Handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP behoort het tot de categorie Stereo systeem. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sirius Satellite Radio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

Section  
0
4 Tuner  
2
PressMULTI-CONTROLtoturnBSMon.  
Notes  
Searchingisdisplayed.WhileSearchingis  
displayed,thesixstrongestbroadcastfrequen-  
cieswillbestoredunderpresettuningnum-  
bers16intheorderoftheirsignalstrength.  
Whenfinished,thepresetchannellistap-  
pears.  
!
!
Youcanalsorecallradiostationfrequencies  
assignedtopresettuningnumbersbypush-  
ingMULTI-CONTROLupordownduringthe  
frequencydisplay.  
Youcanalsorecallradiostationfrequencies  
assignedtopresettuningnumbersbypress-  
ingoneofthepresettuningbuttons16on  
theremotecontrol.  
#
Tocancelthestorageprocess,press  
MULTI-CONTROL.  
3
UseMULTI-CONTROLtoselectthede-  
siredstation.  
Turntochangethestation;presstoselect.  
#
Youcanalsochangethestationbypushing  
Tuninginstrongsignals  
Localseektuningletsyoutuneinonlythose  
radiostationswithsufficientlystrongsignals  
forgoodreception.  
MULTI-CONTROLupordown.  
Note  
StoringbroadcastfrequencieswithBSMmayre-  
placebroadcastfrequenciesyouhavesaved  
usingbuttons16.  
1
thefunctionmenu.  
Localappearsinthedisplay.  
UseMULTI-CONTROLtoselectLocalin  
2
PressMULTI-CONTROLtoturnlocal  
seektuningon.  
Localseeksensitivity(e.g.,Level2)appearsin  
thedisplay.  
Selectingstationsfromthe  
presetchannellist  
Thepresetchannellistletsyouseethelistof  
presetstationsandselectoneofthemtore-  
ceive.  
#
Toturnlocalseektuningoff,press  
MULTI-CONTROLagain.  
3
PushMULTI-CONTROLleftorrightto  
setthesensitivity.  
TherearefourlevelsofsensitivityforFMand  
twolevelsforAM:  
1
nellistmodeduringthefrequencydisplay.  
PressLISTtoswitchtothepresetchan-  
FM:Level1Level2Level3Level4  
AM:Level1Level2  
TheLevel4settingallowsreceptionofonly  
thestrongeststations,whilelowersettingslet  
youreceiveprogressivelyweakerstations.  
2
siredstation.  
Turntochangethestation;presstoselect.  
UseMULTI-CONTROLtoselectthede-  
#
Youcanalsochangethestationbypushing  
MULTI-CONTROLupordown.  
Ifyoudonotoperatethelistwithinabout30  
#
seconds,thepresetchannellistmodeiscan-  
celedautomatically.  
18  
En  

Naast de handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.