Handleiding Sony VAIO VGNA600

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sony VAIO VGNA600 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sony VAIO VGNA600 behoort het tot de categorie Laptop. De handleiding Sony VAIO VGNA600 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sony - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sony VAIO VGNA600. De handleiding Sony VAIO VGNA600 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

About the Indicator Lights  
Indicator  
Function  
P o w e r  
T
u r n s o n w h e n t h e p o w e r t o t h e c o m p u t e r i s o n , b l i n k s i n S t a n d b y m o d e , a n d t u r n s o f f w h e n t h e c o m p u t e r i s  
e r n a t e m o d e o r o f f .  
B a t t e r  
i n H i  
b
y
T
d o u b l e - b i n k s w h e n  
®
emor Stick  
u r  
n
s o n w h e n t h e c o m p u t e r i s u s i n g b a t t e r y p o w e r , b l i n k s w h e n t h e b a t t e r y i s r u n n i n g o u t o f p o w e r ,  
h e b a t t e r  
l
t
y
i
s
c
h
a
r
g
i
n
g
.
M
y
T u r n s o n w h  
e
n d  
a
t a i s r e a d f r o m o r w r i  
t
t
e
n
t
o
t
h
e
M
e
m
o
r
y
S
t
i
c
k
m
e
d
i
a
.
( D o n o t e n t e r S t a n d b y m o d e o r t u r n o f f  
d i a i s o t b e i n g u s e d .  
t h e c o m p u t e r w h e n  
t
h
i
s
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
s
o
n
.
)
W
h
e
n
t
h
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
s
o
f
f , t h e M e m o r y S t i c k m  
e
n
H
a r d D i s k  
T u r n s  
o
n w h e n d a t  
a
i s r  
e
a d f r o m o r w r i t t e  
n
t o t h e h a r d d i s k . D o n o t e n t e r S t a n d b y m o d e o r t u r n o f f t h e  
c o m p u t e r w h e n t h i s i n  
Num L ock  
d
i c a t o r i s o n .  
P
r e s s t h i s k e y t o a c t i v a  
t
e t h e n u m e r i c  
k
e y  
p
a d . P r e s s i t a s e c o  
n
d
t
i
m
e
t
o
d
e
a
c
t
i
v
a
t
e
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
k
e
y
p
a
d
.
T
h
e
n u m e r i c k e y p a d i  
s
n o t a c t i v e w h e n t h e i n d i c a t o r i s o f f .  
C
a p s L o c k  
P r  
s t h e k e y a s e c  
e
s
s
t
h
i
s
k
e
y
t
o
t
y
p
e
l
e
t
t
e
r
s
i
n
u
p
p
e
r
c
a
s e . L e  
t
t e r s a p  
p
p
e a r i n l o w e r  
i n g r e s u m e s w h e n t h e  
c
a
s
e
i
f
y
o
u
p
r
e
s
s
S
h
i
f
t
w
h
i
l
e
t h e i n d i c a t o  
o f f .  
r
i s  
s
o n . P r e  
Scroll Loc  
s
o
n d t i m e t o t u r n o f f t h e i n d i c a t o r . N o r m a l t y  
C
a
p
s
L
o
c
k
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
s
k
P
r
e
s
s
t
h
i
s
k e y t o c h a n g e h o  
k e y f u n t i o n s d f f e e n  
o n w h e n t h e w i r l e s s s w i t  
w
y o u s c r o l l t h e d i  
s
p
l
a
y . N o r m  
o g r a m y o u a r e u  
B l u e t o o t h t e c h n o l o g y  
a
l
s
c
r
o
l
l
i
n
g
r
e
s
i n g a  
u m  
d d o e s n o t w o  
s e n a b e d  
e
s
w
h
e
n
t
h e S c  
r
o l l L o c  
k
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
o
f
f
.
T
h
e
S
c
r
o
l
l
L
o c  
k
s
c
i
r
t
l y d e p e n d i n g o n t h e p  
r
d
s
n
i
r
k w i t h a l l p r  
o
g
r
a
m
s
.
®
1
B
l
u
e
t
o
o
t
h
T
u
r
n
e
c
f
h
i
s
s
e
t
t
o
O
N
a
n
l
.
W i r e l e s s  
1
L A  
N
T
u r n s o n w h e n t h e w i r e l e  
s
s
L
A
N
u n c t i o i s r u n n i n g .  
n
1 O n s e l e c t e d m o d e l s o n l y .  
S
e e I n t e r n e t a n d N e t w o r k C o n n e c t i o n s f o r m o r e i n  
f
o r m a t i o n a b o u t B l u e t o o t  
h
a n  
d
w i r e l e s s t e c h n o l o g y .  
P a g e 1 4  

Naast de handleiding Sony VAIO VGNA600, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sony VAIO VGNA600. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sony VAIO VGNA600. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sony VAIO VGNA600 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.