User manual Allied Telesis Switch X900-24XS

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Allied Telesis Switch X900-24XS. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Allied Telesis Switch X900-24XS it belongs to the category Switch. A user manualAllied Telesis Switch X900-24XS is taken from the manufacturer, a Allied Telesis company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Allied Telesis Switch X900-24XS directly. You can view the user manualAllied Telesis Switch X900-24XS directly online or save and store it on your computer.

x900 Series Switch and SwitchBlade® x908  
Litium batteri - Får endast bytas av utbildade och kvalificerade tekniker.  
VARNING: Risk för explosion om felaktigt batteri används. Byt endast mot  
samma eller likvärdig typ batteri, rekommenderat av tillverkaren. Kassera  
använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.  
ALLA LÄNDER: Installera produkten i enlighet med lokala och statliga  
bestämmelser för elektrisk utrustning.  
Varning: ANSLUTNING TILL LIKSTRÖMSNÄT FÅR ENDAST SKE I LOKAL  
DÄR OBEHÖRIGA EJ ÄGER TILLTRÄDE.  
Anmärkning: Kanalkabel krävs för att ansluta strömkällan om enheten ansluts  
till likströmsnät. Kanalkabeln måste vara UL-märkt och av TC-typ. Kabeln måste  
ha en märkspänning på 600 V och en märktemperatur på 90 grader C samt ha  
tre ledare med en tjocklek på minst 12 AWG (amerikanskt ledningsmått).  
Varning: INSTALLATION OCH UTBYTE AV DENNA UTRUSTNING FÅR  
ENDAST UTFÖRAS AV AUKTORISERAD ELINSTALLATÖR.  
Varning: Av säkerhetsskäl skall en 15 A automatsäkring anslutas till  
försörjningsänden på kabeln som används till denna LAN-utrustning.  
Ledningar skall ALLTID anslutas till LAN-utrustningen innan ledningarna ansluts  
till automatsäkringen. För att förebygga uppkomsten av personskador orsakade  
av elektrisk stöt skall man inte vidröra strömförande uttag. Kontrollera alltid att  
automatsäkringen är i läget OFF (AV) innan anslutning av ledningar till  
automatsäkringen sker.  
Varning: Skala inte av mer isolering än vad som anges ovan. Skalas för mycket  
isolering av kan fara uppstå om oskyddad tråd vidröras på anslutningsplinten  
efter anslutningen.  
Varning: Vid anslutning av denna utrustning skall man alltid se till att jordtråden  
ansluts först och lossas sist.  
Varning: OBS! FARA! Kontrollera om små koppartrådar sticker ut ifrån den  
anslutna tråden. Om anslutningen utförts riktigt sticker inga trådar ut från  
anslutningsplinten. Oisolerade trådar kan överföra skadlig elektricitet till person  
som vidrör trådarna.  
Anmärkning: Detta system fungerar både med positivt och negativt jordade  
likströmskällor.  
5
4

In addition to the user manual Allied Telesis Switch X900-24XS, we also provide a support panel to help you solve your problems with Allied Telesis Switch X900-24XS. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Allied Telesis Switch X900-24XS. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Allied Telesis Switch X900-24XS - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.