User manual Philips HOSPITALITY 20HF5335D

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Philips HOSPITALITY 20HF5335D. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Philips HOSPITALITY 20HF5335D it belongs to the category CRT Television. A user manualPhilips HOSPITALITY 20HF5335D is taken from the manufacturer, a Philips company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Philips HOSPITALITY 20HF5335D directly. You can view the user manualPhilips HOSPITALITY 20HF5335D directly online or save and store it on your computer.

1
ꢀꢀꢀÚvod  
štítky burzovních trhů: zobrazují se v  
dolní části televizní obrazovky;  
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento  
televizor. Tato příručka obsahuje veškeré  
informace, které budete potřebovat k  
prvotní instalaci a ovládání svého nového  
televizoru.  
•ꢀ loga a zobrazení cen u nákupních kanálů:  
jasná a neustále či opakovaně  
zobrazovaná na stejném místě televizní  
obrazovky.  
Mezi statické obrazy patří také loga,  
obraz z počítače, zobrazení času, teletext  
a obraz ve formátu 4:3, statické či  
postavy apod.  
Pokud v příručce nenaleznete  
odpověď na případný problém  
nebo pokud se vám s pomocí stránky  
Odstraňování závad“ nepodaří problém na  
televizoru odstranit, můžete zavolat místní  
zákaznickou podporu nebo servisní středisko  
Philips. Podrobné informace naleznete v  
dodané publikaci o celosvětové záruce. Než  
zavoláte do střediska zákaznické podpory  
Philips, připravte si prosím typové a výrobní  
číslo (které naleznete na zadní nebo spodní  
straně televizoru nebo na obalu).  
Tꢃp:ꢀ  
Při sledování televizoru snižte kontrast a  
jas.  
ꢀ.ꢀ.2 ꢑꢎꢍꢅꢁꢉꢃꢄꢅꢒꢓ ꢔꢂꢕꢌꢍꢁꢃꢄꢅꢒ ꢂ  
ꢍꢎꢍꢅꢁꢉꢇ-ꢔꢂꢕꢌꢍꢁꢃꢄꢅꢒ pꢇꢎꢍ  
(“ꢑMF”)  
ꢀꢀSpolečnost Philips Royal vyrábí a prodává  
celou řadu produktů spotřební elektroniky,  
které, jako každé elektronické zarízení,  
dokáží ve své podstate vysílat a prijímat  
elektromagnetické signály.  
.ꢀ  
Důležité informace  
.ꢀ.ꢀ �ꢁꢂꢁꢃꢄꢅꢆ ꢇꢈꢉꢂꢊꢋ ꢌꢂ ꢁꢍꢎꢍꢏꢃꢊꢌꢐ  
ꢇꢈꢉꢂꢊꢇꢏꢄꢍ  
Jedním z charakteristických rysů LCD  
a plazmových obrazovek je to, že při  
dlouhodobém zobrazení stejného obrazu  
může na obrazovce zůstat jeho trvalý otisk.  
Tento jev se nazývá fosforové vypálení.  
Při normálním používání se na televizoru  
zobrazují filmy, jejichž součástí jsou  
pohyblivé a stále se měnící obrazy.  
Jedním z hlavních obchodních principů  
společnosti Philips je dodržovat veškerá  
nezbytná zdravotní a bezpečnostní  
opatření tak, aby naše produkty splňovaly  
veškeré platné legislativní požadavky a  
zůstávaly zcela v rámci norem EMF  
platných v době výroby.  
Příkladem statických obrazů mohou být  
následující položky (nejde o úplný seznam,  
při sledování se můžete setkat s dalšími  
možnostmi):  
Cílem společnosti Philips je vyvíjet,  
vyrábět a prodávat produkty, které nemají  
žádné negativní dopady na lidské zdraví.  
menu TV a DVD: seznamy obsahu disků  
DVD;  
Společnost Philips zaručuje, že pokud jsou  
její produkty používány správně k  
určenému účelu, je jejich používání podle  
současných vědeckých poznatků  
bezpečné.  
černé pruhy: jestliže se na levé a pravé  
straně obrazovky zobrazí černé pruhy, je  
doporučeno změnit formát obrazu tak,  
aby obraz vyplnil celou obrazovku;  
loga televizních kanálů: představují  
problém v případě, že jsou jasná a  
statická. Pohyblivá grafika nebo grafika s  
malým kontrastem pravděpodobně  
nezpůsobí nerovnoměrné stárnutí  
obrazovky;  
Vzhledem k tomu, že se společnost Philips  
aktivně podílí na rozvoji mezinárodních  
norem EMF a bezpečnostních norem,  
dokáže předvídat další vývoj norem a  
rychle integrovat nové normy do svých  
produktů.  
3

In addition to the user manual Philips HOSPITALITY 20HF5335D, we also provide a support panel to help you solve your problems with Philips HOSPITALITY 20HF5335D. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Philips HOSPITALITY 20HF5335D. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Philips HOSPITALITY 20HF5335D - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.