Handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP behoort het tot de categorie Stereo systeem. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sirius Satellite Radio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

Section  
0
1 BeforeYouStart  
DISPLAYduringfeaturedemooperationcan-  
celsthefeaturedemomode.PressDISPLAY  
againtostartthefeaturedemomode.Remem-  
berthatifthefeaturedemocontinuesoperat-  
ingwhenthecarengineisturnedoff,itmay  
drainbatterypower.  
Attachingthefrontpanel  
1
Makesuretheinnercoverisclosed.  
2
Replacethefrontpanelbyclippingit  
intoplace.  
Useandcareoftheremote  
control  
Installingthebattery  
Slidethetrayoutonthebackoftheremote  
controlandinsertthebatterywiththeplus(+)  
andminus()polespointingintheproperdi-  
rection.  
Aboutthedemomode  
Thisunitfeaturestwodemonstrationmodes.  
Oneisthereversemode,theotheristhefea-  
turedemomode.  
!
Whenusingforthefirsttime,pulloutthe  
filmprotrudingfromthetray.  
Important  
Theredlead(ACC)ofthisunitshouldbecon-  
nectedtoaterminalcoupledwithignitionswitch  
on/offoperations.Ifthisisnotdone,thevehicle  
batterymaybedrained.  
WARNING  
Keepthebatteryoutofthereachofchildren.  
Shouldthebatterybeswallowed,immediately  
consultadoctor.  
Reversemode  
Ifyoudonotperformanoperationwithin  
about30seconds,screenindicationsstartto  
reverse,andthencontinuereversingevery10  
seconds.PressingBANDwhenpowertothis  
unitisturnedoffwhiletheignitionswitchis  
settoACCorONcancelsthereversemode.  
PressBANDagaintostartthereversemode.  
CAUTION  
!
!
UseonlyoneCR2025(3V)lithiumbattery.  
Removethebatteryiftheremotecontrolisnot  
usedforamonthorlonger.  
!
Donotrecharge,disassemble,heatordispose  
ofthebatteryinfire.  
!
!
Donothandlethebatterywithmetallictools.  
Donotstorethebatterywithmetallicmateri-  
als.  
Intheeventofbatteryleakage,wipethere-  
motecontrolcompletelycleanandinstalla  
newbattery.  
Featuredemomode  
Thefeaturedemoautomaticallystartswhen  
powertothisunitisturnedoffwhiletheigni-  
tionswitchissettoACCorON.Pressing  
!
10  
En  

Naast de handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.