User manual Philips GOGEA SA3045

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Philips GOGEA SA3045. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Philips GOGEA SA3045 it belongs to the category MP3 Player. A user manualPhilips GOGEA SA3045 is taken from the manufacturer, a Philips company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Philips GOGEA SA3045 directly. You can view the user manualPhilips GOGEA SA3045 directly online or save and store it on your computer.

Lyssna i rimliga tidslängder:  
Lång exponering för ljud, även vid normalt “säkra” nivåer kan orsaka hörselskador.  
Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.  
Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.  
Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.  
Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som höseln anpassar sig.  
Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.  
Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.  
Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cycklar, skejtar, etc.; det kan orsaka  
trafikfaror och är förbjudet i många områden.  
Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):  
Philips garanterar konformitet med bestämmelser från tillsynsmyndigheter på de högsta  
ljudnivåerna på sina audio-spelare, enbart vid användande av de medlevererade  
originalhörlurarna. Om denna kräver utbyte, ber vi att du kontaktar din återförsäljare som  
kan leverera en likvärdig produkt, som den levererad av Philips.  
Copyrightinformation  
Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkares servicenamn, varumärke eller  
registrerade varumärke.  
Icke godkänd kopiering och distribution av Internet och cd-inspelningar bryter mot  
copyrightlagar och internationella avtal.  
Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av  
kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och  
ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.  
Logotyperna för Windows Media och Windows är varumärken eller registrerade varumärken  
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder.  
Dataloggning  
Philips har förbundit sig att förbättra kvaliteten på din produkt och för att förbättra  
användarupplevelsen. För att få en uppfattning om hur denna produkt används sparas viss data  
i apparatens permanentminne. Denna data används för att spåra problem som du som  
användare kan råka ut för medan du använder apparaten. Exempel på den data som sparas  
kan vara hur länge musik spelas, hur länge radion är på, hur ofta batteriet körs slut, m.m. Den  
sparade datan avslöjar på intet sätt innehållet eller materialets härkomst. Datan som sparas på  
apparaten läses och används enbart om du skickar tillbaka apparaten till Philips service center  
och ENBART för att förenkla felsökning och reparation. Du som är användare kan begära att  
få ta del av den sparade datan.  
6

In addition to the user manual Philips GOGEA SA3045, we also provide a support panel to help you solve your problems with Philips GOGEA SA3045. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Philips GOGEA SA3045. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Philips GOGEA SA3045 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.