Handleiding Philips 247E3L

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Philips 247E3L nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Philips 247E3L behoort het tot de categorie Monitor. De handleiding Philips 247E3L is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Philips - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Philips 247E3L. De handleiding Philips 247E3L kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

2
. Setting up the monitor  
Connecting to your PC  
Model 247E3LPH:  
Model 247E3L:  
4
5
4
4
ꢀACꢀpowerꢀinput  
ꢀVGAꢀinput  
ꢀDVI-Dꢀinputꢀ  
ꢀKensingtonꢀanti-theftꢀlock  
ꢀACꢀpowerꢀinput  
Model 247E3LH:  
ꢀ ꢀVGAꢀinput  
ꢀHDMIꢀinputꢀ  
ꢀHDMIꢀaudioꢀoutput  
ꢀKensingtonꢀanti-theftꢀlock  
4
5
Connect to PC  
6
1
2
3
.ꢀ Connectꢀtheꢀpowerꢀcordꢀtoꢀtheꢀbackꢀofꢀ  
theꢀmonitorꢀfirmly.  
.ꢀ Turnꢀoffꢀyourꢀcomputerꢀandꢀunplugꢀitsꢀ  
powerꢀcable.  
5
.ꢀ Connectꢀtheꢀmonitorꢀsignalꢀcableꢀtoꢀtheꢀꢀ  
videoꢀconnectorꢀonꢀtheꢀbackꢀofꢀyourꢀ  
computer.  
4
5
.ꢀ Plugꢀtheꢀpowerꢀcordꢀofꢀyourꢀcomputerꢀandꢀ  
yourꢀmonitorꢀintoꢀaꢀnearbyꢀoutlet.  
ꢀACꢀpowerꢀinput  
ꢀVGAꢀinput  
ꢀHDMIꢀinputꢀ  
ꢀAudioꢀinput  
ꢀAudioꢀoutput  
.ꢀ Turnꢀonꢀyourꢀcomputerꢀandꢀmonitor.ꢀIfꢀtheꢀ  
monitorꢀdisplaysꢀanꢀimage,ꢀꢀinstallationꢀisꢀ  
complete.  
ꢀKensingtonꢀanti-theftꢀlock  
5

Naast de handleiding Philips 247E3L, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Philips 247E3L. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Philips 247E3L. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Philips 247E3L - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.