Handleiding Extron electronic 26-162-01

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Extron electronic 26-162-01 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Extron electronic 26-162-01 behoort het tot de categorie Stereo systeem. De handleiding Extron electronic 26-162-01 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Extron electronic - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Extron electronic 26-162-01. De handleiding Extron electronic 26-162-01 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

Interfaces  
— Interface cables  
Interface Cables  
For RGB 202 Rxi and Other Universal Interfaces with 9-pin D Inputs  
MBC - Monitor Breakout Cables  
Monitor Breakout Cables for RGB 202 Rxi Universal Interface  
desCription  
ExtronꢀMBC - Monitor Breakout CablesꢀareꢀusedꢀwithꢀtheꢀExtronꢀRGBꢀ202ꢀRxiꢀuniversalꢀ  
interface.ꢀTheꢀMBCꢀconnectorꢀpermitsꢀsimultaneousꢀlocalꢀmonitorꢀviewingꢀandꢀvideoꢀsignalꢀ  
transferꢀtoꢀanꢀExtronꢀinterfaceꢀthroughꢀaꢀ9-pinꢀconnector.ꢀThisꢀcableꢀusesꢀExtronꢀ14ꢀConductorꢀ  
Cable.ꢀExtronꢀalsoꢀoffersꢀanꢀMBCꢀwithꢀaudioꢀthatꢀisꢀcompatibleꢀwithꢀVGA-UXGAꢀsignals.ꢀTheꢀ  
lengthꢀofꢀeachꢀMBCꢀvariesꢀdependingꢀonꢀtheꢀresolutionꢀofꢀtheꢀconnectedꢀcomputer,ꢀsignalꢀ  
levels,ꢀandꢀtypeꢀofꢀcableꢀconstruction.ꢀAtꢀaꢀminimum,ꢀmostꢀMBCꢀcablesꢀareꢀ4ꢀfeetꢀ(1.2ꢀmeters)ꢀ  
inꢀlength.  
Note:ꢀAdditionalꢀMBCꢀconfigurationsꢀavailableꢀonꢀtheꢀExtronꢀWebꢀsiteꢀatꢀwww.extron.com.  
model  
Version desCription  
part #  
msrp  
MBC  
MBC  
MBC  
MBC  
MBC  
MBC  
MBC  
Mac/Quadra (Analog).ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-018-02  
RGB H&V (9-pin to 5 BNCs) (Analog).ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-270-01  
RGBS (9-pin to 4 BNCs) (Analog).ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-213-01  
SGI/13W3 (Analog).ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-425-01  
SUN Sparc (Analog)ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-424-01  
VGA/XGA (Analog).ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-162-01  
VGA/XGA with Audio (Analog)ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-508-01  
$140  
$110  
$170  
$140  
$112  
$140  
$180  
MBC - Monitor Breakout  
Cable Buffers  
For RGB 202 Rxi and Other Universal Interfaces with 9-pin D inputs  
desCription  
ExtronꢀMBC Buffer Cablesꢀbufferꢀtheꢀoutputꢀtoꢀtheꢀlocalꢀmonitorꢀandꢀtoꢀtheꢀinputꢀofꢀtheꢀ  
ExtronꢀRGBꢀ202ꢀRxiꢀuniversalꢀinterface.ꢀUsingꢀthisꢀbufferingꢀmethodꢀdoesꢀnotꢀaffectꢀtheꢀqualityꢀ  
orꢀintegrityꢀofꢀtheꢀoriginalꢀoutputꢀsignalꢀfromꢀtheꢀcomputer.ꢀAllꢀExtronꢀbuffersꢀhaveꢀ350ꢀMHzꢀ  
(
-3ꢀdB)ꢀbandwidth.  
model  
Version desCription  
part #  
msrp  
MBC Buffer  
MBC Buffer  
MBC Buffer  
MBC Buffer  
MBC Buffer  
EVC Buffer  
HI RES ECL Buffer  
MBC TTL Buffer  
Mac/Quadra.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-339-01  
RGB - requires input BNC cable.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-176-01  
SPARC/13W3 (SUN/SGI).ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-283-01  
VGA/XGA.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-338-01  
IBM PowerPC.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-384-01  
Analog.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-448-01  
HI RES ECL Buffer.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-177-01  
MBC TTL Buffer.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ 26-501-01  
$230  
$230  
$230  
$230  
$230  
$230  
$230  
$230  
6
5
Usꢀ  
ꢁurope  
+31.33.453.4040 /+800.3987.6673  
+31.33.453.4050ꢀFAX  
ꢀꢂia  
+65.6383.4400 /+800.7339.8766  
+65.6383.4664ꢀFAX  
Japan  
+81.3.3511.7655  
+81.3.3511.7656ꢀFAX  
www.extron.com  
Usꢀ  
714.491.1500 / 800.633.9876  
714.491.1517ꢀFAX  
ꢁurope  
+31.33.453.4040 /+800.3987.6673  
+31.33.453.4050ꢀFAX  
ꢀꢂia  
+65.6383.4400ꢀ/+800.7339.8766  
+65.6383.4664ꢀFAX  
Japan  
+81.3.3511.7655  
+81.3.3511.7656ꢀFAX  
www.extron.com  
7
7
14.491.1500 / 800.633.9876  
14.491.1517ꢀFAX  
©ꢀ2006ꢀExtronꢀElectronics.ꢀAllꢀrightsꢀreserved.  
©ꢀ2006ꢀExtronꢀElectronics.ꢀAllꢀrightsꢀreserved.  
Pricingꢀandꢀspecificationsꢀmayꢀchangeꢀwithoutꢀnotice.  
Pricingꢀandꢀspecificationsꢀmayꢀchangeꢀwithoutꢀnotice.  

Naast de handleiding Extron electronic 26-162-01, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Extron electronic 26-162-01. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Extron electronic 26-162-01. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Extron electronic 26-162-01 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.