Handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP behoort het tot de categorie Stereo systeem. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sirius Satellite Radio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

Section  
0
3 BasicOperations  
!
Whenthisunitsblue/whiteleadisconnected  
tothevehiclesauto-antennarelaycontrol  
terminal,thevehiclesantennaextendswhen  
thisunitssourceisturnedon.Toretractthe  
antenna,turnthesourceoff.  
Turningtheuniton  
%
Whenyouselectasource,theunitisturned  
PressSOURCEtoturntheuniton.  
on.  
Selectingasource  
Youcanselectasourceyouwanttolistento.  
Toswitchtothebuilt-inCDplayer,loadadisc  
intheunit(refertopage19).  
Loadingadisc  
1
PressEJECTtoopenthefrontpanel.  
CDloadingslotappears.  
AfteraCDhasbeeninserted,pressSOURCE  
toselectthebuilt-inCDplayer.  
#
%
PressSOURCEtoselectasource.  
PressSOURCErepeatedlytoswitchbetween  
thefollowingsources:  
2
Frontpanelisclosedautomatically,andplay-  
backwillstart.  
InsertaCDintotheCDloadingslot.  
XMtunerSIRIUStunerTunerTelevi-  
sionDVDplayer/Multi-DVDplayer—  
Built-inCDplayerMulti-CDplayer—  
iPodExternalunit1Externalunit2—  
AUX1AUX2  
!
Withjacketartfunctionon,jacketartson  
CD-ROMdiscareautomaticallyreadinthis  
unitwhenthediscisinserted.Tocancel  
readingjacketarts,pressBAND.Forde-  
tails,refertoReadingjacketartsonpage29.  
Notes  
CDloadingslot  
!
Inthefollowingcases,thesoundsourcewill  
notchange:  
Whenthereisnounitcorrespondingtothe  
selectedsourceconnectedtothisunit.  
Whenthereisnodiscintheunit.  
WhenthereisnodiscintheDVDplayer.  
Whenthereisnomagazineinthemulti-  
CDplayer.  
Whenthereisnomagazineinthemulti-  
DVDplayer.  
WhentheAUX(auxiliaryinput)issettooff  
# YoucanejectaCDbypressingEJECT.  
Notes  
(refertopage66).  
!
Thebuilt-inCDplayerplaysonestandard,12-  
cmor8-cmCDatatime.Donotuseanadap-  
terwhenplaying8-cmCDs.  
!
ExternalunitreferstoaPioneerproduct(such  
asoneavailableinthefuture)that,although  
incompatibleasasource,enablescontrolof  
basicfunctionsbythisunit.Twoexternalunits  
canbecontrolledbythisunit.Whentwoexter-  
nalunitsareconnected,theallocationof  
themtoexternalunit1orexternalunit2is  
automaticallysetbythisunit.  
!
!
DonotinsertanythingotherthanaCDinto  
theCDloadingslot.  
Thereissometimesadelaybetweenstarting  
upCDplaybackandthesoundbeingissued.  
Whenbeingread,Formatreadisdisplayed.  
14  
En  

Naast de handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.