User manual Sony Bravia KDL-32U2520

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Sony Bravia KDL-32U2520. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Sony Bravia KDL-32U2520 it belongs to the category Flat Panel Television. A user manualSony Bravia KDL-32U2520 is taken from the manufacturer, a Sony company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Sony Bravia KDL-32U2520 directly. You can view the user manualSony Bravia KDL-32U2520 directly online or save and store it on your computer.

010COV.fm Page 1 Thursday, June 21, 2007 1:00 PM  
3
-271-932-41(1)  
K
LCD Digital Colour TV  
GB  
RU  
Operating Instructions  
Before operating the TV, please read the “Safety  
information” section of this manual.  
Retain this manual for future reference.  
Инструкция по эксплуатации  
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения  
по безопасности” этого руководства.  
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.  
PL  
Instrukcja obsługi  
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać  
się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”  
niniejszej instrukcji.  
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.  
KDL-40U25xx  
KDL-32U25xx  
KDL-26U25xx  
For useful information about Sony products  
Для получения полезной информации о продукции Сони  
Szczegółowe informacje o produktach Sony  
©
2007 Sony Corporation  
KDL-40/32/26U25xx  
3
-271-932-41(0)  

In addition to the user manual Sony Bravia KDL-32U2520, we also provide a support panel to help you solve your problems with Sony Bravia KDL-32U2520. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Sony Bravia KDL-32U2520. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Sony Bravia KDL-32U2520 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.