Handleiding Sony BRAVIA KDL-46S504

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sony BRAVIA KDL-46S504 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sony BRAVIA KDL-46S504 behoort het tot de categorie Flatscreen TV. De handleiding Sony BRAVIA KDL-46S504 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sony - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sony BRAVIA KDL-46S504. De handleiding Sony BRAVIA KDL-46S504 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

KDL-46S504  
46" BRAVIA® S Se rie s LCD TV  
Ke y Fe a ture s  
1
6:9 Full HD 1080p Re so lutio n Pa ne l (1920x1080)  
Dyna m ic Contra st Ra tio: 20,000:1  
BRAVIA Eng ine ™ 2 fully d ig ita l vid e o p roc e ssor  
1
HDMI™ c onne c tion x 3 (1080/ 60p c a p a b le )  
HD Com p one nt x 2 (1080/ 60i c a p a b le )  
BRAVIA® Link c om p a tib ility  
2
BRAVIA® Sync c a p a b le  
2
4p True Cine m a ™ c a p a b le  
Fa vorite s Me nu  
Lig ht Se nsor™ te c hnology  
Ke y Te c hno lo g ie s  
1
6:9 Full HD 1080p Re so lutio n Pa ne l (1920x1080) 16:9 Full HD 1080p re solution p a ne l (1920x1080)  
a c c e p ts a n y HDTV sig n a l a n d re n d e rs it with o p tim u m re so lu tio n , so yo u c a n ta ke fu ll a d va n ta g e o f  
3
Blu-ra y Disc p la ye rs a nd So ny® PLAYSTATION® e n te rta in m e n t syste m s th a t c a n d e live r 1080p  
c o n te n t.  
Dyna m ic c o ntra st (20,000:1) Ad va nc e d Co ntra st Enha nc e r (ACE) c re a te s a d yna m ic c o ntra st  
le ve l b y wo rkin g in re a l tim e to p ro d u c e d e e p b la c ks in d a rke r sc e n e s, a s we ll a s fin e d e ta ils in  
sh a d o ws a n d o th e r d a rk a re a s o f th e p ic tu re fo r a d iffe re n c e yo u c a n tru ly se e .  
BRAVIA Eng ine ™ 2 fully d ig ita l vid e o p roc e ssor The BRAVIA Eng ine 2 fully d ig ita l vid e o p ro c e sso r  
u se s a c o lle c tio n o f u n iq u e So n y te c h n o lo g ie s to sig n ific a n tly re d u c e n o ise , e n h a n c e o ve ra ll im a g e  
d e ta il, a n d o p tim ize c o n tra st so e ve ry sc e n e p ro d u c e s sh a rp , vib ra n t, life -like im a g e s a n d c o lo r.  
HDMI™ c o nne c tio n x 3 (1080/ 60p c a p a b le ) Ge t ve rsa tile HDMI c o n n e c tio n o p tio n s with th re e  
1
HDMI inp uts (up to 1080/ 60p inp ut c a p a b le ) . C o n n e c t a So n y® PLAYSTATION® 3 e n te rta in m e n t  
syste m , Blu -ra y Disc ™ p la ye r, o r a ny o the r HDMI-c a p a b le e q uip m e nt a nd g e t unc o m p re sse d d ig ita l  
vid e o a n d m u lti-c ha nne l d ig ita l a ud io o n a sing le c a b le .  
HD Co m p o ne nt x 2 (1080/ 60p c a p a b le ) Two YPb Pr Co m p o ne nt inp uts (1080/ 60p c a p a b le )  
3
p rovid e a d d e d HD-c a p a b le c o n n e c tivity, a n d a PC in p u t (HD-15 p in ) o ffe rs the a d d e d ve rsa tility to  
u se yo u r HDTV a s a c o m p u te r m o n ito r.  
®
BRAVIA Link c om p a tib ility BRAVIA Link c o m p a tib ility e xp a nd s yo ur HDTV’s c a p a b ilitie s b y le tting yo u  
c o nne c t o p tio na l BRAVIA Link m o d ule s, inc lud ing the BRAVIA DVD Link, BRAVIA Wire le ss Link, a nd  
BRAVIA Inp ut Link (a ll so ld se p a ra te ly).  
®
BRAVIA Sync c a p a b le BRAVIA Sync c a p a b ility c o m b ine s the o ne -to u c h a c c e ss a n d c o n tro l  
fu n c tio n a lity o f BRAVIA The a tre Syn c ™ with the a b ility to c o n tro l CEC-e n a b le d So n y® Ha n d yc a m ®  
c a m c o rd e rs a nd Cyb e r-sh o t® d ig ita l still c a m e ra s using the TV’s re m o te a n d a n o n -sc re e n d isp la y via  
1
, 2  
.
HDMI c o nne c to r  

Naast de handleiding Sony BRAVIA KDL-46S504, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sony BRAVIA KDL-46S504. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sony BRAVIA KDL-46S504. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sony BRAVIA KDL-46S504 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.