Handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Plinius Audio Tautoro Preamplifier nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Plinius Audio Tautoro Preamplifier behoort het tot de categorie Stereo versterker. De handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Plinius Audio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Plinius Audio Tautoro Preamplifier. De handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

=
BGH5@@5H=CBꢀꢁꢀCD9F5H=CB  
WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK  
H\]gꢀdfYUad`]Z]YfꢀcdYfUhYgꢀUhꢀ\UnUfXcigꢀjc`hU[Yꢀ`YjY`g"ꢀꢀKYꢀfYWcaaYbXꢀh\UhꢀUbmꢀkcf_ꢀ  
fYei]f]b[ꢀfYacjU`ꢀcZꢀh\Yꢀ`]XꢀVYꢀfYZYffYXꢀhcꢀUꢀgi]hUV`mꢀeiU`]Z]YXꢀUbXꢀYldYf]YbWYXꢀgYfj]WYꢀ  
hYW\b]W]Ub"ꢀ8CꢀBCHꢀd`UWYꢀh\]gꢀUad`]Z]Yfꢀ]bꢀUbmꢀdcg]h]cbꢀk\YfYꢀ`]ei]XgꢀcfꢀUbmꢀZcfY][bꢀ  
aUhYf]U`ꢀaUmꢀUWW]XYbhU``mꢀYbhYfꢀ]h"  
CAUTION!  
D@95G9ꢀF958ꢀ5B8ꢀIB89FGH5B8ꢀH<9ꢀDF975IH=CBGꢀ=BꢀH<9ꢀ=BGHFI7H=CBꢀA5BI5@ꢀ  
:
CFꢀH<9ꢀDCG=H=CBꢀ5B8ꢀCD9F5H=CBꢀC:ꢀMCIFꢀD@=B=IGꢀDF95AD@=:=9F"  
CONNECTIONS  
7
cbbYWh]cbgꢀhcꢀmcifꢀD@=B=IGꢀHUihcfcꢀg\ci`XꢀVYꢀaUXYꢀ]bꢀh\YꢀgUaYꢀcfXYfꢀUgꢀh\YmꢀUfYꢀ  
]ghYXꢀ]bꢀh\]gꢀgYWh]cb"ꢀ8CꢀBCHꢀUhhYadhꢀhcꢀWcbbYWhꢀmcifꢀD@=B=IGꢀHUihcfcꢀibh]`ꢀmciꢀ\UjYꢀ  
fYUXꢀUbXꢀZi``mꢀibXYfghccXꢀh\YgYꢀ]bghfiWh]cbg"ꢀ  
`
5
`h\ci[\ꢀh\YgYꢀ]bghfiWh]cbgꢀfYZYfꢀhcꢀh\YꢀWcbbYWh]cbꢀcZꢀh\YꢀHUihcfcꢀhcꢀ`]bYꢀ`YjY`ꢀgcifWYꢀ  
WcadcbYbhg ꢀh\YꢀHUihcfcꢀWUbꢀU`gcꢀVYꢀgUZY`mꢀ]bghU``YXꢀ]bhcꢀai`h]aYX]UꢀgmghYagꢀVmꢀ  
Zc``ck]b[ꢀh\YꢀgUaYꢀ]bghU``Uh]cbꢀ[i]XY`]bYg"ꢀG\ci`XꢀmciꢀfYei]fYꢀZifh\YfꢀUgg]ghUbWY ꢀ  
d`YUgYꢀWcbhUWhꢀmcifꢀD`]b]igꢀXYU`Yf"  
SOURCE COMPONENT INPUTS  
7
cbbYWhꢀmcifꢀGcifWYꢀhcꢀh\Yꢀ]bdihꢀcZꢀh\YꢀD@=B=IGꢀHUihcfcꢀig]b[ꢀgi]hUV`Yꢀg]b[`Y!YbXYXꢀ  
F75ꢀcfꢀ6U`UbWYXꢀL@Fꢀ]bhYfWcbbYWhꢀWUV`Ygꢀcb`m"ꢀ:cfꢀF75 ꢀaU_YꢀgifYꢀmciꢀWcbbYWhꢀh\Yꢀ  
fYXꢀWcXYXꢀWUV`Yꢀhcꢀh\YꢀfYXꢀF=;<HꢀF75ꢀ]bdih ꢀUbXꢀh\Yꢀk\]hYꢀꢃcfꢀV`UW_ꢄꢀWUV`Yꢀhcꢀh\Yꢀk\]hYꢀ  
@
9:HꢀF75ꢀ]bdih"ꢀꢀ5`gcꢀaU_YꢀgifYꢀh\YꢀF75ꢀWcbbYWhcfgꢀUfYꢀUꢀgbi[ꢀÑhꢀUbXꢀUfYꢀ]bgYfhYXꢀU``ꢀ  
h\YꢀkUmꢀ]b"ꢀꢀ:cfꢀL@Fꢀ]bdihꢀWcbbYWh]cb ꢀaU_YꢀgifYꢀmciꢀWcbbYWhꢀh\YꢀF=;<HꢀL@Fꢀ]bdihꢀUbXꢀ  
9:HꢀL@Fꢀ]bdihgꢀhcꢀh\Yꢀf][\hꢀUbXꢀ`YZhꢀcihdihgꢀZfcaꢀmcifꢀgcifWYꢀfYgdYWh]jY`m"ꢀꢀ5`gcꢀaU_Yꢀ  
@
gifYꢀh\YꢀL@FꢀWcbbYWhcfgꢀW`]W_ꢀ]bhcꢀd`UWY"ꢀ  
IgYꢀh\Yꢀ]bdihꢀgY`YWhꢀgk]hW\ꢀhcꢀgY`YWhꢀF75ꢀ]ZꢀmciꢀUfYꢀig]b[ꢀg]b[`YꢀYbXYXꢀF75ꢀWUV`Ygꢀcfꢀ  
hcꢀgY`YWhꢀL@Fꢀ]ZꢀmciꢀUfYꢀig]b[ꢀ6U`UbWYXꢀL@FꢀWUV`Yg"  
BCH9.ꢀ8CꢀBCHꢀWcbbYWhꢀL@FꢀUbXꢀF75ꢀUhꢀh\YꢀgUaYꢀh]aY ꢀigYꢀcb`mꢀcbYꢀcfꢀh\Yꢀch\Yf"ꢀꢀ:cfꢀib]hgꢀ  
k]h\ꢀcdh]cbU`ꢀd\cbcꢀ]bghU``YX ꢀWcbbYWhꢀh\Yꢀd\cbc#@]bYꢀ%ꢀ]bdihꢀhcꢀUꢀgi]hUV`YꢀUiX]cꢀhifbhUV`Yꢀcb`m"  
1
3

Naast de handleiding Plinius Audio Tautoro Preamplifier, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Plinius Audio Tautoro Preamplifier. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Plinius Audio Tautoro Preamplifier. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Plinius Audio Tautoro Preamplifier - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.