User manual Samsung SP43Q1/47Q1

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Samsung SP43Q1/47Q1. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Samsung SP43Q1/47Q1 it belongs to the category Flat Panel Television. A user manualSamsung SP43Q1/47Q1 is taken from the manufacturer, a Samsung company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Samsung SP43Q1/47Q1 directly. You can view the user manualSamsung SP43Q1/47Q1 directly online or save and store it on your computer.

J59A/HUN 4/1/04 3:58 PM Page 12  
A televízió be- és kikapcsolása  
HUN  
A tápfeszültség vezetéke a televízió hátoldalához van  
csatlakoztatva.  
1
Helyezze be a tápfeszültség vezetékét megfelelŒ aljzatba.  
TV  
A tápfeszültség értéke a televízió hátoldalán van feltüntetve.  
A frekvencia 50 vagy 60 Hz.  
2
Nyomja meg a televízió elején vagy oldalán található “ I ” (On/Off)  
gombot.  
Eredmény:  
A televízió elülsŒ oldalán világítani kezd a  
készenléti üzemmód jelzŒfénye.  
3
A távvezérlŒ POWER ( ) gombjával kapcsolja be a tv-készüléket.  
Eredmény:  
A készülék automatikusan a legutoljára  
megtekintett mısort választja ki.  
Ha a televízió nincsen bekapcsolva, amikor megnyomja a  
POWER ( ) gombot, akkor nyomja meg a SELECT  
gombot, hogy meggyŒzŒdjön arról, hogy a “TV”  
üzemmódot választotta-e.  
Ha még nem tárolt csatornát, akkor a Nincs tiszta kép  
üzenet jelenik meg. Tekintse meg “Csatornák  
automatikus tárolása” fejezetet a 20. oldalon vagy a  
“Csatornák kézi tárolása” fejezetet a 22. oldalon.  
4
A televíziót a “ I ” gomb (On/Off) ismételt megnyomásával  
kapcsolhatja ki.  
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása  
A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával a készülés  
áramfogyasztása csökkenthetŒ.  
A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor  
(
például étkezések alkalmával) lehet hasznos.  
TV  
1
2
Nyomja meg a távvezérlŒ POWER ( ) gombját.  
Eredmény: A képernyŒ elsötétül, és a televízió elŒlapján  
vörösen világítani kezd a készenléti jelzŒ.  
A televízió visszakapcsolásához egyszerıen nyomja meg ismét a  
POWER ( ) gombot.  
A televíziót a TV (  
visszakapcsolhatja.  
) vag P  
/
gombbal is  
A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság  
idejére) készenléti állapotban. Ilyenkor a készülék elŒlapján  
vagy oldalán található “ I ” (On/Off) gombbal kapcsolja ki  
televíziót. A legjobb, ha a televízió tápfeszültség-csatlakozóját  
kihúzza az aljzatból, és megszünteti az antenna és a televízió  
csatlakoztatását.  
12  

In addition to the user manual Samsung SP43Q1/47Q1, we also provide a support panel to help you solve your problems with Samsung SP43Q1/47Q1. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Samsung SP43Q1/47Q1. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Samsung SP43Q1/47Q1 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.