Handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Plinius Audio Tautoro Preamplifier nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Plinius Audio Tautoro Preamplifier behoort het tot de categorie Stereo versterker. De handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Plinius Audio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Plinius Audio Tautoro Preamplifier. De handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

DISPLAY  
H\YꢀX]gd`UmꢀVihhcbꢀcbꢀh\YꢀfYachYꢀYbUV`Ygꢀmciꢀhcꢀei]W_`mꢀUX^ighꢀh\YꢀX]gd`UmꢀVf][\hbYgg"ꢀꢀIgYꢀ  
h\]gꢀVihhcbꢀhcꢀhc[[`YꢀVYhkYYbꢀ\][\ ꢀ`ck ꢀUbXꢀcZZꢀgYhh]b[g"ꢀꢀBchYꢀh\Uhꢀk\YbYjYfꢀh\Yꢀ78ꢀXfUkYfꢀ  
]
gꢀY^YWhYXꢀhcꢀW\Ub[YꢀUꢀ7cadUWhꢀ8]gW ꢀh\YꢀX]gd`Umꢀk]``ꢀUihcaUh]WU``mꢀfYjYfhꢀhcꢀZi``ꢀVf][\hbYgg"  
CUE BUTTONS  
IgYꢀh\YgYꢀhkcꢀVihhcbgꢀhcꢀWiYꢀh\fci[\ꢀh\YꢀhfUW_ꢀmciꢀUfYꢀ`]ghYb]b[ꢀhc"ꢀꢀDfYggꢀUbXꢀ\c`Xꢀ  
h\Yꢀf][\hꢀg]XYꢀVihhcbꢀhcꢀWiYꢀZcfkUfXꢀh\fci[\ꢀh\YꢀhfUW_ ꢀcfꢀdfYggꢀUbXꢀ\c`Xꢀh\Yꢀ`YZhꢀg]XYꢀ  
VihhcbꢀhcꢀWiYꢀVUW_kUfXgꢀh\fci[\ꢀh\YꢀhfUW_"ꢀꢀCbWYꢀh\YꢀghUfhꢀcfꢀYbXꢀcZꢀh\YꢀhfUW_ꢀ]gꢀ  
fYUW\YX ꢀ7iYꢀk]``ꢀWcbh]biYꢀ]bhcꢀh\YꢀbYlhꢀhfUW_"  
TRACK BUTTONS  
K\Ybꢀd`Um]b[ꢀUꢀ7cadUWhꢀ8]gW.ꢀꢀIgYꢀh\YgYꢀhkcꢀVihhcbgꢀhcꢀ[cꢀZcfkUfXꢀꢃf][\hꢀg]XYꢀVihhcbꢄꢀ  
cfꢀVUW_ꢀꢃ`YZhꢀg]XYꢀVihhcbꢄꢀh\fci[\ꢀh\YꢀhfUW_gꢀcbꢀh\Yꢀ7cadUWhꢀ8]gW"ꢀꢀDfYggꢀh\YꢀVihhcbꢀ  
cbWYꢀhcꢀg_]dꢀhcꢀh\YꢀbYlhꢀhfUW_ꢀcbꢀh\Yꢀ7cadUWhꢀ8]gW ꢀcfꢀ\c`XꢀXckbꢀhcꢀg_]dꢀh\fci[\ꢀ  
ai`h]d`YꢀhfUW_g"ꢀꢀK\YbꢀmciꢀdfYggꢀh\YꢀVUW_ꢀVihhcbꢀcbWYꢀh\Yꢀ78%$%ꢀk]``ꢀfYjYfhꢀhcꢀh\YꢀghUfhꢀ  
cZꢀh\YꢀWiffYbhꢀhfUW_"ꢀꢀDfYgg]b[ꢀh\YꢀVUW_ꢀVihhcbꢀU[U]bꢀk]``ꢀg_]dꢀVUW_ꢀhcꢀh\YꢀdfYj]cigꢀhfUW_"ꢀ  
K\Ybꢀh\Yꢀ78ꢀ]gꢀbchꢀ]bꢀd`UmꢀacXYꢀigYꢀh\YgYꢀhkcꢀVihhcbgꢀhcꢀ[cꢀZcfkUfXꢀꢃf][\hꢀg]XYꢀ  
VihhcbꢄꢀcfꢀVUW_ꢀꢃ`YZhꢀg]XYꢀVihhcbꢄꢀh\fci[\ꢀh\YꢀhfUW_gꢀcbꢀh\Yꢀ7cadUWhꢀ8]gW"ꢀꢀDfYggꢀ  
h\YꢀVihhcbꢀcbWYꢀhcꢀg_]dꢀhcꢀh\YꢀbYlhꢀhfUW_ꢀcbꢀh\Yꢀ7cadUWhꢀ8]gW ꢀcfꢀ\c`XꢀXckbꢀhcꢀg_]dꢀ  
h\fci[\ꢀai`h]d`YꢀhfUW_g"ꢀꢀH\YꢀhfUW_ꢀWiffYbh`mꢀgY`YWhYXꢀk]``ꢀVYꢀVf][\h`mꢀ`]h"  
STOP/EJECT  
=
Zꢀh\Yꢀ7cadUWhꢀ8]gWꢀd`UmYfꢀ]gꢀd`Um]b[ꢀUꢀ7cadUWhꢀ8]gW ꢀdfYgg]b[ꢀh\]gꢀVihhcbꢀk]``ꢀghcdꢀ  
d`UmꢀUbXꢀfYhifbꢀhcꢀhfUW_ꢀ%"ꢀꢀDfYgg]b[ꢀh\YꢀVihhcbꢀU[U]bꢀk]``ꢀcdYbꢀh\Yꢀ78ꢀXfUkYfꢀgcꢀh\Yꢀ  
cadUWhꢀ8]gWꢀWUbꢀVYꢀW\Ub[YX"  
7
PLAY/PAUSE  
DfYggꢀh\YꢀD`UmꢀVihhcbꢀhcꢀVY[]bꢀd`Um]b[ꢀh\Yꢀ7cadUWhꢀ8]gWꢀUhꢀh\YꢀhfUW_ꢀgY`YWhYX"ꢀꢀH\Yꢀ  
X]gd`Umꢀ@98ꢀWcffYgdcbX]b[ꢀhcꢀh\YꢀhfUW_ꢀh\Uhꢀ]gꢀVY]b[ꢀd`UmYXꢀk]``ꢀjUfmꢀ]bꢀVf][\hbYgg"ꢀꢀ  
DfYggꢀh\YꢀD`UmꢀVihhcbꢀU[U]b ꢀUbXꢀh\YꢀhfUW_ꢀk]``ꢀdUigY ꢀXYg][bUhYXꢀVmꢀh\Yꢀ@98ꢀZ`Ug\]b["ꢀꢀ  
=
Zꢀh\Yꢀ78ꢀXfUkYfꢀ]gꢀcdYb ꢀdfYgg]b[ꢀd`Umꢀk]``ꢀg\ihꢀh\YꢀXfUkYfꢀUbXꢀghUfhꢀd`Um]b[ꢀh\Yꢀ  
7
cadUWhꢀ8]gWꢀZfcaꢀhfUW_ꢀ%"  
1
2

Naast de handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Plinius Audio Tautoro Preamplifier. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Plinius Audio Tautoro Preamplifier. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Plinius Audio Tautoro Preamplifier - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.