Manual de instrucciones InFocus CJ120VA

Si has encontrado esta página, seguramente tienes un problema y necesitas el manual de instrucciones para el dispositivo InFocus CJ120VA. Recuerda comprobar si es el manual exacto para el dispositivo que buscas. En nuestra base InFocus CJ120VA pertenece a la categoría Sierra. El manual InFocus CJ120VA es del fabricante, la empresa InFocus - es un documento oficial y si tienes alguna duda acerca de su contenido, contacta directamente con el fabricante del dispositivo InFocus CJ120VA. El manual InFocus CJ120VA se puede ver directamente online o guardar y almacenar en tu ordenador.

Svenska  
EF-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET  
Suomi  
1
3
5
7
2
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA  
2
2
Vi tillkännagiver med eget ansvar att denna produkt  
överensstämmer med standard eller standardiserat  
dokument EN50144, EN55014 och EN61000-3 i enlighet  
med råddirektiven 73/23/EØS, 89/336/EØS och 98/37/  
EF.  
Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, että tämä  
tuote vastaa normeja tai normitettuja dokumentteja  
EN50144, EN55014 ja EN61000-3 yhteisön ohjeiden 73/  
23/ETY, 89/336/ETY ja 98/37/EY mukaisesti.  
Figursåg  
Stiksav  
Stikksag  
Lehtisaha  
Jig Saw  
Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-  
merkintään.  
II  
Denna deklaration gäller för CE-märkningen pà  
produkten.  
3
I
1
Dansk  
English  
3
III  
EF-DEKLARATION OM ENSARTETHED  
EC DECLARATION OF CONFORMITY  
Vi erlkærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette  
produkt modsvarer gældende standard eller de  
standardiserede dokumenter EN50144, EN55014 og  
EN61000-3 i overensstemmelse med EF-direktiver 73/  
We declare under our sole responsibility that this  
product is in conformity with standards or standardized  
documents EN50144, EN55014 and EN61000-3 in  
accordance with Council Directives 73/23/EEC, 89/336/  
EEC and 98/37/EC.  
4
5
2
2
5
2
3/EØF, 89/336/EØS og 98/37/EF.  
Denne erklæring qælder produkter, der er mærket med  
CE.  
This declaration is applicable to the product affixed CE  
marking.  
CJ 120V • CJ 120VA  
4
Norsk  
4
EF’S ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE  
Vierklærerherved at vi påtar oss eneansvaret for at dette  
produktet er i overensstermmelse med normer eller  
standardiserte dokumenter EN50144, EN55014 og  
EN61000-3 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS,  
CJ120V  
CJ120VA  
8
9/336/EØS og 98/37/EF.  
6
Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-  
merking.  
Representative office in Europe  
Hitachi Power Tools Europe GmbH  
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany  
3
1. 10. 2003  
7
Head office in Japan  
Hitachi Koki Co., Ltd.  
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japan  
6
8
K. Kato  
Board Director  
CJ120V  
CJ120VA  
8
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.  
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.  
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.  
1
9
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.  
Read through carefully and understand these instructions before use.  
Bruksanvisning  
Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohjeet  
9
Hitachi Koki Co.,Ltd.  
8
4
Code No. C99118281 N  
Printed in Japan  
06  
Handling Instructions  
1

Además del manual InFocus CJ120VA facilitamos un panel de soporte que te ayudará a solucionar tus problemas con InFocus CJ120VA. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en el formulario más abajo. Otros usuarios que entran aquí tendrán la oportunidad de ayudarte en la solución de tu problema con InFocus CJ120VA. Recuerda que también puedes compartir tu solución. Si has logrado solucionar el problema, por favor escribe aquí la descripción y la solución del problema con InFocus CJ120VA - seguro que ayudarás a muchos usuarios.

¿Tienes problemas con un dispositivo? Haz una pregunta - nuestros usuarios pueden ayudarte

Nadie ha añadido un comentario para este dispositivo/manual todavía