Manual de instrucciones Philips SL-0312/02-13

Si has encontrado esta página, seguramente tienes un problema y necesitas el manual de instrucciones para el dispositivo Philips SL-0312/02-13. Recuerda comprobar si es el manual exacto para el dispositivo que buscas. En nuestra base Philips SL-0312/02-13 pertenece a la categoría Reproductor DVD. El manual Philips SL-0312/02-13 es del fabricante, la empresa Philips - es un documento oficial y si tienes alguna duda acerca de su contenido, contacta directamente con el fabricante del dispositivo Philips SL-0312/02-13. El manual Philips SL-0312/02-13 se puede ver directamente online o guardar y almacenar en tu ordenador.

Käyttö  
KUVAN PYSÄYTYS,TOISTO KUVA  
Perustiedot toistosta  
KUVALTA DVD VCD CD SVCD  
1
2
3
4
Kytke virta painamalla etupaneelin painiketta  
STANDBY-ON.  
1
2
3
Voit pysäyttää kuvan painamalla PAUSE-  
näppäintä toiston aikana.  
Avaa levypesä painamalla etupaneelin painiketta  
OPEN/CLOSE /.  
Voit siirtyä seuraavaan pysäytyskuvaan painamalla  
PAUSE-näppäintä uudelleen.  
Aseta valitsemasi levy levykelkkaan tekstipuoli  
ylöspäin.  
Kun haluat jatkaa normaalia toistoa, paina PLAY-  
näppäintä.  
Sulje levypesä painamalla uudelleen painiketta  
OPEN/CLOSE /.  
HAKU DVD VCD CD SVCD  
Kun soitin on tunnistanut levyn, toisto alkaa  
1
2
3
Jos haluat etsiä tiettyä kohtaa suurella nopeudella  
edestä- tai takaapäin, paina näppäintä 2tai 1.  
Voit suurentaa hakunopeutta painamalla  
näppäintä 1tai 2uudelleen.  
automaattisesti.  
Voit palata normaaliin toistoon painamalla PLAY-  
näppäintä.  
POWER ON/OFF  
Hidastus  
DVD  
Huom:  
1
2
3
Voit hidastaa kuvaa painamalla toiston aikana  
näppäintä 3tai 4.  
DVD-levyissä saattaa olla aluekoodi.Soitin ei  
toista levyjä,joissa on eri aluekoodi kuin soittimessa.  
Jos levylukko on kytketty toimintaan (asetus  
Jos haluat muuttaa nopeutta toistossa eteen- tai  
taaksepäin, paina näppäintä 3tai 4uudelleen.  
Voit palata normaaliin toistoon painamalla PLAY-  
näppäintä.  
KÄYTÖSSÄ) ja syötetty levy ei ole lapsille  
sallittujen levyjen luettelossa, käyttäjän on ensin  
annettava 6-numeroinen koodi tai määriteltävä  
levy sallituksi.  
VCD SVCD  
Yleiset toiminnot  
1
2
3
Voit hidastaa kuvaa painamalla toiston aikana  
näppäintä 4.  
Huom: Seuraavissa ohjeissa näppäimillä  
tarkoitetaan kauko-ohjaimen painikkeita, ellei  
toisin ole ilmoitettu.  
Jos haluat muuttaa nopeutta toistossa eteenpäin,  
paina näppäintä 4uudelleen.  
Voit palata normaaliin toistoon painamalla PLAY-  
näppäintä.  
Kuvan ohjaus toiston aikana  
TOISTON LOPETTAMINEN JA  
JATKAMINEN  
Huom:  
HIDASTUSTAAKSEPÄIN ei ole mahdollista  
SuperVCD-,VCD- tai CD-levyillä.  
DVD VCD CD SVCD  
1
Jos painat STOP-näppäintä kerran, voit jatkaa  
toistoa myöhemmin pysäytyskohdasta painamalla  
PLAY-näppäintä. Jos painat STOP-näppäintä kaksi  
kertaa, toisto alkaa seuraavalla kerralla alusta.  
Äänen ohjaus toiston aikana  
MYKISTYS  
DVD VCD CD SVCD  
1
2
Voit mykistää äänen painamalla MUTE-näppäintä.  
Voit palauttaa äänen painamalla MUTE-näppäintä  
uudelleen.  
207  
3139 246 12921  
18/03/2003, 5:07 PM  
199-226 DVD728 Fin  
207  

Además del manual Philips SL-0312/02-13 facilitamos un panel de soporte que te ayudará a solucionar tus problemas con Philips SL-0312/02-13. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en el formulario más abajo. Otros usuarios que entran aquí tendrán la oportunidad de ayudarte en la solución de tu problema con Philips SL-0312/02-13. Recuerda que también puedes compartir tu solución. Si has logrado solucionar el problema, por favor escribe aquí la descripción y la solución del problema con Philips SL-0312/02-13 - seguro que ayudarás a muchos usuarios.

¿Tienes problemas con un dispositivo? Haz una pregunta - nuestros usuarios pueden ayudarte

Nadie ha añadido un comentario para este dispositivo/manual todavía