Manual de instrucciones Dell Dimension 0C0921A01

Si has encontrado esta página, seguramente tienes un problema y necesitas el manual de instrucciones para el dispositivo Dell Dimension 0C0921A01. Recuerda comprobar si es el manual exacto para el dispositivo que buscas. En nuestra base Dell Dimension 0C0921A01 pertenece a la categoría Ordenador personal. El manual Dell Dimension 0C0921A01 es del fabricante, la empresa Dell - es un documento oficial y si tienes alguna duda acerca de su contenido, contacta directamente con el fabricante del dispositivo Dell Dimension 0C0921A01. El manual Dell Dimension 0C0921A01 se puede ver directamente online o guardar y almacenar en tu ordenador.

Stil først computeren op | Asenna tietokone ensin | Installer datamaskinen først | Iordningställ din dator först  
Set Up Your Computer First  
CAUTION:  
PAS PÅ:  
VAARA:  
Lue Käyttäjän oppaan turvaohjeet ja noudata Les og følg sikkerhetsinstruksjonene i  
OBS:  
VARNING:  
Before you set up and operate your Dell™  
computer, read and follow the safety  
instructions in the Owner's Manual.  
Læs og overhold sikkerhedsinstruktionerne i  
Brugervejledningen før opsætning og  
anvendelse af Dell™ computeren.  
Var god läs och följ säkerhets-instruktionerna  
som finns i Användarmanualen innan  
uppsättning och användning av din Dell™-  
dator.  
niitä ennen Dell™-tietokoneen asennusta ja  
käyttöönottoa.  
Brukerhåndboken før oppsett og bruk av  
Dell™-maskinen.  
PS/2  
USB  
5
Connect a keyboard and a mouse  
Connect the monitor  
Tilslut et tastatur og en mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Tilslut skærmen  
1
2
Liitä näyttö  
Tilkoble et tastatur og en mus  
Anslut ett tangentbord och en mus  
Tilkoble skjermen  
Anslut monitorn  
1
If you have a modem, connect a telephone cable to either of the modem  
connectors (not all modems have two connectors)  
If you have a network device, connect a network cable to the network  
connector  
3
4
Hvis du har et modem, tilsluttes et telefonkabel til én af modemkonnektorene (ikke  
alle modemer har to konnektorer)  
Hvis du har netværksudstyr, forbindes et netværkskabel til  
netværkskonnektoren  
Jos sinulla on modeemi, liitä puhelinkaapeli jompaankumpaan modeemin liittimeen  
Jos sinulla on verkkoon liitettävä laite, liitä verkkokaapeli verkkoliittimeen  
(
kaikissa modeemeissa ei ehkä ole kahta liitintä)  
Hvis du har en nettverksenhet, kobler du en nettverkskabel til  
nettverkskontakten  
4
2
3
Hvis du har et modem, kobler du en telefonledning til én av modemkontaktene (ikke  
alle modemer har to kontakter)  
Om du har en nätverksenhet ansluter du en nätverkskabel till den nätverksort  
Om du har ett modem, anslut en telefonkabel till någon av modemets kontakter (inte  
alla modem har två kontakter)  
Connect the computer and monitor to electrical outlets  
Slut computeren og skærmen til elnettet  
Liitä tietokoneen ja näytön virtajohdot pistorasiaan  
Sett strømledningen til datamaskinen og skjermen i en stikkontakt  
Anslut datorn och monitorn till eluttag  
Turn on the computer and monitor  
Tænd for computer og skærm  
Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön  
Slå på datamaskinen og skjermen  
Sätt på datorn och monitorn  
5
6
w w w . d e l l . c o m  
|
s u p p o r t . d e l l . c o m  
Continued | Fortsættes | Jatkuu | Forts | Fortsättning  
0
C0921A01  

Además del manual Dell Dimension 0C0921A01 facilitamos un panel de soporte que te ayudará a solucionar tus problemas con Dell Dimension 0C0921A01. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en el formulario más abajo. Otros usuarios que entran aquí tendrán la oportunidad de ayudarte en la solución de tu problema con Dell Dimension 0C0921A01. Recuerda que también puedes compartir tu solución. Si has logrado solucionar el problema, por favor escribe aquí la descripción y la solución del problema con Dell Dimension 0C0921A01 - seguro que ayudarás a muchos usuarios.

¿Tienes problemas con un dispositivo? Haz una pregunta - nuestros usuarios pueden ayudarte

Nadie ha añadido un comentario para este dispositivo/manual todavía