User manual Dell Inspiron 4J182

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Dell Inspiron 4J182. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Dell Inspiron 4J182 it belongs to the category Laptop. A user manualDell Inspiron 4J182 is taken from the manufacturer, a Dell company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Dell Inspiron 4J182 directly. You can view the user manualDell Inspiron 4J182 directly online or save and store it on your computer.

D e l l I n s p i r o n  
Start Here  
Begin hier  
Begynd her  
Start her  
Börja här  
fold  
fold  
Swapping Modules  
Modules verwisselen  
Sådan skifter du moduler  
Bytte moduler  
Byta moduler  
To swap media bay devices, use the  
latch release on the bottom of the  
computer. See “Setting Up” in the Dell  
Solutions Guide for additional  
information.  
Gebruik het schuifje aan de  
Brug låsehåndtaget i bunden af  
computeren til at skifte enhed i  
mediebåsen. I afsnittet “Opsætning”  
i Dells Løsningshåndbog kan du finde  
Hvis du vil bytte mediebrønnenheter,  
bruker du låsutløseren nederst på  
datamaskinen. Se “Installasjon” i  
Løsningshåndboken fra Dell hvis du  
vil ha ytterligere informasjon.  
Byt mediefack genom att använda  
frigöringsspärren på datorns undersida.  
Mer information finns i “Setting Up”  
i Dells Lösningshandbok.  
onderkant van de computer om  
mediahouderapparaten te wisselen.  
Zie “Instellen” in de Dell-handleiding  
Probleemoplossing voor meer informatie. yderligere instruktioner om opsætning.  
What's Next?  
Volgende stap  
Hvad nu?  
Hva kommer nå?  
Vad kommer sedan?  
See “Setting Up” in the Dell Solutions  
Guide for additional setup instructions,  
including how to connect a printer.  
Zie “Instellen” in de Dell-handleiding  
I afsnittet “Opsætning” i Dells  
Se “Installasjon” i løsningshåndboken  
Titta i “Setting Up” i Dells  
Probleemoplossing voor extra informatie Løsningshåndbog kan du finde yderligere fra Dell for mer informasjon om  
Lösningshandbok om du vill ha  
ytterligare installationsinformation,  
t ex hur du ansluter en skrivare.  
over het aansluiten van printers.  
instruktioner om opsætning og  
tilslutning af en printer.  
installering, inkludert hvordan du  
kobler til en skriver.  
Finding Answers  
Help opvragen  
Sådan får du svar  
Finne svar  
Hitta svar  
Press this button to find support and  
educational resources that Dell has  
installed on your computer, including  
the Dell Tell Me How help file.  
Klik op deze knop om educatieve en  
ondersteuningsbronnen te verkennen  
die door Dell op uw computer zijn  
Tryk på denne knap for at finde support- Trykk denne knappen hvis du vil finne  
og undervisningsressourcer, som Dell støtte- og opplæringsmuligheter som  
har installeret på computeren, herunder Dell har installert på datamaskinen,  
Om du trycker på den här knappen  
finner du resurser för support och  
utbildning som Dell har installerat  
på datorn, t ex hjälpfilen Berätta mer.  
geïnstalleerd, inclusief het Help-bestand Dells hjælpefil Sådan gør du.  
inkludert Dell-hjelpefilen Fortell meg  
hvordan.  
Meer informatie van Dell.  
If your computer is running the  
Hvis computeren kører med  
Om din dator har operativsystemet  
®
®
®
®
®
Microsoft Windows XP operating  
system, view the tour of Windows XP  
for instructions and an overview of new  
features.  
Als uw computer gebruikmaakt van  
operativsystemet Microsoft  
Hvis datamaskinen kjører  
Microsoft Windows XP kan du få  
anvisningar och en översikt av nya  
funktioner i rundturen i Windows XP.  
®
het besturingssysteem Microsoft  
®
Windows XP, kan du gennemgå  
®
operativsystemet Microsoft  
®
Windows XP, kunt u de rondleiding  
®
Windows XP, ser du innføringen  
præsentationen af Windows XP  
for at få vejledning og overblik  
over nye funktioner.  
van Windows XP gebruiken voor  
instructies en voor een overzicht van  
nieuwe functies.  
i Windows XP for instruksjoner og  
en oversikt over nye funksjoner.  
04J182 A00  
Printed in Ireland.  
P/N 4J182 Rev. AOO  
Information in this document is subject to change without notice.  
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving  
worden gewijzigd.  
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.  
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.  
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.  
© 2001 Dell Computer Corporation. Med enerett.  
Informationen i det här dokumentet kan förändras utan förvarning.  
© 2001 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.  
©
2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.  
©
2001 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.  
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell  
Computer Corporation is strictly forbidden.  
Enhver form for reproduktion er strengt forbudt uden skriftligt samtykke fra  
Dell Computer Corporation.  
Enhver form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer  
Corporation er strengt forbudt.  
All form av reproduktion är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell  
Computer Corporation.  
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan  
na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation.  
Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation;  
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell  
disclaims proprietary interest in the marks and names of others.  
Dell, DELL-logoet og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Computer  
Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende  
Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig al ejerinteresse i andre virksomheders  
varemærker og navne.  
Dell, DELL-logoen og Inspiron er varemerker for Dell Computer Corporation.  
Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.  
Dell fraskriver seg eiendomsinteresser i varemerker og navn som tilhører andre.  
Dell, DELL-logotypen och Inspiron är varumärken som tillhör Dell Computer  
Corporation, Microsoft och Microsoft Windows är registrerade varumärken som  
tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig allt ägarintresse gällande  
varumärken och namn utöver sina egna.  
Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer  
Corporation; Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van  
Microsoft Corporation. Overige merken en namen zijn eigendom van hun  
respectieve eigenaren.  
September 2001  
September 2001  
September 2001  
September 2001  
September 2001  
4J182em0.qxd 10  

In addition to the user manual Dell Inspiron 4J182, we also provide a support panel to help you solve your problems with Dell Inspiron 4J182. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Dell Inspiron 4J182. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Dell Inspiron 4J182 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.