User manual Sony Walkman WM-FX493

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Sony Walkman WM-FX493. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Sony Walkman WM-FX493 it belongs to the category MP3 Player. A user manualSony Walkman WM-FX493 is taken from the manufacturer, a Sony company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Sony Walkman WM-FX493 directly. You can view the user manualSony Walkman WM-FX493 directly online or save and store it on your computer.

3
-867-999-33(1)  
English  
Magyar  
To im p ro ve t h e b ro a d ca st re ce p t io n  
C
Megjegyzések  
Pre p a ra t io n s  
To In se rt Ba t t e rie s  
For FM: Extend the headphones/ earphones cord  
Pre ca u t io n s  
On b a t t e rie s  
Előkészületek  
Az elemek behelyezése A  
Rádióhallgatás  
B
Ha ha hang torzít “MB” üzemmódban, akkor  
csökkentse hangerőt készüléken, vagy válassza a  
normál üzemmódot.  
Ha hangerő túl magasra van állítva,  
basszuskiemelés hatása mérséklődhet.  
Ra d io  
a
a
(antenna) (FX491) or remote control cord (antenna)  
WALKMAN is  
WALKMAN является эарегистрированной маркой корпорации  
Sony Corporation.  
a
registered trademark of Sony Corporation.  
A
(FX493). If the reception is still not good, press  
MENU repeatedly to set the cursor in the display to  
FM MODE. Then press SET to switch between  
”MONO” (monaural) and none (stereo) for best  
reception.  
1
Ha a HOLD funkció be van kapcsolva, akkor  
a
a
Ca sse tte Pla ye r  
Do not carry dry batteries with coins or other metallic objects.  
It can generate heat if the positive and negative terminals of  
1
Slide and open the battery compartment lid,  
1
Csúsztassa el az elemtartó rekesz fedelét,  
a vezérlőgombok feloldásához mozdítsa el  
a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes  
irányban.  
and insert two R6 (size AA) dry batteries  
with correct polarity.  
the batteries are accidentally contacted by  
a
metallic object.  
majd a megfelelő polaritással helyezzen be  
két darab R6 (AA méretű) szárazelemet.  
Operating instructions  
Használati útmutató  
Návod k obsluze (Zadní strana)  
Инструкция по эксплуатации  
The CE mark on the Walkman is valid only for  
products marketed in the European Union.  
Wtimhee,nreymouovaerethneotbgaottienrgietsotousperyevoeunrtWdaalmkmagaenfrfoormabloatntgery  
leakage and corrosion.  
Hallásvédelem — AVLS (Automatic  
Volume Limiter System — automatikus  
hangerő-korlátozó rendszer) funkció  
Ha aktiválja az AVLS funkciót, a maximális hangerő  
az Ön hallásának védelme érdekében mérsékelt  
szinten marad.  
For AM: Reorient the unit itself.  
2
3
A RADIO ON/BAND gomb megnyomásával  
kapcsolja be a rádiót.  
A
csak az Európai Unióban értékesített  
termékekre érvényes.  
Walkman készüléken található CE jelölés  
Replace the batteries with new ones when  
flashes in the display.  
"
"
Cserélje újra az elemeket, ha  
jelzés villog.  
a
kijelzőn  
a
Pre se t t in g Ra d io St a t io n s  
On h a n d lin g  
A RADIO ON/BAND gomb többszöri  
megnyomásával válassza ki az AM, FM1,  
FM2 vagy az FM3 sávot.  
You can store radio stations into the unit’s memory.  
You can preset up to 32 radio stations, 8 for each  
FM1, FM2, FM3 or AM bands.  
Do not leave the unit in  
a
location near heat sources, or in  
a
(обоpотнaя cтоpонa)  
place subject to direct sunlight, excessive dust or sand,  
moisture, rain, mechanical shock, or in  
windows closed.  
Značka CE na walkmanu je platná pouze pro  
výrobky prodávané  
Pla yin g  
a
Ta p e  
B
a
car with its  
Kazettalejátszás B  
v
zemích Evropské unie.  
Do not use cassettes longer than 90 minutes except for long  
continuous playback.  
4
A TUNING+/– gomb megnyomásával  
hangolja be a kívánt állomást.  
A MENU gomb többszöri megnyomásával állítsa  
kijelző kurzorát az AVLS felirathoz. Ezután nyomja  
a
1
If the HOLD function is turned on, slide the  
HOLD switch in the opposite direction of  
the arrow to unlock the controls.  
1
Ha a HOLD funkció be van kapcsolva, akkor  
a vezérlőgombok feloldásához mozdítsa el  
a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes  
irányban.  
Cимвол CE нa Walkman отноcитcя только  
товapaм, поcтaвляeмым  
Eвpопeйcкого cоюзa.  
к
1
2
3
Press RADIO ON/ BAND to turn on the  
radio.  
The LCD display may become hard to see or slow down  
when using the unit at high temperatures (above 40°C/  
104°F) or at low temperatures (below 0°C/ 32°F). At room  
temperature, the display will return to its normal operating  
condition.  
в
cтpaны  
Ha néhány másodpercig lenyomva tartja a  
TUNING+/– gombot, a walkmankészülék az  
állomások automatikus hangolásába kezd.  
meg  
meg.  
a
SET gombot, hogy  
a
kijelzőn  
” jelenjen  
Press RADIO ON/ BAND repeatedly to  
select AM, FM1, FM2 or FM3.  
2
Insert  
a
cassette and press MENU  
Megjegyzés  
repeatedly to set the cursor to TAPE in the  
display. Then press SET to select the tape  
type.  
If the unit has not been used for  
a
long time, set it in the  
few minutes before  
2
Helyezzen be egy kazettát, majd nyomja  
meg a MENU gombot annyiszor, amíg a  
kijelzőn meg nem jelenik a TAPE felirat.  
Ezután a SET gomb segítségével válassza  
ki a szalagtípust.  
Elemcsere során az AVLS beállítása törlődhet a  
készülék memóriájából.  
Press ENTER.  
pinlsaeyrbtiancgk amcoadsesettotew. arm it up for  
a
A rádió kikapcsolása  
Nyomja meg a x RADIO OFF gombot.  
The frequency digits and  
flash in the display.  
a preset number  
WM-FX493/FX491  
No message: normal (TYPE I)  
On t h e re m o t e co n t ro l (FX493 o n ly)  
Use the supplied remote control only with this unit.  
A vételi minőség javítása  
C
Sony Corporation  
©
2000 Printed in Malaysia  
METAL: CrO  
2
(TYPE II) or metal (TYPE IV)  
FM adásnál: Feszítse ki  
a
távirányító (FX493) vezetékét  
fejhallgató/füllhallgató  
Óvintézkedések  
Az elemekkel kapcsolatban  
4
5
While the frequency digits and the preset  
number are flashing, tune in to station you  
wish to store using TUNING+/ –, and select  
preset number using PRESET+/ –.  
a
On h e a d p h o n e s/e a rp h o n e s  
Ro a d sa fe t y  
Do not use headphones/ earphones while driving, cycling, or  
operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard  
atondpliasyilyleoguarlhineasdopmheoanreesa/se.aIrtpchanonaelssoatbheipgohtevnotliuamllye dwahnigleerous  
walking, especially at pedestrian crossings.  
You should exercise extreme caution or discontinue use in  
potentially hazardous situations.  
Nincs kijelzés: normál (TYPE I)  
(
FX491) vagy  
antenna). Ha  
a
3
Press Y on the main unit, or if using the  
remote control (FX493 only), press Y  
METAL: CrO  
IV)  
2
(TYPE II) vagy metál (TYPE  
(
a
vétel még mindig nem megfelelő,  
A
szárazelemeket ne tárolja aprópénzzel vagy más  
akkor  
válassza ki  
a
MENU gomb többszöri megnyomásával  
kijelzőn az FM MODE (FM üzemmód)  
lehetőséget. Ezután SET gomb megnyomásával  
válassza “MONO” (monó) vagy sztereó beállítást.  
AM adásnál: Mozdítsa el vezérlőegységet.  
(play)• x (stop).  
a
a
fémtárgyakkal együtt. Ha az elemek pozitív és negatív pólusa  
egy fémtárgy miatt véletlenül összeér, akkor az hőt termel, és  
csökken az elem élettartama.  
Amikor hosszú ideig nem használja a készüléket, akkor az  
eérledmekeékbfeonlytásánlíatskaéeslaazkéeslezmüleékekto. rróziójának elkerülése  
Adjust the volume with VOL.  
While the frequency digits and the preset  
number are flashing, press ENTER.  
3
Nyomja meg a vezérlőegység Y gombját,  
vagy a távirányítón (csak FX493) a Y  
(lejátszás)x (leállítás) gombot.  
a
A
a
When adjusting the volume on the Walkman (FX493  
only)  
Set the VOL control on the remote control at maximum.  
a
ávo  
Notes  
A VOL gomb segítségével állítsa be a kívánt  
hangerőt.  
If you cannot complete step  
are flashing, repeat from step 3.  
If station is already stored, the new station replaces  
the old one.  
4
or  
5
while the indications  
A rádióállomások programozása  
Lehetőség van rádióállomások beprogramozására  
készülék memóriájába. Maximálisan 32, vagyis FM1,  
FM2, FM3 vagy AM sávonként  
programozható be.  
Használat  
When adjusting the volume on the remote control  
a
Pre ve n t in g h e a rin g d a m a g e  
Do not use headphones/ earphones at high volume. Hearing  
eyxopueerxtspaedriveinsceeaagariinngstincgonintinyuoouur se,alrosu, dreadnudceexvtoelnudmeed oprlay. If  
a
Ne hagyja  
a
o,leksöőz,vmetelecnhannaipksuusg  
készüléket hőforrások közelében vagy olyan  
átrézsá,svnibakrá,chioómhoatká,spáonra, k van  
ü
(FX493 only)  
Ha  
a
walkmankészüléken állítja be  
a
hangerőt (csak  
VOL szabályozót.  
hangerőt (csak az FX493  
kívánt hangerőszint fölé Walkman VOL  
hneldyveens,s  
a
é
h
g
Set the VOL control on the Walkman slightly above the  
appropriate level.  
az FX493 esetén)  
8
rádióállomás  
kitéve, vagy zárt légterű gépkocsiban.  
To cancel the stored station  
Follow the procedure above and in step 3, instead of  
tuning in to  
“- -” is displayed. Press ENTER while “-  
discontinue use.  
A
távvezérlőn állítsa maximumra  
a
Ne használjon 90 percnél hosszabb kazettákat, csak ha  
feltétlenül szükséges.  
Az LCD kijelző nehezen láthatóvá vagy lassúvá válik, ha a  
Note on the cassette holder  
When opening the cassette holder, press the  
button and make sure the tape is stopped by checking  
through the cassette window, then slide the OPEN  
switch.  
If the cassette holder is opened before the tape is  
stopped, the tape may loosen and be damaged.  
a
station, press and hold TUNING +/  
-” is  
until  
Ca rin g fo r o t h e rs  
Ha  
esetén)  
Állítsa kissé  
szabályozóját.  
a
távvezérlőn állítja be  
a
1
2
A rádió bekapcsolásához nyomja meg a  
RADIO ON/BAND gombot.  
készüléket magas (40 ˚C felett) vagy alacsony hőmérsékleten  
(0 ˚C alatt) használja. Szobahőmérsékleten a kijelző  
működése normalizálódik.  
x
(stop)  
-
-
-
-
Keep the volume at  
a
moderate level. This will allow you to hear  
flashing.  
outside sounds and to be considerate to the people around you.  
a
a
Az AM, FM1, FM2 és FM3 sávok között a  
RADIO ON/BAND gomb ismételt  
megnyomásával válogathat.  
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, akkor a  
kazetta behelyezése előtt egy pár percre indítsa el a  
lejátszást, hogy készülék kellően bemelegedjen.  
To p la y t h e p re se t ra d io st a t io n s  
On m a in t e n a n ce  
A
kazettatartóval kapcsolatos megjegyzés  
Mielőtt kinyitja kazettatartót, nyomja meg az  
gombot és kazettaablakon keresztül bizonyosodjon  
meg arról, hogy megállt-e szalag; csak ezután  
csúsztassa el az OPEN kapcsolót.  
Ha mozgó szalag mellett nyitja ki  
meglazulhat és megsérülhet szalag.  
a
B
1
2
Press RADIO ON/ BAND to select the band.  
Press PRESET+/ –.  
To clean the tape head and path, use the cleaning cassette  
CHK-1W (not supplied) every 10 hours of use.  
Use only the recommended cleaning cassette.  
a
x (állj)  
FWD  
REV  
a
3
4
Nyomja meg az ENTER gombot.  
A távvezérlővel kapcsolatban  
(csak az FX493 esetén)  
A készülékhez csak a mellékelt távvezérlőt használja.  
FX493  
Op e ra t io n o n t h e m a in u n it  
a
A kijelzőn villogni kezd a frekvencia és a  
tárolóhely száma.  
Yx (RADIO  
ON/BAND• OFF)  
To  
To clean the exterior, use  
water. Do not use alcohol, benzine or thinner.  
a
soft cloth slightly moistened in  
Press  
a kazettatartót,  
To o p e ra t e fro m t h e re m o t e co n t ro l  
(FX493 o n ly)  
To turn on the radio, press RADIO ON/ BAND• OFF  
for more than one second (only while the tape is in  
stop mode).  
To select the band, press RADIO ON/ BAND• OFF  
for more than one second while the radio is on.  
To tune in or recall  
or –.  
Switch playback to  
the other side  
Y
(play)during playback  
a
Miközben villognak a frekvencia és a  
tárolóhely számjegyei, a TUNING+/– gomb  
segítségével hangoljon a kívánt állomásra,  
majd a PRESET+/– gomb segítségével  
válasszon egy megfelelő tárolóhelyet.  
VOL  
Clean the headphones/ earphones and remote control plugs  
periodically.  
A fejhallgatóval/fülhallgatóval  
kapcsolatban  
Közlekedésbiztonság  
Nkeeréhkapsázrn  
közlekedési veszélyhelyzetet okozhat és bizonyos országokban  
nem megengedett. Séta, gyaloglás közben, különösen  
gyalogátkelőhelyen a fejhallgató/fülhallgató túlzott hangerőn  
történő hallgatása szintén veszélyes lehet.  
Ilyen helyzetekben fokozott figyelem, vagy  
kikapcsolása szükséges.  
OPEN  
Használat a vezérlőegység segítségével  
Művelet Nyomja meg  
másik oldal lejátszása  
Stop playback  
x
HOLD  
MB MODE TAPE AVLS  
FM MODE  
FF/PRESET +  
Op e ra t io n o n t h e re m o t e co n t ro l (FX493  
o n ly)  
Tro u b le sh o o t in g  
The display show s incorrect information.  
A
Y
(lejátszás) gombot  
o
á
zljá  
a
savafegjhyavlalglaamtóet/lfyüglh  
é
a
plljgáarmtóűt amuűtókvöedztetése, közben. Ez  
lejátszás közben  
REW/PRESET –  
a
preset station, press PRESET  
+
Lejátszás megállítása  
x
5
Miközben villog a frekvencia és a tárolóhely  
száma, nyomja meg az ENTER gombot.  
To  
Press  
The batteries are weak. Replace the batteries with new ones.  
To turn off the radio, press RADIO ON/ BAND• OFF.  
The display and the operation are not normal.  
SET  
ENTER  
Switch playback to  
the other side  
Yx for 2 seconds or  
more during playback  
Használat a távirányító segítségével (csak  
FX493)  
Megjegyzések  
a készülék  
MENU  
FX493  
Remove the power sources for 15 seconds or more, and then  
set them again.  
Ha nem tudja befejezni  
a
4. vagy 5. lépést amíg villog  
3. lépéstől.  
Ha egy állomás már tárolva van, akkor az új állomás a  
régi helyére kerül.  
Stop playback  
Yx once during  
Usin g Ot h e r Fu n ct io n s  
To lo ck t h e co n t ro ls  
Set the HOLD switch to the direction of the arrow to  
lock the controls.  
a
kijelzés, akkor ismételje meg  
a
A halláskárosodás elkerülése  
Ne használja  
hallásszakértők nem tanácsolják  
történő zenehallgatást. Ha fülcsengést tapasztal, csökkentse  
hangerőt, vagy kapcsolja ki készüléket.  
VOL  
Funkció  
Gomb  
másik oldal lejátszása lejátszás közben nyomja le,  
és legalább másodpercig  
playback  
a
fejhallgatót/fülhallgatót túlzott hangerőn.  
A
A
a
folyamatos, nagy hangerőn  
2
a
HOLDB  
Plug in firmly.  
Csatlakoztassa szorosan.  
Ot h e r t a p e o p e ra t io n s  
tartsa lenyomva  
gombot  
a
Y•  
x
Tárolt állomás törlése  
Kövesse fenti lépéseket, majd  
állomás behangolása helyett nyomja meg és tartsa  
lenyomva TUNING +/– gombot addig, amíg kijelzőn  
meg nem jelenik “- -” jelzés. “- -” jelzés  
a
To  
Press  
a
a 3. lépésben, az  
Legyen tekintettel másokra!  
Hallgassa  
hangjait és nem zavarja környezetét sem.  
Fast forward*  
Rewind*  
FF during stop  
To e m p h a size b a ss so u n d  
A
lejátszás leállítása  
lejátszás közben nyomja  
meg egyszer  
gombot  
a
a
a
készüléket mérsékelt hangerőn. Így hallja  
a
külvilág  
FX491  
Press MENU repeatedly to set the cursor to MB in the  
display. Then, press SET to turn MB on. With each  
press, the indications change as follows.  
MB (MEGA BASS) : emphasizes bass sound  
No message: off (normal)  
a
Yx  
a
-
-
A
-
-
REW during stop  
villogása közben nyomja meg az ENTER gombot.  
Play the same side from REW during playback  
the beginning (Auto  
Play function)  
Karbantartás  
TUNING+/–  
A beprogramozott rádióállomás hallgatása  
TUNING  
Egyéb szalagfunkciók  
Funkció  
A
magnófejek és  
a
szalagvezetők tisztítása, minden 10.  
üzemóra után használja a CHK-1W típusjelű tisztítókazettát  
(nem mellékelt).  
Y
1
A RADIO ON/BAND gomb megnyomásával  
válassza ki a kívánt sávot.  
x/RADIO OFF  
x
Y
Gomb  
REW  
RADIO OFF  
RADIO ON  
BAND  
FF  
Play the other side from FF during playback  
the beginning (Skip  
Reverse function)  
Csak  
A külső burkolat tisztítására, vízzel enyhén megnedvesített  
puha ruhát használjon. Ne használjon alkoholt, benzint vagy  
hígítót.  
a javasolt tisztítókazettát használja.  
FF/PRESET+  
Notes  
Gyors előretekercselés* FF gombot állj  
üzemmódban nyomja le  
REW/PRESET–  
PRESET  
PRESET  
If the sound is distorted with the mode “MB”, turn  
down the volume of the main unit or select normal  
mode.  
Bass emphasis may not show great effect if the volume  
is turned up too high.  
2
Nyomja meg a PRESET+/– gombot.  
RADIO ON /BAND  
Visszatekercselés*  
REW gombot állj  
üzemmódban nyomja le  
*
For FX493 only: If Y•  
x
on the remote control is  
Működtetés távirányító segítségével (csak  
FX493)  
pressed during fast forward or rewind, the Walkman  
switches to playback.  
Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót/fülhallgatót.  
Azonos oldal lejátszása REW gombot lejátszás  
A
két másodpercig tartsa lenyomva RADIO ON/  
rádió kikapcsolásához nyomja meg, és legalább  
az elejétől kezdve  
(“Visszatekercselés  
közben nyomja le  
To se le ct p la yb a ck m o d e  
Press MENU repeatedly to set the cursor to MODE in  
the display.  
To p ro t e ct yo u r h e a rin g —AVLS  
(Au t o m a t ic Vo lu m e Lim it e r Syst e m )  
fu n ct io n  
When you set the AVLS function to active, the  
maximum volume is kept down to protect your ears.  
a
C
FX493  
FX491  
automatikus lejátszás”  
BANDOFF gombot (csak abban az esetben, amikor Hibakeresési tanácsadó  
A
funkció)  
a
A
készülék nem játszik le kazettát).  
sáv kiválasztásához a rádió bekapcsolt  
kijelzőn hibás információ látható.  
Gyengék az elemek. Cserélje újakra régi elemeket.  
Then press SET to select the desired mode.  
Másik oldal lejátszása  
az elejétől kezdve  
(“Ugrás  
funkció)  
FF gombot lejátszás  
közben nyomja le  
a
állapotában nyomja meg, és legalább két  
másodpercig tartsa lenyomva a RADIO ON/  
BANDOFF gombot.  
To play  
Select  
a
másik oldalra”  
A
működik.  
kijelző és  
a
művelet nem rendeltetésszerűen  
SET  
MENU  
SET  
MENU  
Both sides repeatedly  
s
Press MENU repeatedly to set the cursor to AVLS in  
the display. Then press SET to show  
Egy tárolt állomás előhívásához nyomja meg  
PRESET vagy gombot.  
rádió kikapcsolásához nyomja meg  
BANDOFF gombot.  
a
Távolítsa el az áramforrást, várjon legalább 15 másodpercig,  
majd állítsa be őket újra.  
”.  
+
*
Csak FX493 típusú távirányító esetén: Ha gyors előre-  
A
a
RADIO ON/  
Both sides once from  
the side facing the  
cassette holder  
d
Note  
vagy visszacsévélés közben megnyomja  
Ygombját, akkor Walkman elindítja  
lejátszást.  
a
távirányító  
x
a
a
The AVLS setting will be canceled when you replace  
the batteries.  
A lejátszási mód kiválasztása  
MENU gomb többszöri megnyomásával állítsa  
kijelző kurzorát MODE felirathoz.  
Ezután SET gomb megnyomásával állítsa be  
További funkciók használata  
A szabályozók blokkolása  
A
a
List e n in g t o t h e Ra d io  
B
a
a
a
A
kapcsolót nyíllal jelzett irányba.  
szabályozók blokkolása érdekében állítsa a HOLD  
a
Sp e cifica t io n s  
Battery life (approximate hours)  
(JEITA*)  
1
If the HOLD function is turned on, slide the  
kívánt lejátszási módot.  
Sony alkaline LR6 (SG) Sony R6P (SR)  
HOLD switch in the opposite direction of  
the arrow to unlock the controls.  
Frequency range  
FM: 87.5–108 MHz  
AM: 531–1602 kHz  
Tape playback  
Radio reception  
25  
40  
7.5  
14  
Lejátszási mód  
Beállítás  
A mély hangok kiemelése  
MENU gomb többszöri megnyomásával állítsa  
kijelző kurzorát MB felirathoz.  
Ezután az MB funkció bekapcsolásához nyomja meg  
Pow er requirements  
2
3
4
Press RADIO ON/ BAND to turn on the  
radio.  
Mindkét oldal ismételt,  
folyamatos lejátszása  
s
A
a
3
V
DC batteries R6 (size AA)  
x
2
*
Measured value by the standard of JEITA (Japan  
Electronics and Information Technology Industries  
a
Dimensions (w /h/d)  
Approx. 115.8  
controls  
x
83.2  
x
30.1 mm, incl. projecting parts and  
Association). (Using  
a
Sony HF series cassette tape)  
Press RADIO ON/ BAND repeatedly to  
select AM, FM1, FM2 or FM3.  
Mindkét oldal egyszeri d  
a kazettatartó  
felé tekintő oldallal  
kezdve  
a
megnyomására  
változik.  
SET gombot.  
A
a
gomb minden egyes  
kijelzés az alábbi sorrendben  
lejátszása,  
Mass  
Approx. 115 g/ Approx. 195  
NoteThe battery life may shorten depending on the operation  
of the unit.  
g
(incl.  
a
battery and  
a
cassette)  
Press TUNING +/ – to tune in to the desired  
station.  
Supplied accessories  
MB (MEGA BASS): a mély hangok kiemelése  
Nincs kijelzés: funkció ki (normál állapot)  
Stereo headphones or earphones with remote control (1)  
FX493)/ Stereo headphones or earphones (1) (FX491)  
If you keep pressing TUNING+/ – for a few  
(
seconds, the Walkman will start tuning to  
the stations automatically.  
Design and specifications are subject to change without notice.  
To t u rn o ff t h e ra d io  
Press x• RADIO OFF.  

In addition to the user manual Sony Walkman WM-FX493, we also provide a support panel to help you solve your problems with Sony Walkman WM-FX493. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Sony Walkman WM-FX493. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Sony Walkman WM-FX493 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.