Handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP behoort het tot de categorie Stereo systeem. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sirius Satellite Radio - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. De handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

Section  
0
1 BeforeYouStart  
®
iPod compatibility  
AboutAAC  
WhenyouusethisunitwithaPioneeriPod  
adapter(CD-IB100),youcancontrolaniPod  
withDockConnector.  
iPodisatrademarkofAppleComputer,  
Inc.,registeredintheU.S.andother  
countries.  
AACisshortforAdvancedAudioCodingand  
referstoanaudiocompressiontechnology  
standardusedwithMPEG2andMPEG4.  
Severalapplicationscanbeusedtoencode  
AACfiles,butfileformatsandextensionsdif-  
ferdependingontheapplicationwhichis  
usedtoencode.  
!
ThisunitplaysbackAACfilesencodedby  
®
iTunes version4.8andearlier.  
iTunes isatrademarkofAppleComputer,  
AboutWMA  
®
Inc.,registeredintheU.S.andother  
countries.  
AbouttheSATRADIO  
READYmark  
TheWindowsMedialogoprintedonthebox  
indicatesthatthisunitcanplaybackWMA  
data.  
WMAisshortforWindowsMediaAudioand  
referstoanaudiocompressiontechnology  
thatisdevelopedbyMicrosoftCorporation.  
WMAdatacanbeencodedbyusingWindows  
MediaPlayerversion7orlater.  
WindowsMediaandtheWindowslogoaretra-  
demarksorregisteredtrademarksofMicrosoft  
CorporationintheUnitedStatesand/orother  
countries.  
TheSATRADIOREADYmarkprintedonthe  
frontpanelindicatesthattheSatelliteRadio  
TunerforPioneer(i.e.,XMtunerandSiriussa-  
tellitetunerwhicharesoldseparately)canbe  
controlledbythisunit.Pleaseinquiretoyour  
dealerornearestauthorizedPioneerservice  
stationregardingthesatelliteradiotunerthat  
canbeconnectedtothisunit.Forsatellite  
radiotuneroperation,pleaserefertothesatel-  
literadiotunerownersmanual.  
Notes  
!
!
Thisunitmaynotoperatecorrectlydepending  
ontheapplicationusedtoencodeWMAfiles.  
DependingontheversionofWindowsMedia  
PlayerusedtoencodeWMAfiles,album  
namesandothertextinformationmaynotbe  
correctlydisplayed.  
Notes  
!
Thesystemwillusedirectsatellite-to-receiver  
broadcastingtechnologytoprovidelisteners  
intheircarsandathomewithcrystal-clear  
soundseamlesslyfromcoasttocoast.Satel-  
literadiowillcreateandpackageover100  
channelsofdigital-qualitymusic,news,  
sports,talkandchildrensprogramming.  
!
Theremaybeaslightdelaywhenstarting  
playbackofWMAfilesencodedwithimage  
data.  
8
En  

Naast de handleiding Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sirius Satellite Radio DEH-P7800MP - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.