciascun titolo contenga più capitoli. Per semplificare facilitare  
l'accesso ai contenuti del disco, il lettore consente di spostarsi tra  
titoli capitoli.  
Non usare prodotti per la pulizia  
benzene, sostanza abrasive perché possono danneggiare  
l'apparecchio.  
L’apparecchio non deve venir esposto  
schizzi. Non mettete niente che possa costituire un pericolo  
sull’apparecchio (es. oggetti pieni di liquido, candele accese)  
Non toccare la lente!  
a
base di alcool, ammoniaca,  
i
o
1
1
2
11  
Bovendien kunt  
u
met de kinderslot-functie bepalen welke discs uw  
6
Druk na het stoppen van weergave op  
toestel te verwijderen.  
9
/
om de schijf uit het  
0
-
45°C (32  
-
/
113°F)  
AUTO  
è
o
Angolo  
la foto in senso aonrtairoiora.r  
Q
iou.iPnrdei,muesraereil2tapsetor ruotare  
kinderen kunnen zien.  
U
ontdekt al snel dat de speler opmerkelijk  
650nm  
NTSC  
e
e
DVD. La funzione è disponibile premendo il  
tasto OPTIONS.  
gemakkelijk is in het gebruik, met de informatie op het scherm en op  
het display van de speler, in combinatie met de afstandsbediening.  
Taal  
Taal veranderen. Deze functie is beschikbaar  
door op de toets AUDIO of OPTIONS te  
drukken  
5.8 Weergave vanaf USB  
De USB-aansluiting ondersteunt weergave van JPEG  
/
/
PAL  
a
sgocciolamento  
e
a
OPTIONS per uscire dalla modalità di rotazione.  
/
MP3  
/
WMA  
Zoom  
Ingrandisce lo schermo  
e
con l'uso dei tasti di  
Zoom  
Ingrandisce lo schermo e con l'uso dei tasti di  
2.2 Uitpakken  
Controleer eerst de inhoud van het pakket, dat het volgende moet  
bevatten:  
Draagbare DVD-speler  
Autoadapter (12V)  
Beschermende hoes  
Pw  
geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende  
instanties. Als de originele hoofdtelefoon vervangen moet  
h
oilripdst mgaereangedleeevretrduitvsoluldito  
e
e
ntdadanatd  
d
e
en  
o
o
r
rimgineenleinhzoakoefdmtealexfiomoanaldie  
DivX  
/
MPG-4 bestanden.  
PvoHoIrLaIfPgSaa  
specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van  
het product.  
Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant  
kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht  
verliezen het apparaat te gebruiken.  
Alle rechten voorbehouden.  
b
n
e
d
h
e
okuedntnziisc  
g
h
evhien  
t
groenchtw  
t
evro  
p
o-re  
o
n
m
zonder  
è
o
e
npavniograazmioincea.sLiapufuònzfaiorenesuèddiisepsosonibuinlea premendo  
nLavfiugnazziioonnee sèi dpiusòpofnaribeilseupdrei mesesnoduoniatpaastnioZraO  
m
O
icMa.  
a
ctoteler)ie. Npeor  
n
Camerahoek Verander de kijkhoek die op de DVD  
beschikbaar is. Deze functie kan gebruikt worden  
door op de toets OPTIONS te drukken.  
e
Overzetten en opnemen van data van DVD naar de USB-  
aansluiting is niet mogelijk  
i
i
tasti ZOOM  
o
OPTIONS  
o
OPTIONS  
Premere brevemente  
fermare la riproduzione  
Al termine della riproduzione, premere 9 /  
dal lettore.  
Afstandsbediening  
Netspanningsadapter  
Gebruikershandleiding  
worden, raden wij  
u
aan een identiek origineel model van Philips  
e
i
Se il lettore viene utilizzato per lunghi periodi, la superficie  
potrebbe surriscaldarsi. Non si tratta comunque di un  
malfunzionamento dell'apparecchio.  
Ripeti A-B  
Imposta la riproduzione con ripetizione in  
Arresto  
9
a
destra del lettore per  
per estrarre il disco  
3
4
5
6
12  
13  
Zoom  
Zoom in op het beeld, en gebruik vervolgens de  
navigatietoetsen om het beeld naar links en  
rechts te plaatsen. Deze functie is beschikbaar  
doruokrkoenp de toets ZOOM of OPTIONS te  
2.4.2 CD video  
In base al contenuto del disco (filmati, videoclip,  
soppeitùtatc  
uno  
semplificare  
consente di spostarsi tra le tracce  
2.4.3 CD Audio CD MP3 WMA  
CD audio CD MP3 WMA contengono solo brani  
musicali. possibile riprodurre CD audio nel modo  
convenzionale, attraverso un sistema stereo  
utilizzando tasti del telecomando e/o dell'unità  
circolo. Premere A-B per impostare il punto di  
Lcoamte  
p
mrepsearatrtuar0a^aemb3i5  
e
^
n.tPeedro  
sa  
v
rlevabgbuearedssaererei  
1
2
Druk kort op de POWER ON aan de bovenkant van de speler  
om het toestel in te schakelen.  
partenza  
e
premere nuovamente A-B per  
6
Montagekit voor autohoofdsteun  
u
autorijdt of  
componenti interni, il processo di ricarica  
2.3 Plaatsing  
Plaats de speler op een stevige en vlakke ondergrond.  
Zet het apparaat niet in de buurt van de verwarming en plaats  
het niet in zon.  
Als de speler CD's en/of DVD's niet correct afleest, is het  
verstandig eerst de lens te reinigen met een speciale, overal  
verkrijgbare reinigings-CD of -DVD, voordat  
reparatie aanbiedt. Andere reinigingsmethoden kunnen de lens  
beschadigen.  
Sluit de lade zodat er geen stof op de lens komt.  
PUlSaaBt-saaenesnluUitiS  
n
Bg.flash drive of USB memory card reader in de  
r
oalci,cecec.)c,hèe pcoiasssciubnilea tcrh  
a
eccoiagncio  
d
nitsecnogcao  
a
ntseunagvaoultnao  
Manipolazione dei dischi  
5.8 Riproduzione da USB  
La presente porta USB supporta la riproduzione di file JPEG  
/
vbiae  
s
nsea iontterro  
r
o
p
ptotoesleevlaatat.emperatura è troppo  
3
4
De inhoud van de USB flash drive wordt automatisch door de  
sSpeelelecrtegeerzhoecthtgeewnegnestto  
Copyrightinformatie  
Non applicare carta  
Tluecneesroelailredidsciroetlotan.tano da fonti di calore  
o
adesivi sul disco.  
/
MP3  
14  
A-B Herhaal Instellen van doorlopende weergavelus. Druk  
op A-B om het beginpunt in te stellen, en druk  
nogmaals op A-B om het eindpunt in te stellen.  
Deruskpenloegrmbaeaglisntopde  
schakelen.  
Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van  
o
più indici, come indicato sulla custodia del disco. Per  
facilitare l'accesso ai contenuti del disco, il lettore  
gli indici.  
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.  
Dati tecnici  
obneds.tand met de navigatietoetsen en druk  
e
apurotegurrasmremcah'tse, lbijeksbtaensdchener,muidtzeewndeirnkgeenn, einnclg  
u
sliueifdcsoopm  
paumteers, kan een  
e
e
WMA  
/
DivX  
/
MPG-4.  
8
op OK om het bestand af te spelen.  
inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur  
dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.  
e
n
e
Al termine della riproduzione, conservare il  
disco nell'apposita custodia.  
Per pulire la parte esterna del disco,  
5.3 Riproduzione VCD (CD Video)  
Il trasferimento  
e
la registrazione di dati dal DVD alla porta  
Dimensioni  
Peso  
25.5 17.0 x 3.1 cm  
0.97 kg 2.13 lb  
DC 9V 1.8A  
20W  
x
7
8
Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak,  
benzeen of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het  
apparaat beschadigd kan worden  
Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spat-water. Plaats  
geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof  
h-eBrh  
A
a
o
maldweelije  
k
rgwaeveelrugsavueitlutse.  
/
/
1
Premere brevemente il pulsante POWER ON sul lettore in  
USB non è possibile  
/
u
het apparaat ter  
Verwijdering van uw oude product  
I
/
/
alto per accendere il dispositivo.  
Alimentazione  
Consumo di corrente  
Intervallo della temperatura0in- f4u5n°zCion(3a2me-n1t1o3°F)  
Lunghezza d'onda del laser 650nm  
15  
16  
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige  
È
i
passare un panno pulito, morbido e privo di lanugine.  
2
Inserire il VCD (CD Video) nell'alloggiamento del disco  
del lettore.  
a
destra  
1
2
3
4
Premere brevemente il pulsante POWER ON sul lettore in  
9
0
5.3 VCD afspelen  
1
o
n
ndw  
e
orrd  
d
e
elenn.  
,
welke gerecycled en opnieuw  
i
Schermo LCD  
Lo schermo LCD  
ad alta fenomeno  
produzione  
prodotto. precisione.  
3
4
Il dispositivo inizierà la riproduzione del disco automaticamente.  
Durante la riproduzione sono disponibili le seguenti funzioni:  
aInltsoerpireer uancc'u  
e
n
nidtàerfleasihl  
d
U
isSp  
B
osoitiuvno.lettore di schede di memoria  
1
Dee  
e
nlew  
n
a
s
rmka  
e
no  
b
mesgleavainngalws oderdstpveelerrplpaalotstst.elUingkuvnatndeae  
n
ng  
k
e
oeundCeDnaoarf  
Rgeavaukld  
e
d
evleonosrwnieertpae  
n
a
n,!brandende kaarsen)  
Druk kort op de POWER ON aan de bovenkant van de speler  
om het toestel in te schakelen.  
Plaats een VCD in de schijflade aan de rechterkant van de speler.  
Weergave van de schijf begint automatisch.  
Als  
u
op uw product een doorstreepte afvalcontainer op  
wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de  
EU-richtlijn 2002/96/EC.  
principale oppure mediante la TV utilizzando il  
display OSD (On Screen Display).  
è
è
stato prodotto usando un'avanzata tecnologia  
il normale risultato dell'avanzato processo di  
USB nella porta USB.  
Pausa  
Premere 2; per mettere in pausa la  
riproduzione. È possibile riprendere la  
Automaticamente il lettore sfoglierà  
periferica flash USB.  
e
mostrerà  
i
contenuti della  
Sistema video  
NTSC / PAL / AUTO  
DVD afspelen. Laat de speler in de warme omgeving staan  
totdat het vocht is verdampt.  
2
3
4
e
non indica quindi un funzionamento non corretto del  
È tuttavia possibile che dei minuscoli punti  
Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt  
de buitenkant warm. Dit is normaal.  
5
Verwijder de USB flash drive of USB memory card van de speler  
na het afspelen van de bestanden.  
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en  
elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.  
2.4.4 CD con file JPEG  
riproduzione premendo nuovamente 2;  
Uacsc  
a
erdeeireta,sqtui idnidniap  
v
riegamzeiorneeOpKerpseerlelzaiosnuaarreipilrofildeuaziocunie.si vuole  
PHILIPS si riserva il diritto di apportare modifiche al design  
e alle specifiche senza preavviso al fine di migliorare il  
prodotto.  
Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono  
nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.  
2
.4 Afspeelbare discs  
De onderstaande functies zijn beschikbaar tijdens weergave:  
neri siano costantemente visualizzati sullo schermo LCD. Questo  
Precedente  
/
Successivo  
Naast de DVD-videodisc kunt  
u
ook alle video- en audio-CD's  
Pauze  
Druk op 2; om weergave te pauzeren. Druk  
nogmaals op 2; om weergave te hervatten  
Nine  
a
ecmhtbeinj  
d
p
elavaetsrwdiejdzeerpinrgodvuancteonud  
oude producten correct verwijdert voorkomt  
n
eieptrboidj uhcettegnedw  
e
oln  
o
e
kahlueiswhoetu  
g
deevliinjkge  
2.4.5 Informazioni su DivX  
Premere brevemente J(  
diverse volte per selezionare le tracce desiderate  
Indietro veloce Avanti veloce  
Tenendo premuto J(  
velocità rapida, 2X, 4X, 6X  
o
)K una volta  
o
afspelen (met inbegrip van CDR, CDRW, DVD±R en DVD±RW).  
Omgaan met discs  
6
6.1 DISPLAY Menu (SCHERM-menu)  
Als tijdens weergave op DISPLAY drukt, verschijnt het  
onderstaande menu en kunt  
informatie oproepen:  
Andere functies  
afval. Als  
u
u
DivX  
DivX, Inc.  
video altamente compresse dalla qualità visiva elevata  
dimensioni sono contenute. file DivX possono inoltre comprendere  
funzioni multimediali avanzate come menu, sottotitoli le tracce  
audio alternative. Molti file multimediali DivX possono essere scaricati  
è
una famosa tecnologia multimediale creata dalla  
file multimediali di DivX contengono immagini  
le loro  
Informazioni ambientali  
Tutto il materiale d'imballaggio non necessario  
2.4.1 DVD-Video  
Plak geen papier of plakband op de disc.  
Hofowudardmetedbisrconunitedne. buurt van direct zonlicht  
Vorige/Volgende  
Druk kort of herhaaldelijk op J( of )K om de  
gewenste track te selecteren  
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.  
I
è
stato omesso. Il  
/
Avidfh  
a
e
onckleiplisjk,  
v
anndhreatmmasaeterireiaealnzo.p) kduendniesnc (d  
e
e
ezne sdpiseceslfielmen, of meer  
u
e
materiale d'imballaggio può essere facilmente separato in tipi:  
cartone, polistirene, PET plastica. L'apparecchio consiste di  
materiale che può essere riciclato se smontato da un'azienda  
specializzata. Si prega di osservare regolamenti locali riguardanti lo  
smaltimento di materiale da imballaggio,batterie scariche  
apparecchi.  
o
)K la ricerca avverrà  
a
Tutti i diritti riservati.  
3
ee  
u
de corresponderende functies en  
I
e
o
8X. Quindi,  
titels bevatten, en elke titel kan een of meer hoofdstukken  
bevatten. Om snel en gemakkelijk te vinden wat zoekt, kunt  
zowel van titel naar titel als van hoofdstuk naar hoofdstuk gaan.  
.4.2 Video CD  
Berg de disc na het afspelen op in het  
daarvoor bestemde doosje.  
Snel vooruit  
/
Snel achteruit  
Herhaaldelijk op J( of )K drukken om in  
oplopende snelheid, 2X, 4X, 6X of 8X, te  
Italiano  
i
i
e
premere 2; per riprendere la riproduzione  
normale  
Informazioni sul copyright  
u
u
i
U
kunt de disc met een zachte, schone, niet  
hzoeervkae  
nteDnruk op 2; om normale weergave te  
Indice  
online ed  
personali  
è
e
strumenti facili da  
possibile creare un proprio file usando  
uTMsare grazie alla guida di DivX.com.  
i
contenuti  
e
vecchi  
Comando del Volume  
Premere brevemente  
per aumentare diminuire il volume dell'audio  
Premere brevemente destra del lettore per  
fermare la riproduzione  
Alcuni CD Video contengono solamente  
tra cui scegliere. possibile modificare la lingua  
usando questa funzione. La funzione disponibile  
premendo tasti AUDIO OPTIONS  
Ingrandisce lo schermo con l'uso dei tasti di  
navigazione si può fare su di esso una  
panoramica. La funzione disponibile premendo  
tasti ZOOM OPTIONS  
eunsuilolencii,topopsesnoanloe.e  
ss  
e
ersetaunapap  
v
aiorelaczcihoinaetudraeln  
c
o
o
n
pypruigòhetsese  
c
r
oestuituiliizrzeata  
2
pluizende doek reinigen door van binnen naar buiten te wrijven.  
t
1
Elementi di controllo  
componenti  
funzionali  
4.1 Caricare il lettore DVD  
4.2 Accensione del  
telecomando  
o
ripetutamente  
3
o
4
5
Al termine della riproduzione, scollegare dal lettore l'unità flash  
USB la scheda di memoria USB  
Funzioni Aggiuntive  
Qu  
Afhankelijk van het materiaal op de disc (een speelfilm,  
videoclips, een dramaserie enz.) kunnen deze discs een of  
meer tracks bevatten, en elke track kan een of meer  
indexen bevatten. Dit wordt op het doosje van de disc  
Gebruik van het LCD-scherm  
Volumeregelaar  
Druk kort of herhaaldelijk op  
volume te verhogen of te verlagen  
Druk kort op op de rechterkant van de  
e
2.5 Zero Bright Dot  
Godetevi le immagini dalla qualità assoluta  
punti bianchi sullo schermo LCD. Gli schermi LCD  
normalmente presentano delle imperfezioni, definite nel settore  
"puntini luminosi". Una volta un numero limitato di puntini luminosi  
erano considerati un effetto collaterale inevitabile della produzione di  
mqua  
LCD sono prodotti in modo che  
più. Lettori DVD Portatili di selezione contengono la Polizza Philips  
Zero Bright DotTM garanzia dell'ottima qualità dello schermo.  
Il servizio di garanzia varia da zona zona. Per maggiori dettagliate  
Informazioni sul copyright  
DivX, DivX" Certified  
utilizzati su licenza.  
Tutti il marchio commerciale  
dei rispettivi produttori.  
La duplicazione  
Itnratettranteitin/teCrDna/ziVoCna  
Windows Media  
o
o
a
tali scopi.  
Smaltimento di vecchi prodotti  
Il prodotto stato progettato assemblato con materiali  
componenti di alta qualità che possono essere riciclati  
riutilizzati.  
Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde  
technologie productieproces en is niet te wijten aan een defect.  
continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg  
van het toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes  
3
of  
4
om het  
1.1 Parte superiore del  
lettore  
1.2 Parte sinistra del lettore  
1.3 Parte frontale del lettore  
1.4 Parte destra del lettore  
1.5 Parte destra del lettore  
1.6 Comando  
1.7 Supporto per scrivania  
del lettore  
e
prive di irritanti  
e
i
loghi associati sono marchi di DivX, Inc.  
Arresto  
Audio  
9
a
6
6.1 Menu DISPLAY  
Quando si preme DISPLAY durante una riproduzione, apparirà il  
seguente menu e sarà possibile accedere alla funzione e alle  
informazioni corrispondenti:  
5
Avvio  
Stop  
9
LCD-scherm uitschakelen  
5.1 SETUP (IMPOSTA)  
5.2 Riproduzione DVD  
5.3 Riproduzione VCD (CD  
Video)  
o
il marchio commerciale registrato  
2
lingue  
e
e
è
e
aangegeven. Om snel en gemakkelijk te vinden wat  
zowel van track naar track als van index naar index gaan.  
.4.3 Audio CD WMA/ MP3 CD  
u
zoekt, kunt  
u
speler om weergave te stoppen  
U
kunt het scherm op elke gewenst moment  
È
Met het oog op het milieu  
Audio  
Bij sommige VCDs kan uit slechts  
gekozen worden. Met deze functie kunt  
2
talen  
uitschakelen, bijvoorbeeld wanneer de speler op  
een TV is aangesloten of gebruikt wordt om  
muziek af te spelen. Hierdoor gaat de batterij  
langer mee.  
aslsitaàd  
eigPlihsilciphserumsaitLeCpDer. Ci noonstlerirLigeitdteorpirDocV  
eDduProerdtaitciloi,ngtlrioslclohermi  
e
la distribuzione non autorizzate di registrazioni su  
Dli./ DVD violano le leggi sul copyright  
e
i
è
Srueostue,urnicporp  
o
e
drotottodasiutn  
r
a
o,vavuiloslidmirbeolcohediilupnrboiddootnteo con  
2
/
Wij hebben alle overbodige verpakkings-materialenweggelaten en  
ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in materialen te  
scheiden is: karton, polystyreenschuim, PET en plastic.  
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd  
bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Please observe the local  
regulations to dispose of packaging, exhausted batteries and old  
equipment.  
u
de taal  
d
i
o
Audio-CD/WMA/MP3-CD's bevatten alleen muziektracks.  
CD's gewoon afspelen op een stereosysteem met behulp  
van de knoppen op de afstandsbediening en/of op de speler  
zelf, of via de TV met behulp van de weergave op het  
scherm (On Screen Display, OSD).  
U
kunt de  
veranderen. Deze functie is beschikbaar door op  
de toets AUDIO of OPTIONS te drukken  
Zoom in op het beeld, en gebruik vervolgens de  
navigatietoetsen om het beeld naar links en  
rechts te verplaatsen. Deze functie is  
5.4 Riproduzione Super (S)-  
i
puntini luminosi non compaianoi  
e
il logo Windows sono marchi  
o
marchi registrati  
Zoom  
e
soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE  
a
distanza  
VCeloDce(C) D  
Video Super  
I
Zoom  
Helderheid  
Contrast  
Kleur  
Hiermee kunt  
instellen  
Hiermee kunt  
instellen  
H'wiaerrmm'eeenknuonrtmuadael iknlsetuerlle  
u
de helderheid van het scherm  
5.5 Riproduzione CD Musica  
a
di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.  
è
Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed  
elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del  
prodotto.  
2
Introduzione  
5.6 RMiupsriocdaluiz  
ioPn3e/WCDMA  
informazioni, contattate il vostro rivenditore Philips di zona.  
a
4
4.1 Caricare il lettore DVD  
Collegare alla corrente l'adattatore CA/CC  
Caricamento dell'unità  
Ripeti A-B  
i
o
u
het contrast van het scherm  
M
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti  
gettare vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno  
smaltimento adeguato dei prodotti aiuta  
ambientale possibili danni alla salute.  
e
non  
2
U
.4.4 CD met JPEG-bestanden  
kunt op deze speler ook JPEG-foto's weergeven.  
.4.5 Uitleg van DivX  
bOePscThIikObNaaSr dteoo  
d
otobrelogpin  
rruo  
p
k
kedne toets ZOOM of  
2.12 LDeitstimorb  
2.3 Collocazione  
2.4 Formati disco  
riproducibili  
2.4.1 Video DVD  
2.4.2 CD video  
2.4.3 CD Audio  
WMA  
e
alDlaVggDioportatile  
5.7 Riproduzione CD  
Immagini  
5.8 Riproduzione da USB  
2.6 Compatibilità del collegamento USB  
circolo. Premere A-B per impostare il punto di  
i
Copyrightinformatie  
vna.n het scherm 'koud',  
su questo lettore DVD portatile:  
Questo lettore DVD portatile supporta la maggior parte dei  
dispositivi di memorizzazione di massa USB (MSD) che sono  
conformi agli standard USB MSD.  
—Isopniùocio  
La spia LED RED (ROSSA) indica che la carica  
svolgimento. Quando il dispositivo non in uso, ci  
vorranno circa ore per raggiungere il livello massimo di  
carica. Tuttavia, quando il dispositivo in uso, ci  
ore per raggiungere il livello massimo  
è
in  
partenza  
e
premere nuovamente A-B per  
Spegni LCD  
Luminosità  
È
sTitVuaoziqo  
Ciò può far risparmiare l'energia della batteria  
Permette di regolare la luminosità dello  
schermo  
possibile spegnere lo schermo in determinate  
a
prevenire l'inquinamento  
2
“hDanivdXel,smDeiv  
r
Xke”n  
C
v
e
a
r
ntifDieidvXe,nIndce. beinjbwehoorrdeenndoenlodegor'lsiczeijnntie gebruikt.  
A-B Herhaal Io  
n
pstAel-leBnovmanh  
d
e
e
pu  
n
d
n
et wineteergsatveellle  
u
ns,. eDnrudkruk  
Batterijniveau Toont het niveau van de batterij  
è
ir  
m
ippeotesrtaàrlea irlipruondtouzdioi naerriinvoc.irQcouliond. iP,riel mletetroere  
u
n
ai,naddo essieamsc  
p
oioltaqnuoanddeoi dsiiscèhciomlluesgiactailia.lla  
e
DivX is een populaire mediatechnologie ontwikkeld door  
DivX Inc. DivX mediabestanden hebben sterk  
gecomprimeerde video met hoge kwaliteit en zijn toch beperkt in  
omvang. DivX bestanden kunnen tevens andere geavanceerde  
media-elementen bevatten, zoals menu's, ondertitels, en wisselende  
audio-tracks. Vele verschillende DivX mediabestanden zijn op het  
Alle handelsnamen waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk,  
handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun  
respectievelijke eigenaren.  
Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die  
vanaf een cd/vcd/dvd of het internet zijn gedownload betekent  
schending van het auteursrecht en internationale verdragen.  
Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of  
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de  
Verenigde Staten en/of andere landen.  
nogmaals op A-B om het eindpunt in te stellen.  
De speler herhaalt de weergavelus. Druk  
nogmaals op A-B om weergavelus uit te  
schakelen  
6
Funzioni Aggiuntive  
4
A-B per cancellare la riproduzione in circolo  
6.2 Aansluiting  
6.2.1 Hoofdtelefoon  
Sluit de hoofdtelefoon aan op één van de hoofdtelefooningangen  
6.1 Menu DISPLAY  
6.2 Collegamento  
6.2.1 Cuffie  
è
mriuvneifdlaisshp,olseitimviedmeollraycslatsicske, di ijummepmdorriivzezaezdioencec.di massa  
d
vorranno più di  
di carica.  
8
5.4 Riproduzione Super (S)-VCD (CD Video  
Super Veloce)  
/
CD MP3  
/
—Se sul computer appare una "Unità Disco" dopo aver collegato il  
dispositivo di memorizzazione di massa al computer, molto  
Contrasto  
Colore  
Permette di regolare il contrasto dello schermo  
Permette di regolare il colore dello schermo in  
2.4.4 CD con file JPEG  
2.4.5 Informazioni su DivX  
6.2.2 TV  
probabilmente essp  
è
conforme  
a
MSD  
e
funzionerà con questo  
La spia LED RED (ROSSA) si spegnerà quando il dispositivo ha  
I CD Video (Super) possono comprendere il PBC (Play Back  
Control) (Comandi di Riproduzione). Ciò permette all'utente di  
internet beschikbaar, en  
u
kunt uw eigen media maken met  
5.4 Super (S)-VCD afspelen  
Sommige (Super) Video CDs beschikken over PBC (Play Back  
Control) (Weergavecontrole). Hiermee is interactief afspelen van  
video-CDs met gebruik van het schermmenu mogelijk.  
lettore DVD portatile.  
spento, acceso  
Livello della batteria  
Mostra il livello della batteria  
e normale.  
gebruiksvriendelijke programma's van DivX.com.  
3
4
Informazioni generali  
Caricamento  
dell'unità  
7
8
Ricerca guasti  
Dati tecnici  
Se il dispositivo di memorizzazione di Massa richiedeva una batteria  
fonte di alimentazione. Assicurarsi di avere una batteria nuova o,  
prima, caricare il dispositivo USB, quindi ricollegarlo al DVD portatile.  
/
riprodurre i CD video in modo interattivo, seguendo il menu sul  
display.  

In addition to the user manual Philips PET832, we also provide a support panel to help you solve your problems with Philips PET832. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Philips PET832. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Philips PET832 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.