User manual Samsung Flat Panel Television LE26R72B

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Samsung Flat Panel Television LE26R72B. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Samsung Flat Panel Television LE26R72B it belongs to the category Flat Panel Television. A user manualSamsung Flat Panel Television LE26R72B is taken from the manufacturer, a Samsung company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Samsung Flat Panel Television LE26R72B directly. You can view the user manualSamsung Flat Panel Television LE26R72B directly online or save and store it on your computer.

Indhold  
TILSLUTNING OG FORBEREDELSE AF TV’ET  
INDSTILLING AF TID  
Stykliste....................................................................  
Installering af soklen................................................  
2
2
Indstilling og visning af klokkeslæt.......................17  
Indstilling af sleep-timer........................................18  
Sådan tændes og slukkes  
Installering af vægbeslag ..................................... 2  
Beskrivelse af kontrolpanelet...................................  
Beskrivelse af tilslutningspanelet.............................  
Beskrivelse af fjernbetjeningen................................  
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier ................  
Tænd og sluk fjernsynet ..........................................  
Sådan sættes fjernsynet i standby ..........................  
Plug & Play ..............................................................  
3
4
6
6
7
7
7
fjernsynet automatisk............................................18  
INDSTILLING AF ANDRE  
Valg af sprog.........................................................19  
Brug af Spiltilstand ...............................................19  
Indstilling af blå skærm / Valg af Melodi ..............19  
Brug af energibesparende funktion ......................20  
Valg af kilden ........................................................20  
Redigering af navne indgangskilder................20  
INDSTILLING AF KANALERNE  
Automatisk lagring af kanaler ..................................  
Manuel lagring af kanaler ........................................  
Indstilling af Kanaladministration .............................  
8
8
9
Aktivering af børnespærring.................................10  
Sortering af de gemte kanaler ................................. 10  
Tildeling af kanalnavne ............................................ 11  
Finindstilling af kanalmodtagelsen........................... 11  
ANVENDELSE AF TEKST-TV  
Tekst-tv-dekoder...................................................21  
Visning af tekst-tv.................................................21  
Valg af en bestemt tekst-tv-side...........................22  
Anvendelse af Fastext til valg af tekst-tv-sider.....22  
INDSTILLING AF BILLEDET  
Ændring af billedstandard........................................ 12  
Justering af det brugerdefinerede billede ................ 12  
Ændring af farvetonen ............................................. 12  
Nulstilling af indstillinger for billedet til  
INDSTILLING AF COMOUTEREN  
Installation af PC’ens software  
(baseret på Windows XP).....................................23  
Visningstilstand.....................................................23  
Indstilling af pc......................................................24  
standardindstillingerne............................................. 13  
Ændring af billedstørrelsen...................................... 13  
Frysning af det aktuelle billede................................ 13  
Brug af Digital NR-funktionen.................................. 13  
DNIe-demo (Digital Natural Image engine) ............. 14  
Visning af PIP (Billede i billede)............................... 14  
ANBEFALINGER TIL BRUG  
Brug af Kensington-antityverilåsen.......................25  
Fejlfinding:  
Før du kontakter serviceafdelingen......................25  
Tekniske og miljømæssige specifikationer ..........26  
SNDSTILLING AF LYD  
Ændring af lydstandard ........................................15  
Angivelse af lydindstillingerne ..............................15  
Indstilling af TruSurround XT (SRS TSXT)...........16  
Automatisk justering af lydstyrken........................16  
Valg af intern lydfrakobling ...................................16  
Lytning til lyden af underbilledet...........................17  
Nulstilling af lydindstillingerne til  
fabriksværdierne...................................................17  
Tilslutning af hovedtelefon....................................17  
Symboler  
Tryk  
Vigtigt  
Bemærk One-Touch-  
knap  
Dansk-1  

In addition to the user manual Samsung Flat Panel Television LE26R72B, we also provide a support panel to help you solve your problems with Samsung Flat Panel Television LE26R72B. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Samsung Flat Panel Television LE26R72B. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Samsung Flat Panel Television LE26R72B - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.