Handleiding Polk Audio TSi

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Polk Audio TSi nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Polk Audio TSi behoort het tot de categorie Luidspreker. De handleiding Polk Audio TSi is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Polk Audio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Polk Audio TSi. De handleiding Polk Audio TSi kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

FIGURE5  
TSi500,TSi400&TSi300)  
(
Bi-amping,orusingseparateamplifiersforthelowand  
highfrequencysectionsofyourspeakers.Removeflat  
metaljumpers.  
bi-amping,oderdieVerwendungvonunterschiedlichenVer-  
stärkernfürniedrigeundhoheFrequenzenderLautsprecher.  
NehmenSieflacheMetallschaltdrähteheraus.  
Bi-amplification:l’utilisationd’amplisdistinctspour  
alimenterséparémentlescomposantsdeshautesetdes  
bassesfréquencesdevosenceintes.Retirezlescavaliers  
métalliquesplats.  
Amplificazionedoppia,ossiausodiamplificatoriseparatiper  
lesezioniadaltaeabassafrequenzadeidiffusori.Rimuovere  
iponticellimetallicipiatti.  
Bi-amplificação,ouusodeamplificadoresseparadospara  
asseçõesdebaixaealtafreqüênciadascaixasacústicas.  
Retireosjumpersdemetalplanos.  
Amplificacióndoble.Amplificadoresseparadospara  
lasseccionesdefrecuenciasaltasyfrecuenciasbajas  
delosaltavoces.Quitelospuentesdemetalplanos.  
FIGURE6  
(
TSi200,TSi100,CS20&CS10)  
GrundlegendesAnschlussdiagrammfürRegal-und  
Center-Lautsprecher.StellenSiedenRegal-undCenter-  
LautsprecherimBass-Management-MenüIhresReceivers  
auf„Small“(Klein)ein.  
BasicBookshelfandCenterSpeakerhookupdiagram.  
SetBookshelfandCenterSpeakersto“small”inyour  
receiver’sBassManagementsettings.  
Diagrammedeconnexiondesenceintesd’étagèreetde  
l’enceintecentrale.Pourlesenceintesd’étagèreetcentrale,  
dumenude«gestiondesgraves»devotrerécepteur  
Schemadicollegamentobasedeidiffusoridascaffale  
epercanalecentrale.Nellaconfigurazionedigestione  
deibassidelricevitore,impostareilsuonodeidiffusori  
dascaffaleepercanalecentralesu“livellobasso.”  
(
BassManagementsettings),sélectionnez«small».  
Diagramadeconexãobásicadascaixasacústicas  
paraestanteecentral.Configureascaixasacústicas  
paraestanteecentralcomo“small”nosajustes  
decontroledegravesdoreceiver.  
Diagramabásicodecableadodealtavocesdeestantería  
ydecanalcentral.Enlaadministracióndebajosdelreceptor,  
fijeen“pequeño”(small)laconfiguracióndelosaltavoces  
deestanteríaydecanalcentral.  
FIGURE7  
(
TSi200,TSi100,CS20&CS10)  
Adhesive-backedrubberpads:peelandstickincornersof  
speakerenclosure.  
Tamponsautoadhésifsencaoutchouc:retirezlapellicule  
protectriceetappliquezlestamponsauxquatrecoinsdes  
enceintes.  
Almohadillasadhesivasporamboslados:quíteleselrecubrim-  
ientoypéguelasenlasesquinasdelacajadealtavoz.  
TSi200&TSi100  
CS20&CS10  
SelbstklebendenGummifüßchen:abziehenundandenEcken  
desLautsprechergehäusesbefestigen.  
Piediniingommaconstrisciaadesiva:staccarelastriscia  
eattaccareipiediniagliangolidellacassa.  
Suportesdeborrachacomadesivo:retireaproteçãodasuper-  
fíciecomadesivoecolenoscantosdabasedacaixaacústica.  
PolkAudioCustomerService:1-800-377-7655(OutsideUS&Canada:410-358-3600)Monday-Friday,9:00AM-6:00PMEST,polkcs@polkaudio.com  
11  

Naast de handleiding Polk Audio TSi, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Polk Audio TSi. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Polk Audio TSi. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Polk Audio TSi - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.