User manual Sony BRAVIA KDL-32D28xx

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Sony BRAVIA KDL-32D28xx. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Sony BRAVIA KDL-32D28xx it belongs to the category Flat Panel Television. A user manualSony BRAVIA KDL-32D28xx is taken from the manufacturer, a Sony company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Sony BRAVIA KDL-32D28xx directly. You can view the user manualSony BRAVIA KDL-32D28xx directly online or save and store it on your computer.

0
10COV.fm Page 1 Thursday, July 5, 2007 10:35 AM  
3
-198-502-43(2)  
K
LCD Digital Colour TV  
GB  
Operating Instructions  
Before operating the TV, please read the “Safety information”  
section of this manual. Retain this manual for future reference.  
RU  
Инструкция по эксплуатации  
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения  
по безопасности” этого руководства. Сохраняйте данное  
руководство для справок в будущем.  
PL  
Instrukcja obsługi  
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się  
z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”  
niniejszej instrukcji. Zachować instrukcję do wykorzystania w  
przyszłości.  
CZ  
Návod k použití  
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část  
budoucí potřebu.  
Bezpečnostní údaje“ v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro  
Návod na obsluhu  
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas˙  
SK  
KDL-40S30xx  
KDL-40D28xx  
KDL-40D26xx  
KDL-40T30xx  
KDL-32D28xx  
KDL-32D26xx  
KDL-32T30xx  
KDL-40D27xx  
KDL-40T28xx  
KDL-32S30xx  
KDL-32D27xx  
KDL-32T28xx  
Informácie o bezpečnosti“. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.  
Kezelési utasítás  
HU  
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen  
kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát. Őrizze meg a  
kézikönyvet későbbi használatra.  
For useful information about Sony products  
Для получения полезной информации о продукции Сони  
Szczegółowe informacje o produktach Sony  
Užitečné informace o výrobcích Sony  
Pre viac informácií o produktoch Sony  
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi  
weboldalon  
©
2007 Sony Corporation  

In addition to the user manual Sony BRAVIA KDL-32D28xx, we also provide a support panel to help you solve your problems with Sony BRAVIA KDL-32D28xx. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Sony BRAVIA KDL-32D28xx. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Sony BRAVIA KDL-32D28xx - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.