Handleiding QSC Audio Stereo Amplifier ISA450

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat QSC Audio Stereo Amplifier ISA450 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank QSC Audio Stereo Amplifier ISA450 behoort het tot de categorie Stereo versterker. De handleiding QSC Audio Stereo Amplifier ISA450 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf QSC Audio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat QSC Audio Stereo Amplifier ISA450. De handleiding QSC Audio Stereo Amplifier ISA450 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

ISA Series  
ProfessionalꢀPowerꢀAmplifiers  
ISA280 | ISA450 | ISA750 | ISA1350 | ISA300Ti | ISA500Ti | ISA800Ti  
The ISA Installed System Amplifiers are designed  
to meet the needs of sound system designers  
and contractors worldwide. Three models feature  
isolated 25, 70, and 100 volt outputs for distributed  
sound systems, while four low impedance models  
are rated for 2 ohm operation. The ISA 1350 drives  
Features  
•ꢀ Fourꢀmodelsꢀforꢀlowꢀimpedanceꢀapplications  
ꢀ ꢀISA1350ꢀdrivesꢀ70ꢀvoltꢀlinesꢀdirectlyꢀwithꢀ1500ꢀwattsꢀperꢀchannel  
ꢀ ꢀThreeꢀ“Ti”ꢀversionsꢀincludeꢀlowꢀimpedanceꢀandꢀisolatedꢀ25,ꢀ70,ꢀandꢀ100ꢀvoltꢀ  
outputsꢀforꢀdistributedꢀaudioꢀsystems  
ꢀ ꢀISA450ꢀandꢀISA750:ꢀTHX™ꢀapprovedꢀforꢀprofessionalꢀcinemaꢀapplications  
ꢀ ꢀRearꢀpanelꢀgainꢀcontrolsꢀforꢀtamperꢀresistantꢀoperationꢀwithꢀ2ꢀdBꢀdetentsꢀforꢀquickꢀ  
andꢀrepeatableꢀsettings  
70 volt lines directly with 1500 watts per channel.  
ꢀ XLRꢀandꢀdetachableꢀEuroꢀstyleꢀinputꢀconnectors  
Versatile loading options and a comprehensive  
set of features make the ISA Series a rugged,  
cost-effective power solution for any permanently  
installed sound system.  
ꢀ ꢀDataPortꢀV2ꢀforꢀuseꢀwithꢀDPV2ꢀcompatibleꢀsignalꢀprocessingꢀaccessoriesꢀꢀ  
(
XC-3,ꢀSF-3,ꢀLF-3)ꢀandꢀDSP-3/DSP-4ꢀ(withꢀexternalꢀpowerꢀsupply)ꢀ  
ꢀ ꢀIndependentꢀdefeatableꢀclipꢀlimitersꢀforꢀreducedꢀdistortion  
•ꢀ ꢀSelectableꢀhigh-passꢀfiltersꢀprotectꢀspeakersꢀandꢀpreventꢀspeakerꢀtransformerꢀ  
saturationꢀwithꢀminimalꢀeffectꢀonꢀprogramꢀmaterialꢀ(30ꢀHzꢀorꢀ70ꢀHzꢀonꢀnon-”Ti”ꢀ  
models,ꢀ50ꢀHzꢀorꢀ75ꢀHzꢀonꢀ“Ti”ꢀmodels)  
ISA Power Amplifiers  
ꢀ ꢀClassꢀHꢀcomplementaryꢀbipolarꢀoutputꢀcircuitryꢀreducesꢀACꢀpowerꢀdrawꢀandꢀwasteꢀ  
heatꢀbyꢀ40%ꢀonꢀISA750ꢀandꢀISA800Ti,ꢀandꢀbyꢀ50%ꢀonꢀISA1350  
Modelꢀ  
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀWattsꢀperꢀchannelꢀ  
2†  
70V*ꢀ  
8Ω**ꢀ  
185ꢀ  
260ꢀ  
450ꢀ  
800ꢀ  
185ꢀ  
260ꢀ  
450ꢀ  
4Ω**ꢀ  
280ꢀ  
425ꢀ  
650ꢀ  
1300ꢀ  
280ꢀ  
425ꢀ  
650ꢀ  
ꢀ ꢀFrontꢀpanelꢀindicatorsꢀincludeꢀpower,ꢀsignal,ꢀandꢀclipꢀ(andꢀprotectꢀonꢀISA1350)  
ISA280ꢀ  
–ꢀ  
430  
700  
ꢀ ꢀCoveredꢀbarrierꢀstripꢀoutputꢀconnectorsꢀforꢀsafetyꢀagencyꢀcompliance  
ISA450ꢀ  
–ꢀ  
ꢀ ꢀAutomaticꢀvariable-speedꢀfanꢀforꢀquietꢀnormalꢀoperationꢀwithꢀmaximumꢀcoolingꢀꢀ  
onꢀdemand  
ISA750ꢀ  
–ꢀ  
1200  
2000  
430  
ISA1350ꢀ  
ISA300Tiꢀ  
ISA500Tiꢀ  
ISA800Tiꢀ  
1500ꢀ  
300ꢀ  
500ꢀ  
800ꢀ  
ꢀ ꢀRear-to-frontꢀairꢀflowꢀkeepsꢀequipmentꢀracksꢀcool  
ꢀ Stereo,ꢀbridge,ꢀorꢀparallelꢀoperatingꢀmodes  
700  
ꢀ ꢀComprehensiveꢀprotectionꢀcircuitryꢀincludingꢀDC,ꢀinfrasonic,ꢀthermalꢀoverload,ꢀandꢀꢀ  
shortꢀcircuitꢀprotection  
1200  
ꢀ ꢀ3ꢀyearꢀwarrantyꢀplusꢀoptionalꢀ3ꢀyearꢀextendedꢀserviceꢀcontract  
*
*
50 Hz – 16 kHz, 0.5% THD  
* 20 Hz – 20 kHz, 0.1% THD  
1 kHz, 1% THD  
† Direct Output, 70V, less than 0.5% THD, 20 - 20 kHz  
Ti” Models  
•ꢀ ꢀIsolatedꢀ25,ꢀ70,ꢀ100ꢀvolt,ꢀandꢀlowꢀimpedanceꢀoutputsꢀavailableꢀsimultaneously  
ꢀ Simpleꢀbarrierꢀstripꢀconnectionꢀdeterminesꢀoutputꢀmode  
•ꢀ “Ti”ꢀmodelsꢀhaveꢀfullyꢀisolatedꢀ25,ꢀ70,ꢀandꢀ100ꢀvoltꢀoutputs  
THX is a trademark of THX Ltd.  

Naast de handleiding QSC Audio Stereo Amplifier ISA450, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met QSC Audio Stereo Amplifier ISA450. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met QSC Audio Stereo Amplifier ISA450. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met QSC Audio Stereo Amplifier ISA450 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.