Handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP behoort het tot de categorie Stereo systeem. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sirius Satellite Radio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

Section  
Tuner  
04  
Introductionofadvanced  
tuneroperation  
Storingandrecalling  
broadcastfrequencies  
Youcaneasilystoreuptosixbroadcastfre-  
quenciesforlaterrecall.  
1
Whenyoufindafrequencythatyou  
wanttostoreinmemorypressLISTto  
switchtothepresetchannellistmode.  
1
2
lectedfrequencyinmemory.  
UseMULTI-CONTROLtostorethese-  
1
Functiondisplay  
Showsthefunctionstatus.  
Turntochangethepresetnumber;pressand  
holdtostore.  
Thepresetnumberyouhaveselectedwill  
flashandthenremainlit.Theselectedradio  
stationfrequencyhasbeenstoredinmemory.  
1
mainmenu.  
FUNCTION,AUDIOandENTERTAINMENT  
appearonthedisplay.  
PressMULTI-CONTROLtodisplaythe  
#
Ifyoudonotoperatethelistwithinabout30  
seconds,thepresetchannellistmodeiscan-  
celedautomatically.  
2
FUNCTION.  
UseMULTI-CONTROLtoselect  
Turntochangethemenuoption;presstose-  
lect.  
Thefunctionnameappearsonthedisplay.  
Notes  
! Upto18FMstations,sixforeachofthethree  
FMbands,andsixAMstationscanbestored  
inmemory.  
3
TurnMULTI-CONTROLtoselectthe  
function.  
! Youcanalsostoreradiostationfrequencies  
assignedtopresettuningnumbersbypress-  
ingandholdingoneofthepresettuningbut-  
tons16ontheremotecontrol.  
TurnMULTI-CONTROLclockwiseorcounter-  
clockwisetoswitchbetweenthefunctionsin  
thefollowingorder:  
BSM(beststationsmemory)Local(local  
seektuning)  
#
Toreturntothefrequencydisplay,press  
BAND.  
Storingthestrongest  
broadcastfrequencies  
BSM(beststationsmemory)letsyouautoma-  
ticallystorethesixstrongestbroadcastfre-  
quenciesunderpresettuningbuttons16.  
Oncestoredyoucantuneintothosefrequen-  
cieswiththetouchofbutton.  
Note  
Ifyoudonotoperatethefunctionwithinabout30  
seconds,thedisplayisautomaticallyreturnedto  
thefrequencydisplay.  
1
UseMULTI-CONTROLtoselectBSMin  
thefunctionmenu.  
BSMappearsinthedisplay.  
17  
En  

Naast de handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.