Handleiding Alpine MRV-T757

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Alpine MRV-T757 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Alpine MRV-T757 behoort het tot de categorie Stereo versterker. De handleiding Alpine MRV-T757 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Alpine - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Alpine MRV-T757. De handleiding Alpine MRV-T757 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

English  
Français  
Español  
Status indicators  
Indicateurs d’état  
Indicadores de estado  
Amplifier status can be confirmed with the indica-  
tor.  
L’état de l’amplificateur peut être confirmé avec l’in-  
dicateur.  
Elestado delamplificador puede ser confirmado con  
el indicador.  
PROTECTIONindicator  
Green Red  
• Indicateur de PROTECTION  
Vert Rouge  
• Indicador de protección (PROTECTION)  
Verde Rojo  
Normal (amplifier circuit)  
Normal(circuit de l’amplificateur )  
Circuit anormalde l’amplificateur  
Mise à la terre RCAflottante  
Normal(circuito delamplificador)  
Circuito anormaldelamplificador  
Puesta a tierra RCAflotante  
Amplifier circuit abnormal  
RCAground floated  
O
O
O
: On O: Blinking  
: Allumé O: Clignotant  
: Encendido O: Parpadeante  
MUSICindicator  
• Indicateur de musique (MUSIC)  
Vert Ambre  
• Indicador de música (MUSIC)  
Verde Ambar  
Green Amber  
O
No music input  
Music input  
Pas d’entrée de musique  
Sin entrada de música  
O
Entrée de musique  
Etat de sourdine  
O
Entrada de música  
Estado de sordina  
O
Muted status  
Heavy current flowing in  
amplifier  
O
Courant de haute intensité circulant  
dans l’amplificateur  
O
Circulación de corriente fuerte  
en el amplificador  
: On O: Blinking  
: Allumé O: Clignotant  
: Encendido O: Parpadeante  
POWER indicator  
Green Red  
• Indicateur d’alimentation (POWER)  
Vert Rouge  
• Indicador de alimentación (POWER)  
Verde Rojo  
Normal (battery)  
Normal (batterie)  
Normal (batería)  
Fuse blown, poor battery  
connection, etc.  
Fusible brûlé, connexion pauvre  
de la batterie, etc.  
Fusible quemado, conexión pobre  
de la batería, etc.  
Poor battery voltage (less than  
Faible tension de la batterie  
(inférieure à 10V)  
Tensión pobre de la batería  
(menos de 10V)  
O
O
O
1
0V)  
: On O: Blinking  
: Allumé O: Clignotant  
: Encendido O: Parpadeante  
RECOMMENDEDSPEAKER CONNECTION/CONNEXIONRECOMMANDEEDEHAUT-PARLEUR/  
CONEXIONRECOMENDADADEALTAVOCES  
Per channel into 4 ohms System Bridged into 4 ohms System/Système par canal à 4 ohms Système en pont à 4 ohms/  
Sistema por canal en 4 ohmios Sistema ponteado en 4 ohmios  
4
4
ohms/  
ohmios  
4 ohms/  
4 ohmios  
4
4
ohms/  
ohmios  
8 ohms/  
8 ohmios  
8 ohms/  
8 ohmios  
4
4
ohms/  
ohmios  
4 ohms/  
4 ohmios  
Per channel into 2 ohms System/Système par canal à 2 ohms/Sistema por canal en 2 ohmios  
4
4
ohms/  
ohmios  
4 ohms/  
4 ohmios  
8 ohms/  
8 ohmios  
8 ohms/ 8 ohms/  
8 ohmios 8 ohmios  
8 ohms/  
8 ohmios  
Notes: In multiple speaker systems, use the same product on each amp to maintain optimum performance.  
Keep the wire length equal to each of the speakers in the system, if possible.  
Remarques: Si vous utilisez des systèmes avec haut-parleurs multiples, utilisez le même produit dans chaque amplificateur, pour obtenir de  
meilleurs résultats.  
Utilisez des câbles de la même longueur pour chaque haut-parleur du système, si possible.  
Notas: Si utiliza sistemas con altavoces múltiples, utilice el mismo producto en cada amplificateur para mantener un rendimiento óptimo.  
Iguale el largo del cable para cada uno de los altavoces del sistema, si es posible.  
1
6

Naast de handleiding Alpine MRV-T757, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Alpine MRV-T757. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Alpine MRV-T757. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Alpine MRV-T757 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.