User manual Sony TCM-459V

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Sony TCM-459V. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Sony TCM-459V it belongs to the category MP3 Player. A user manualSony TCM-459V is taken from the manufacturer, a Sony company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Sony TCM-459V directly. You can view the user manualSony TCM-459V directly online or save and store it on your computer.

De u t sch  
Ne d e rla n d s  
3-862-203-42(1)  
1
Verschieben Sie POP-UP MIC wie  
in der Abbildung dargestellt.  
Rückwärtssuchen  
während der  
Drücken Sie  
Sie die Taste gedrückt, und lassen Sie sie  
an der gewünschten Stelle los.  
0
REW/ REVIEW, halten  
Voor TCM-459V:  
zAa n vu lle n d e in fo rm a t ie  
B
Willko m m e n !  
We lko m !  
Plaats het toestel met de cassettehouder naar boven op een  
harde ondergrond zoals bijvoorbeeld een bureau, zodat de  
vlakke microfoon goed kan opnemen.  
Wiedergabe (REVIEW)  
Danke, daß Sie sich für dieses Diktiergerät von Sony entschieden  
haben.  
Vorspulen**  
Drücken Sie im Stopmodus  
CUE.  
)
FF/  
a
Dank  
u
voor de aankoop van deze Sony cassetterecorder.  
Vo o rzo rg sm a a t re g e le n  
Vo e d in g sb ro n n e n  
Im folgenden einige Funktionen und Merkmale, durch die sich  
das Gerät auszeichnet:  
2Richten Sie das Mikrofon auf die  
Zurückspulen**  
Starten der Aufnahme  
Drücken Sie im Stopmodus  
REVIEW.  
0
REW/  
Enkele kenmerken van dit toestel zijn:  
Opmerking  
Rechtopstaand is de microfoon gevoeliger dan in vlakke stand.  
VOR (Voice Operated Recording  
-
stemgestuurde opname)  
Tonquelle.  
systeem dat automatisch de opname start en stopt op basis van  
geregistreerd geluid om zo banden en batterijen te sparen.  
SPEED CONTROL om de weergavesnelheid te regelen.  
Ultragevoelige vlakke microfoon neemt duidelijk op over een  
ruim frequentiebereik (alleen TCM-459V).  
Ca sse tte -Co rde r  
Das VOR-System (VOR  
=
Voice Operated Recording,  
Drücken Sie während der Wiedergabe  
rREC.  
Laat het toestel alleen werken op 3V DC. Gebruik enkel de  
aanbevolen netspanningsadapter (niet meegeleverd) voor  
voeding op netstroom. Gebruik nooit een andere adapter. Laat  
het toestel alleen op twee R6 (AA) batterijen werken.  
stimmgesteuertes Aufnahmesystem) startet und stoppt die  
Aufnahme automatisch als Reaktion auf das Vorhandensein  
bzw. Fehlen von Ton. Dies spart Bandlänge und schont die  
BMaitttedreirenF.unktion zur Geschwindigkeitssteuerung (SPEED  
CONTROL) können Sie die Bandwiedergabegeschwindigkeit  
erhöhen oder verringern.  
Das hochempfindliche Mikrofon nimmt, wenn es als  
Flachmikrofon eingesetzt wird, den gesamten Umgebungston  
in guter Qualität auf (nur TCM-459V).  
Wenn Sie das Mikrofon aufstellen, können Sie es als  
Richtungsmikrofon einsetzen, was in bestimmten Situationen  
zu besseren Ergebnissen führt (nur TCM-465V).  
Wenn Sie das Mikrofon aufstellen, fungiert es als  
Richtungsmikrofon und nimmt nur den Ton auf, der von vorn  
kommt.  
So verw enden Sie das Mikrofon als Flachmikrofon.  
Wenn Sie eine Diskussion, Konferenz o. ä. aufzeichnen  
wollen, verwenden Sie das Mikrofon als Flachmikrofon.  
Damit beim Aufnehmen über das  
5
Druk op REC.  
De opname start.  
Terwijl de band loopt, brandt het BATT/ REC lampje en  
Aankhneitpepienrdt avfahnandkeebliajkndvasntodpet dsteerokptnea  
*
PAUSE  
c
springt automatisch heraus, wenn Sie  
p
STOP drücken  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
**(SStioepm-Püasusesne-nFuacnhktdioemn).Vor- bzw. Zurückspulen in den Stopmodus  
wechseln, da sonst die Batterien rasch verbraucht werden. Achten Sie  
De uitklapbare microfoon kan precies worden ingesteld  
afhankelijk van de situatie (alleen TCM-465V).  
Rechtopstaand werkt de microfoon als unidirectionele  
microfoon en registreert geluid via de voorzijde.  
In vlakke stand neemt de microfoon duidelijk op over een  
ruim frequentiebereik.  
v
mane ehnetsgchela  
u
kiedl.t het  
Flachmikrofon eine gute Qualität  
He t a p p a ra a t  
erzielt wird, legen Sie das Gerät so auf  
eine feste Oberfläche, wie z. B. einen  
Tisch, daß der Kassettenhalter nach  
also darauf, die Taste  
pSTOP zu drücken.  
toestel automatisch uit.  
Zet het apparaat niet in de buurt van verwarmingstoestellen of  
op een plek waar het wordt blootgesteld aan directe  
zonnestraling, overmatig stof, trillingen of schokken.  
Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat  
Bruksanvisning (på baksidan)  
Käyttöohjeet (kääntöpuoli)  
Om  
Drukt u op of zet u de scakelaar  
op  
oben weist.  
zWe it e re In fo rm a t io n e n  
Cue marker-functie om te markeren tijdens het opnemen  
(alleen TCM-465V)  
Drie BATT/ REC lampjes die de batterijlading in twee stappen  
De opname te stoppen  
p
STOP  
terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact  
u
b
EAR  
MIC TAPE COUNTER  
Damit beim Aufnehmen über das Flachmikrofon eine gute  
Qualität erzielt wird, legen Sie das Gerät so auf eine feste  
Oberfläche, wie z. B. einen Tisch, daß der Kassettenhalter  
nach oben weist.  
TCM-459V:  
De opname tijdelijk te  
onderbreken  
Schuif PAUSE cin de richting  
van het pijltje  
Om de opname-pauzestand te  
Sich e rh e it sm a ß n a h m e n  
St ro m ve rso rg u n g  
Aangezien er een sterke magneet wordt gebruikt in de  
luidsprekers, dient u credit-cards met een magnetische code en  
horloges met een opwindmechanisme uit de buurt van het  
apparaat te houden om eventuele beschadiging door de  
magneet te voorkomen.  
aangeven en een  
moeten worden vervangen.  
i
lampje dat aangeeft wanneer de batterijen  
verlaten, laat PAUSE c*los.  
Betreiben Sie das Gerät nur mit  
3
V
Gleichstrom.  
De opname te beluisteren  
Houd 0REW/ REVIEW ingedrukt  
Hinw eis  
Wenn Sie das Mikrofon als Richtungsmikrofon einsetzen, ist seine  
Empfindlichkeit höher, als wenn Sie es als Flachmikrofon einsetzen.  
Verwenden Sie bei Wechselstrom ausschließlich das für das  
Gerät empfohlene Netzteil. Für Batteriebetrieb verwenden Sie  
zwei R6-Batterien der Größe AA.  
zVo o rb e re id in g e n  
tijdens het opnemen. Laat de toets  
los op het punt dat de weergave  
moet starten.  
Flachmikrofon  
Vlakke microfoon  
Wenn Sie das Mikrofon als Flachmikrofon benutzen, nimmt es  
den gesamten Umgebungston in guter Qualität auf.  
Mit der Indexsignalfunktion können Sie beim Aufnehmen eine  
bestimmte Passage markieren (nur TCM-465V).  
Drei BATT/ REC-Anzeigen geben Aufschluß über die restliche  
Wanneer het aparatuur gedurende lange tijd niet werd  
gebruikt, moet u de weergavestand inschakelen en het enkele  
minuten laten opwarmen alvorens een cassette in te brengen.  
VOR  
Ee n sp a n n in g sb ro n kla a rm a ke n  
5
Drücken Sie  
Die Aufnahme beginnt.  
Solange das Band läuft, leuchtet die BATT/ REC-Anzeige  
und blinkt je nach Tonstärke.  
Am Ende des Bandes stoppt die Aufnahme, und das Gerät  
schaltet sich automatisch aus.  
r
REC.  
Um g a n g m it d e m Ge rä t  
*
PAUSE cwordt ook automatisch vrijgemaakt wanneer u op p  
STOP drukt (stop-pauze-vrijmaak functie).  
rREC  
MIC SENS  
BATT/REC  
Kapazität der Batterien. Die Anzeige  
i
zeigt an, wann die  
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen  
oder an Orten, an denen es direktem Sonnenlicht, übermäßig  
viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.  
Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen,  
nehmen Sie die Batterien heraus, bzw. trennen Sie es vom  
Netzteil, und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal  
überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.  
TCM-465V/459V  
Kies één van de volgende spanningsbronnen.  
Ca sse t t e s va n m e e r d a n 90 m in u t e n  
pSTOP  
Batterien ausgetauscht werden müssen.  
Het gebruik van cassettes met een speelduur van meer dan 90  
minuten is niet aangeraden, tenzij voor langdurige,  
ononderbroken opname of weergave. De band van dergelijke  
cassettes is heel dun en rekt makkelijk.  
Om h e t g e lu id t e co n t ro le re n  
Sluit een oortelefoon (niet meegeleverd) aan op de EAR  
aansluiting.  
Sony Corporation 1998 Printed in China  
0
REW/  
Dro g e b a t t e rije n (zie a fb . A-a)  
Controleer of niets is aangesloten op de DC IN 3V-aansluiting.  
REVIEW  
zVo rb e re it u n g e n  
1
2
Open het deksel van de batterijhouder.  
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd) met de  
juiste polariteit en sluit het deksel.  
PAUSE  
TCM-465V  
Funktion  
Taste/Schieber  
Drücken Sie pSTOP.  
Opmerkingen  
Mocht u vragen hebben of problemen met de bediening, aarzel  
dan niet contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Sony  
handelaar.  
Schalter POP-UP  
MIC  
POP-UP MIC  
schakelaar  
Vo rb e re it e n d e r St ro m q u e lle  
Stoppen der  
Aufnahme  
Halten Sie Kreditkarten mit Magnetcodierung oder  
Zugfederuhren (mechanische Uhren) etc. vom Gerät fern, um  
mögliche Schäden durch den Lautsprechermagneten zu  
vermeiden.  
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, starten Sie  
dAeunfwWäiremdezregita,bdeamnnodkuösn.nDeansSGieereäint ebeKnaöstsiegttteeieniingleegMenin.uten  
Gebruik geen CrO2 (TYPE II) of metaal (TYPE IV) cassette, zoniet kan  
het geluid bij weergave worden vervormd of kan de vorige opname niet  
volledig worden gewist.  
De SPEED CONTROL schakelaar werkt enkel in de weergavestand. Het  
opnemen gebeurt onafhankelijk van deze instelling.  
Wählen Sie eine der folgenden Stromquellen.  
Unterbrechen der  
Aufnahme  
Schieben Sie PAUSE  
Pfeilrichtung.  
Zum Fortsetzen der Aufnahme nach einer  
Pause lassen Sie PAUSE los*.  
c
in  
Opmerkingen  
Zu d ie se r Be d ie n u n g sa n le it u n g  
Laad geen droge batterij op.  
Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.  
Gebruik geen verschillende batterijtypes samen.  
Wu daennbeaettrehriejet napopmarbaeastclhaandgiegriengtijednncioetrrg  
Tro cke n b a t t e rie n (sie h e Ab b . A-a)  
Vergewissern Sie sich, daß nichts an die Buchse DC IN 3V  
angeschlossen ist.  
Die Anweisungen in dieser Anleitung gelten für die Modelle  
TCM-465V und TCM-459V. Sehen Sie bitte zunächst nach,  
welches Modell Sie erworben haben. Für die Abbildungen  
wurde das Modell TCM-459V verwendet. Auf Unterschiede in  
der Bedienung der anderen Modelle wird im Text deutlich  
hingewiesen, zum Beispiel mit der Anmerkung “nur TCM-  
Mikrofon  
microfoon  
c
Opmerkingen betreffende het VOR (Voice Operated  
Recording stemgestuurde opname) systeem  
De werking van het VOR-systeem hangt af van de  
omgevingsvoorwaarden. Als niet het gewenste resultaat bekomt, zet  
Überprüfen des  
gerade  
aufgenommenen  
Abschnitts  
Drücken Sie beim Aufnehmen die  
Taste REW/ REVIEW, und  
e
o
sbieruvoikrtmgianagt dw  
o
o
orrdleenk,kvaegrewtiejdert  
-
Ve rh e lp e n va n st o rin g e n  
1
2
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.  
Legen Sie zwei R6-Batterien der Größe AA (nicht  
mitgeliefert) polaritätsrichtig ein, und schließen Sie den  
Deckel.  
0
voorkomen.  
VOR  
halten Sie sie gedrückt. Lassen Sie  
die Taste an der Stelle los, an der  
die Wiedergabe starten soll.  
Bä n d e r m it m e h r a ls 90 Min u t e n  
Au fn a h m e d a u e r  
Sie sollten Bänder mit einer Aufnahmedauer von über 90  
Droge batterijen verzwakken niet wanneer een andere spanningsbron is  
aangesloten.  
u
Mocht er na het uitvoeren van deze controles nog een probleem  
zijn, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony handelaar.  
CUE MARKER  
Wu VanOReeorphOetFVF.OR-systeem aan staat, begint het toestel pas op te nemen  
n
r
REC ka n n ie t w o rd e n in g e d ru kt .  
m Het wispreventienokje op de cassette is verwijderd.  
PLAY ka n n ie t w o rd e n in g e d ru kt .  
4
59V”.  
*
PAUSE  
(Stop-Pause-Funktion).  
c
springt automatisch heraus, wenn Sie  
p
STOP drücken  
Minuten  
-
wenn überhaupt  
-
nur für langes ununterbrochenes  
De b a t t e rije n ve rw ijd e re n (zie a fb . A-b)  
wanneer er geluid wordt gedetecteerd. Daardoor kan eventueel het  
begin van een woord niet worden opgenomen. Voor een belangrijke  
opname raden wij aan VOR op OFF te zetten.  
BATT/REC  
Hinw eise  
Aufnehmen oder Wiedergeben verwenden. Diese Bänder sind  
sehr dünn und leicht zu überdehnen.  
(
Versuchen Sie nicht, eine Trockenbatterie aufzuladen.  
Verwenden Sie eine neue Batterie nicht zusammen mit einer alten.  
Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen.  
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die  
Batterien heraus, um Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit  
und Korrosion zu vermeiden.  
m
De cassette is ten einde. Spoel de cassette terug.  
Be ve st ig h e t b a t t e rijd e kse l in d ie n h e t is  
lo sg e ra a kt . (zie a fb . A-c)  
So ü b e rp rü fe n Sie d e n To n  
Schließen Sie einen Ohrhörer (nicht mitgeliefert) fest an die  
Buchse EAR an.  
Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie  
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.  
De Cu e Ma rke r-p o sit ie zo e ke n (a lle e n TCM-465V)  
Druk op CUE MARKER tijdens het opnemen. Wanneer tijdens  
de weergave dan op FF/ CUE of REW/ REVIEW drukt, hoort u  
een zoemtoon in de cue marker-positie.  
Dit is bijvoorbeeld handig om tijdens een interview een  
belangrijke passage aan te duiden en die achteraf makkelijk  
terug te vinden met FF/ CUE of REW/ REVIEW tijdens het  
afspelen van de cassette.  
He t t o e st e l w e rkt n ie t .  
Ove r d e ze h a n d le id in g  
u
m
m
m
m
De batterijen zijn verkeerd geplaatst.  
De batterijen zijn verzwakt.  
c
Wa n n e e r d e b a t t e rije n ve rva n g e n (zie a fb . A-d)  
De instructies in deze handleiding gelden voor de TCM-465V en  
A
Den Trockenbatterien wird kein Strom entzogen, wenn eine andere  
Stromquelle angeschlossen ist.  
Hinw eise  
Vervang de batterijen door nieuwe wanneer het BATT/ REC  
lampje uitdooft en het ilampje knippert.  
De BATT/ REC lampjes veranderen als volgt:  
De netspanningsadapter of het autobatterijsnoer zijn niet  
goed aangesloten.  
de TCM-459V. Voor  
u
begint te lezen, controleert  
u
dus best  
Überspielschutzlasche  
Verwenden Sie keine CrO2-Kassette (TYPE II) oder Metallkassette  
(TYPE IV). Andernfalls kann der Ton bei der Wiedergabe des Bandes  
verzerrt sein, oder die vorherige Aufnahme wird nicht vollständig  
gelöscht.  
Der Schalter SPEED CONTROL funktioniert nur im Wiedergabemodus.  
Die Aufnahme erfolgt unabhängig von der Einstellung dieses Schalters.  
St ö ru n g sb e h e b u n g  
Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der  
folgenden Maßnahmen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an  
Ihren Sony-Händler.  
even het modelnummer van uw toestel. In de illustraties wordt  
model TCM-459V weergegeven. Eventuele  
bedieningsverschillen worden duidelijk aangegeven in de tekst,  
bijvoorbeeld met “alleen TCM-459V”.  
Seite  
Kant  
A
A
für Seite  
A
m
Er zitten batterijen in het toestel, maar tegelijkertijd is de  
netspanningsadapter aangesloten en zit de stekker niet in  
het stopcontact.  
Nokje voor kant  
A
So n e h m e n Sie d ie Ba t t e rie n h e ra u s  
(sie h e Ab b . A-b)  
Opmerkingen  
Het is mogelijk dat het  
i
lampje knippert tijdens het snel vooruit of  
Opmerkingen  
Er wordt niet gemarkeerd wanneer  
Er ko m t g e e n g e lu id u it d e lu id sp re ke r.  
So b rin g e n Sie d e n Ba t t e rie fa ch d e cke l w ie d e r  
a n , w e n n e r sich ve rse h e n t lich g e lö st h a t  
r
REC lä ß t sich n ich t d rü cke n .  
DheireaÜusbgeersbproieclhscehnu. tzlasche der Kassette wurde  
achteruit spoelen. Vervang de batterijen enkel wanneer de band niet  
Acolrsrhecett ltoooepstte.l wordt gebruikt met oplaadbare batterijen is het in  
sommige gevallen mogelijk dat slechts één BATT/ REC lampje brandt,  
zelfs wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.  
u
meteen nadat  
u
op CUE MARKER  
m
m
De oortelefoon is aangesloten.  
Het volume staat volledig dicht.  
Hinw eise zum VOR-System (VOR  
Recording)  
Die Funktion des VOR-Systems hängt von den jeweiligen  
Umgebungsbedingungen ab. Wenn sich nicht die gewünschten  
Ergebnisse erzielen lassen, setzen Sie VOR auf OFF.  
=
Voice Operated  
m
Wdeacn  
n
u
eemeraurkdeer-opponsaitmieerubeisluhiostoerrbtamaretziejnen. gevoelige oortelefoon, kan in  
(
sie h e Ab b . A-c)  
De ca sse t t e w o rd t t e sn e l o f t e t ra a g a fg e sp e e ld  
in d e w e e rg a ve st a n d .  
Om d e n n a b ru ksa n visn in g  
(
m
PLAY lä ß t sich n ich t d rü cke n .  
Das Bandende wurde erreicht. Spulen Sie das Band  
zurück.  
Wa n n m ü sse n d ie Ba t t e rie n a u sg e t a u sch t  
Wanneer de batterijen reeds een tijdje in gebruik zijn, is het mogelijk dat  
Vo o rko m e n d a t e e n o p n a m e t o e va llig w o rd t  
g e w ist (zie a fb . B-c)  
m
SPEED CONTROL staat niet in de middelste stand.  
Instruktionerna  
och TCM-459V. Kontrollera modellbeteckningen innan du börjar  
läsa. TCM-459V är den modell som används exemplen.  
Eventuella skillnader funktionssätt anges tydligt texten,  
endast TCM-459V”.  
i
bruksanvisningen är avsedda för TCM-465V  
w e rd e n ? (sie h e Ab b . A-d)  
dweanBnAeTeTr /hRetEvCollaummpejehsokgneripwpoerrdent goepzehte.tDriittmbeetvekaennhteetcwhteeerrngia  
de batterijen moet vervangen.  
e
vte  
d
gaetluuid  
He t g e lu id va lt w e g o f e r is ve e l ru is.  
IAstudfnaashV  
OeR, w-Seynstnemes eTionngeesrckheanlntett.,DbaehgeinrnfethdlatsinGdereärtAeursftndahanmnemmiitteuinnteerr  
Da s Ge rä t fu n kt io n ie rt n ich t .  
Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus, wenn die BATT/  
REC-Anzeigen erlöschen und die Anzeige  
Die BATT/ REC-Anzeigen ändern sich wie in der Abbildung  
dargestellt:  
m
m
m
m
m
Die Batterien wurden nicht polaritätsrichtig eingelegt.  
Die Batterien sind zu schwach.  
Verwijder de wispreventienokjes van de cassette. Als  
beveiligde cassette later weer voor opname geschikt wilt maken,  
dient de ontstane openingen met een stukje plakband te  
u
een  
m
m
m
Het volume staat volledig dicht.  
De batterijen zijn verzwakt.  
De koppen zijn vervuild. Zie “Onderhoud”.  
i
i
blinkt.  
der Anfang des ersten Wortes. Bei einer sehr wichtigen Aufnahme ist es  
aus diesem Grund unter Umständen besser, VOR auf OFF zu setzen.  
Het toestel zal nog een tijdje normaal weergeven nadat het ilampje  
i
i
t
ex  
C
D
begint te knipperen. Vervang de batterijen dan toch zo snel mogelijk,  
anders is het mogelijk dat de ingebouwde luidspreker lawaai  
produceert of dat een volgende opname niet correct gebeurt.  
Wanneer de band begint te lopen of aan het einde van de band is het  
u
MIC (PLUG IN POWER)  
PAUSE  
c
wurde in Pfeilrichtung geschoben.  
helrosdsaesnA. utobatterieadapterkabel ist nicht  
bedekken.  
Er ka n n ie t w o rd e n o p g e n o m e n .  
An st e u e rn d e s In d e xsig n a ls (n u r TCM-465V)  
Drücken Sie beim Aufnehmen CUE MARKER. An der Position  
des Indexsignals hören Sie einen Signalton, wenn Sie beim  
Wiedergeben des Bandes FF/ CUE oder REW/ REVIEW  
drücken.  
Bei einem Interview kann es beispielsweise nützlich sein, einen  
wichtigen Teil des Gesagten zu markieren, so daß Sie diesen  
Bereich beim Wiedergeben des Bandes mit FF/ CUE oder REW/  
REVIEW leicht wiederfinden können.  
DkoarsreNkettazntegiel soc  
d
m
m
m
m
Verkeerde aansluiting.  
De batterijen zijn verzwakt.  
De opname/ weergavekop is vervuild.  
Voor de TCM-465V: Verander de vlakke microfoon of de  
uitklapbare microfoon.  
Hinw eise  
Bei der Funktion FF(CUE) und REW(REVIEW) blinkt möglicherweise  
die Anzeige i. Tauschen Sie die Batterien nur aus, wenn das Band  
nicht korrekt läuft.  
Wenn das Gerät mit Akkus betrieben wird, kann es vorkommen, daß  
nur eine BATT/ REC-Anzeige leuchtet, obwohl die Akkus vollständig  
WgeelandnedniseinBdat.terien etwas schwächer werden, blinken bei hoher  
m
Die Batterien sind zwar eingelegt, aber gleichzeitig ist das  
Netzteil angeschlossen, und dieses ist nicht mit einer  
Netzsteckdose verbunden.  
mogelijk dat het  
hoeft u de batterijen niet te vervangen.  
i
lampje eventjes oplicht. Als het lampje weer uitgaat,  
Tä st ä kä yt t ö o p p a a st a  
Op n e m e n va n ve rsch ille n d e  
g e lu id sb ro n n e n (zie a fb . C)  
Üb e r d e n La u t sp re ch e r w ird ke in To n  
a u sg e g e b e n .  
Levensduur batterijen (bij benadering in uren)  
(EIAJ*)  
m
Voor TCM-459V: MIC SENS werd verkeerd ingesteld  
terwijl de VOR functie werkt.  
Tämän käyttöoppaan ohjeet ovat malleja TCM-465V ja TCM-  
59V varten. Tarkista laitteesi malli, ennen kuin alat lukea  
Weergave  
Opname  
4
m
m
Der Ohrhörer ist eingesteckt.  
Die Lautstärke ist vollständig heruntergedreht.  
käyttöopasta. Kuvissa on käytetty mallia TCM-459V. Eri mallien  
käytön kaikki erot on mainittu tekstissä, esimerkiksi “vain malli  
TCM-459V”.  
Wiedergabelautstärke möglicherweise die BATT/ REC-Anzeigen, ohne  
daß die Batterien ausgetauscht werden müssen.  
Sony alkaline LR6 (SG)  
Sony R6P (SR)  
11  
3
11  
3
Op n a m e m e t e e n e xt e rn e m icro fo o n  
Sluit een microfoon aan op de MIC aansluiting. Het  
De o p n a m e w o rd t o n d e rb ro ke n .  
m VOR staat op ON. Wanneer u VOR niet gebruikt, moet  
deze functie afzetten (OFF).  
Die Ba n d g e sch w in d ig ke it ist im  
Wie d e rg a b e m o d u s zu sch n e ll o d e r zu la n g sa m .  
u
Auch wenn die Anzeige  
i
blinkt, wird das Band in der Regel noch  
Hinw eise  
*WAsasaorcdieatgioenmoefteJnapvao  
nlg).e(nBsijd  
e
g
eEbrIAuiJk-nmoremt e(eEnIASoJn  
=yEHleFctcraosnsiecttIen)dustries  
umiitcsrteoefokosenltmjeoneatawstodrdeeMn IaCanaganesslloutietinn,gngieetedfteaoaonrtwelaeafroodne.  
eine Zeitlang normal wiedergegeben. Dennoch sollten Sie die Batterien  
möglichst bald wechseln, da sonst vom internen Lautsprecher  
möglicherweise laute Störgeräusche zu hören sind oder die Aufnahme  
nicht korrekt erfolgt.  
Es wird kein Indexsignal gesetzt, wenn Sie unmittelbar nach dem  
Drücken von CUE MARKER die Taste STOP oder PAUSE drücken.  
Wenn Sie die Aufnahme mit einem empfindlichen Ohrhörer abhören,  
ist während der Wiedergabe an der Position des Indexsignals  
möglicherweise ein Rauschen zu hören.  
m
SPEED CONTROL befindet sich nicht in der mittleren  
Position.  
Op n a m e n ku n n e n n ie t vo lle d ig w o rd e n g e w ist .  
m
m
De wiskop is vervuild.  
Er werd bij het opnemen of wissen een CrO2 (TYPE II) of  
metaal (TYPE IV) cassette gebruikt.  
De r To n fä llt a u s o d e r w ird n u r m it vie le n  
St ö rg e rä u sch e n w ie d e rg e g e b e n .  
Opmerking  
De gebruiksduur van de batterij kan wel eens korter zijn, afhankelijk van  
de manier waarop het apparaat gebruikt.  
Gebruik een microfoon met lage impedantie (minder dan 3  
kOhm) zoals de ECM-T115 (niet meegeleverd).  
Een microfoon met stekkervoeding wordt via het toestel gevoed.  
Wenn der Bandtransport gestartet wird oder das Bandende erreicht ist,  
u
VOL  
leuchtet die Anzeige  
i
möglicherweise kurz auf. Erlischt die Anzeige  
m
m
Die Lautstärke ist vollständig heruntergedreht.  
Die BTaotntkeröipenfessiinnddzvuersscchh  
wieder, brauchen Sie die Batterien nicht auszutauschen.  
So ve rm e id e n Sie e s, ve rse h e n t lich e in Ba n d zu  
ü b e rsp ie le n (sie h e Ab b . B-c)  
Brechen Sie die Überspielschutzlaschen an der Kassette heraus.  
Wenn Sie später wieder auf das Band aufnehmen wollen,  
überkleben Sie die Aussparungen mit Klebeband.  
wmauchtz.t (siehe “Wartung”).  
Opmerking  
Bij opname met een externe microfoon is het mogelijk dat het VOR  
systeem niet goed werkt wegens het verschil in gevoeligheid.  
A
Ge b ru ik o p n e t st ro o m (zie a fb . A-e)  
Sluit de netspanningsadapter aan op de DC IN 3V aansluiting en  
een stopcontact. Gebruik de AC-E30HG netspanningsadapter  
(niet meegeleverd). Gebruik geen andere netspanningsadapter.  
Ungefähre Lebensdauer der Batterien (in Stunden)  
(EIAJ*)  
Au fn e h m e n ist n ich t m ö g lich .  
On d e rh o u d (zie a fb . E)  
a
Wiedergabe  
Aufnahme  
m
Die Anschlüsse wurden nicht ordnungsgemäß  
vorgenommen.  
Op n a m e va n a n d e re a p p a ra t u u r  
Sluit andere apparatuur aan op de MIC aansluiting met behulp  
van de RK-G64HG kabel (niet meegeleverd).  
Alkali-Batterie LR6 (SG) von Sony  
R6P (SR) von Sony  
11  
3
11  
3
De ko p p e n e n h e t b a n d lo o p vla k re in ig e n  
Het is aanbevolen de koppen, de aandrukrollen en de capstan-  
assen na elke 10 gebruiksuren te reinigen met een wattenstaafje  
dat licht bevochtigd is met alcohol.  
p
STOP  
PLAY  
m
m
m
Die Batterien sind zu schwach.  
(
*Gemessener Wert nach EIAJ-Standard (Electronic Industries Association  
of Japan) unter Verwendung einer Kassette der HF-Serie von Sony  
Der Aufnahme-/ Wiedergabekopf ist verschmutzt.  
TCM-465V: Wechseln Sie die Position des Mikrofons  
(Flach- oder Richtungsmikrofon).  
Polariteit van de stekker  
Au fn e h m e n vo n  
u n t e rsch ie d lich e n To n q u e lle n  
(sie h e Ab b . C)  
SPEED CONTROL  
m
TCM-459V: MIC SENS befindet sich in einer ungeeigneten  
Position, wenn die VOR-Funktion aktiviert wurde.  
Opmerking  
De specificaties voor de AC-E30HG kunnen van land tot land verschillen.  
Controleer de lokale netspanning en de vorm van de stekker voordat  
een adapter koopt.  
De b e h u izin g re in ig e n  
Reinig de behuizing met een zachte doek, licht bevochtigd met  
water. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.  
Hinw eis  
Je nach den Betriebsbedingungen ist die Lebensdauer der Batterie  
möglicherweise kürzer.  
0
REW/REVIEW  
FF/CUE  
PAUSE  
Die Au fn a h m e w ird u n t e rb ro ch e n .  
u
Ee n ca sse t t e a fsp e le n (zie a fb . D)  
)
m
VOR ist auf ON gestellt. Wenn Sie das VOR-System nicht  
verwenden wollen, stellen Sie VOR auf OFF.  
1
Breng een cassette in met de kant die u wilt afspelen naar de  
cassettehouder gericht.  
Ne t zst ro m (sie h e Ab b . A-e)  
Schließen Sie das Netzteil an die Buchse DC IN 3V und an eine  
Netzsteckdose an. Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil  
AC-E30HG (nicht mitgeliefert).  
Au fn e h m e n m it e in e m e xt e rn e n  
Mikro fo n  
Schließen Sie ein Mikrofon an die Buchse MIC an. Der erhöhte  
Punkt neben der Buchse MIC kennzeichnet die Buchse für das  
Mikrofon, nicht die Ohrhörerbuchse. Verwenden Sie ein  
Mikrofon mit niedriger Impedanz (weniger als  
z. B. ECM-T115 (nicht mitgeliefert).  
Bei einem Plug-in-Power-Mikrofon liefert dieses Gerät den  
Strom für das Mikrofon.  
zBe d ie n in g va n h e t t o e st e l  
Op n a m e (zie a fb . B-a, b)  
Ein e vo rh a n d e n e Au fn a h m e lä ß t sich n ich t  
vo llst ä n d ig lö sch e n .  
2
Regel de weergavesnelheid.  
Zet SPEED CONTROL op:  
SLOW (traag) om een cassette trager te laten afspelen.  
De middelste stand om een cassette op de normale snelheid  
te laten afspelen.  
Te ch n isch e g e g e ve n s  
m
m
Der Löschkopf ist verschmutzt.  
b
d
c
Beim Aufnehmen oder Löschen wurde eine bespielte  
CrO2- (TYPE II) oder eine Metallkassette (TYPE IV)  
verwendet.  
Opnamesysteem  
Polarität des Steckers  
3
Kiloohm) wie  
U
kan direct opnemen dank zij de ingebouwde microfoon.  
2
sporen,  
Frequentiebereik  
250 6.300 Hz  
Luidspreker  
Ong. 3,6 cm dia.  
Uitgangsvermogen  
300 mW (bij 10  
Ingang  
Microphone-ingang (ministekker), gevoeligheid 0,2 mV voor een  
microfoon met lage impedantie van kOhm of minder  
Uitgang  
Oortelefoon-aansluiting (ministekker) voor een oortelefoon van  
300 Ohm  
1 kanaal mono  
Controleer of er niets is aangesloten op de MIC-aansluiting.  
FAST (snel) om een cassette sneller te laten afspelen.  
-
Hinw eis  
E
Die Spezifikationen für AC-E30HG variieren je nach Region. Stellen Sie  
vor dem Erwerb fest, welche örtliche Betriebsspannung gilt und welchen  
Steckertyp Sie benötigen.  
Wa rt u n g (sie h e Ab b . E)  
So re in ig e n Sie d ie To n kö p fe u n d d e n  
Ba n d t ra n sp o rt w e g  
Reinigen Sie nach jeweils 10 Gebrauchsstunden Tonköpfe,  
Andruckwalzen und Kapstan mit einem Wattestäbchen, das Sie  
mit Alkohol angefeuchtet haben.  
1
2
3
Druk op de teller-terugsteltoets om de teller terug op nul te  
zetten.  
Breng een normale (TYPE I) cassette in met de kant waarop  
3
Druk op (PLAY en regel het volume. Het uitstekende  
bolletje naast VOL toont in welke richting  
om het volume lager te zetten.  
Aan het eind van de band stopt de weergave en schakelt het  
toestel automatisch uit.  
Hinw eis  
u
moet draaien  
% harmonische vervorming)  
Beim Aufnehmen mit einem externen Mikrofon funktioniert das VOR-  
System aufgrund der unterschiedlichen Empfindlichkeit möglicherweise  
nicht korrekt.  
u
wilt beginnen opnemen naar de cassettehouder gericht.  
Löschkopf  
Wiskop  
Kapstan  
Capstan  
1
Zet VOR op:  
3
zBe t rie b  
ON om automatisch de opname te starten en te  
pauzeren op basis van geregistreerd geluid.  
OFF om manueel te opname te starten of te stoppen.  
Voor TCM-459V:  
2 Stel MIC SENS in om de gevoeligheid van de microfoon  
te regelen op:  
Au fn e h m e n vo n a n d e re n Ge rä t e n  
Schließen Sie ein anderes Gerät über das Verbindungskabel RK-  
G64HG (nicht mitgeliefert) an die Buchse MIC an.  
Om  
Drukt  
pSTOP  
u
op of zet  
u
de scakelaar op  
8 -  
BATT  
Stoppen met versneld  
voorwaarts of achterwaarts  
spoelen  
Variabel bereik bandsnelheid  
van +30% tot -15%  
Voeding  
Bei neuen Batterien  
Bij nieuw e batterijen  
leuchten  
brandt  
Au fn a h m e (sie h e Ab b . B-a, b)  
Sie können den Ton einfach über das eingebaute Mikrofon  
So re in ig e n Sie d a s Ge h ä u se  
Nehmen Sie ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.  
Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder Verdünnung.  
REC  
Aufnahme-/  
Wiedergabekopf  
Opname/w eergavekop  
Wattestäbchen  
Wattenstaafje  
aufzeichnen.  
Achten Sie darauf, daß nichts an die Buchse MIC angeschlossen  
ist.  
H
(high) om op te nemen tijdens vergaderingen of in een  
stille en/ of grote ruimte.  
(low) om te dicteren of op te nemen in een lawaaierige  
omgeving.  
De weergave tijdelijk te  
onderbreken  
Schuif PAUSE  
pijltje  
Om de weergave-pauzestand te  
c
in de richting van het  
Twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd): 3V DC  
3 V  
Wie d e rg e b e n e in e s Ba n d e s  
(sie h e Ab b . D)  
De Sony AC-E30HG netspanningsadapter (niet meegeleverd) moet  
geschikt zijn voor het land waar het toestel wordt gebruikt.  
Sony DCC-E230 autobatterijsnoer (niet meegeleverd) voor gebruik  
Andruckw alze  
Aandrukrol  
1
Setzen Sie mit der Zählerrücksetztaste den Bandzähler  
zurück.  
L
Te ch n isch e Da t e n  
Aufnahmesystem  
verlaten, laat PAUSE c*los.  
Bei schw ächer  
BATT  
1
Legen Sie eine Kassette ein. Die wiederzugebende Seite muß  
zum Bandhalter weisen.  
Stellen Sie die Geschwindigkeit für die Bandwiedergabe ein.  
Stellen Sie SPEED CONTROL auf:  
SLOW (langsam), wenn das Band langsam wiedergegeben  
werden soll.  
Die mittlere Position, wenn das Band mit normaler  
Geschwindigkeit wiedergegeben werden soll.  
FAST (schnell), wenn das Band schnell wiedergegeben  
werden soll.  
Drücken Sie (PLAY, und stellen Sie die Lautstärke ein.  
Eine kleine Erhebung neben VOL gibt die Richtung an, in  
der Sie die Lautstärke herunterdrehen.  
Am Bandende stoppt die Wiedergabe, und das Gerät schaltet  
sich automatisch aus.  
Vooruit te zoeken tijdens  
weergave (CUE)  
Houd  
)
FF/ CUE ingedrukt en laat de  
toets los op het gewenste punt  
Afmetingen (b/h/d) (incl. uitstekende delen en regelaars)  
op 12  
V autobatterij.  
w erdenden Batterien  
Wanneer de batterijen  
verzw akken  
2
Legen Sie eine normale Kassette (TYPE I) so ein, daß die  
Seite, auf der die Aufnahme beginnen soll, auf den  
Kassettenhalter weist.  
2
Spuren,  
1
Kanal, monaural  
Opmerking  
Wanneer het geluid dat moet worden opgenomen niet luid genoeg is,  
TCM-465V: Ong. 116  
TCM-459V: Ong. 116  
×
×
91  
91  
×
×
43 mm  
38 mm  
leuchten  
brandt  
2
Frequenzbereich  
Lau2ts5p0r-e6c.h3e0r0 Hz  
Durchmesser ca. 3,6 cm  
Leistungsabgabe  
300 mW (bei 10  
Eingang  
Mikrofoneingangsbuchse (Minibuchse) mit einer Empfindlichkeit von  
0,2 mV für Mikrofon mit einer Impedanz von maximal Kiloohm  
Ausgang  
Ohrhörerbuchse (Minibuchse) für Ohrhörer mit  
Einsvtoenllb+e3r0e%ichbifsü-r1B5a%ndtransportgeschw indigkeit  
Stromversorgung  
moet  
u
de VOR-schakelaar op OFF zetten, zoniet zal het toestel niet  
Achteruit te zoeken tijdens  
weergave (REVIEW)  
Houd REW/ REVIEW ingedrukt en  
laat de toets los op het gewenste punt  
0
REC  
beginnen opnemen.  
GewTiCchMt-(4b6a5tVte: Orijnegn. 2n0ie0tginbegrepen)  
TCM-459V: Ong. 195 g  
3
1
Stellen Sie VOR auf:  
ON, wenn die Aufnahme stimmgesteuert (d. h. je  
nachdem, ob Ton zu hören ist oder nicht) gestartet bzw.  
gestoppt werden soll.  
OFF, wenn Sie die Aufnahme manuell starten bzw.  
stoppen möchten.  
Snel vooruit te spoelen**  
Snel achteruit te spoelen**  
Dtijedeonpsndame we teeersgtaarvteen  
Druk vanuit de stop-stand op  
CUE  
)
FF/  
4
Voor TCM-465V:  
BATT  
%
harmonischer Verzerrung)  
Om de platte microfoon uit te klappen  
Gebruik de microfoon rechtopstand om een lezing of een  
toespraak op te nemen.  
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder  
kennisgeving  
Tauschen Sie die  
Batterien aus  
Batterijen vervangen  
Druk vanuit de stop-stand op  
REVIEW  
0
REW/  
TCM-459V:  
Stellen Sie zum Auswählen der  
Mikrofonempfindlichkeit den Schalter MIC SENS auf:  
(hoch), wenn Sie bei Besprechungen oder an einem  
3
1Verschuif POP-UP MIC zoals de  
afbeelding laat zien.  
rREC  
REC  
2
3
blinken  
knippert  
8 - 300 Ohm  
*
PAUSE  
STOP drukt (stop-pauze-vrijmaak functie).  
** Als niet op STOP drukt om de modus voor voorwaarts of  
c
wordt ook automatisch vrijgemaakt wanneer  
u
op  
p
H
ruhigen Ort bzw. in einem großen Raum aufnehmen  
wollen.  
u
p
Zwei R6-Batterien der Größe AA (nicht mitgeliefert):  
Gleichstrom  
Buchse DC IN  
3
V
alecehgtrearkweana.rts spoelen uit te schakelen, zullen de batterijen snel  
e
Netzteil  
AC netspanningsadapter  
L
(niedrig), wenn Sie ein Diktat oder in lauter  
Funktion  
Taste/Schieber  
Drücken Sie p  
3 V für:  
2Richt de microfoon naar de geluidsbron.  
Umgebung aufnehmen wollen.  
Stoppen der  
STOP.  
NLaentzdt,eiinl AdeC-Ed30aHs GGevräotnbSeonnuytz(tnwicehrtdmenitgseollilefert), geeignet für das  
m
Hinw eis  
Wiedergabe/ Stoppen  
des schnellen Vor-oder  
Zurückspulens  
De microfoon gebruiken zonder uit te klappen.  
Gebruik de microfoon in vlakke stand om bijvoorbeeld een  
gesprek tijdens een vergadering enz. op te nemen.  
Plaats het toestel met de  
Wenn der aufzunehmende Ton nicht laut genug ist, stellen Sie den  
Schalter VOR auf OFF. Andernfalls startet das Gerät die Aufnahme  
möglicherweise nicht.  
Autobatterieadapterkabel DCC-E230 von Sony (nicht mitgeliefert)  
für Betrieb an 12-V-Autobatterie.  
DC IN 3V  
Abmessungen (B/H/T) (einschl. vorstehender Teile und  
Bedienelemente)  
TCM-465V: ca. 116  
TCM-459V: ca. 116  
Gew icht (ohne Batterien)  
TCM-465V: ca. 200  
TCM-459V: ca. 195  
Unterbrechen der  
Wiedergabe  
Schieben Sie PAUSE  
Pfeilrichtung.  
Zum Fortsetzen der Wiedergabe nach  
einer Pause lassen Sie PAUSE los*.  
c
in  
4
TCM-465V:  
×
×
91  
91  
×
×
43 mm  
38 mm  
cassettehouder naar boven op een  
Wenn Sie das Mikrofon aufstellen, also als  
Richtungsmikrofon verw enden w ollen  
Wenn Sie einen Vortrag oder eine Rede aufzeichnen  
wollen, verwenden Sie das Mikrofon aufgestellt als  
Richtungsmikrofon.  
harde ondergrond zoals bijvoorbeeld  
een bureau, zodat de vlakke microfoon  
goed kan opnemen.  
c
Vorwärtssuchen  
während der  
Wiedergabe (CUE)  
Drücken Sie FF/ CUE, halten Sie die  
)
g
g
Taste gedrückt, und lassen Sie sie an der  
gewünschten Stelle los.  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben  
vorbehalten.  

In addition to the user manual Sony TCM-459V, we also provide a support panel to help you solve your problems with Sony TCM-459V. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Sony TCM-459V. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Sony TCM-459V - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.