Handleiding Sony Walkman WM-FX275

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sony Walkman WM-FX275 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sony Walkman WM-FX275 behoort het tot de categorie MP3 speler. De handleiding Sony Walkman WM-FX275 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sony - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sony Walkman WM-FX275. De handleiding Sony Walkman WM-FX275 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

3-864-879-41(1)  
WALKMAN is  
WALKMAN  
WALKMAN  
Corporation.  
a
a
регистрирана търговска марка на Sony  
registered trademark of Sony Corporation.  
Sony Corporation bejegyzett védjegye.  
A
е
A
B
C
Ra d io  
Ca sse tte Pla ye r  
WALKMAN является зарегистрированным товарным знаком  
корпорации Sony.  
2
Operating Instructions  
Használati útmutató  
R6 (AA) X2  
1
Инструкции за експлоатация  
DC IN 3V  
Инструкция по эксплуатации  
Pre p a ra t io n s  
Előkészületek  
Подготовка  
Подготовки  
Вставка батареек A  
Примечание  
To In se rt b a t t e rie s  
A
Az elemek behelyezése  
Megjegyzés  
A
За да поставите батерии  
A
No t e  
Забележкa  
If the battery compartment lid comes off, attach it as  
shown in fig. B.  
Ha lejött az elemtartó fedele, a Bábrának megfelelően  
В
случай, че капачето на отделението за батерии  
Если отсоединится крышка батарейного отсека,  
прикрепите ее как показано на рисунке B.  
helyezze azt vissza a készülékre.  
се откачи, закачете го, както  
е
показано на фигура  
,
B.  
Wh e n t o re p la ce t h e b a t t e rie s  
Mikor kell kicserélni az elemeket  
Ha “n jel villog kijelzőn, cserélje ki az  
elemeket.  
Когда заменять батарейки  
Замените батарейки, когда “n” будет мигать  
на дисплее.  
WM-FX275/FX271  
Replace the batteries when “n” flashes in the  
display.  
a
a
Кога да подмените батериите  
Ссвмеетниясйтмеибгаащтеарсивиеттел,икноагантаоеикнрдаинкаа.торът “n”  
Подсещащата скала на батерията има 3  
състояния, които показват енергийното  
състояние на батерията.  
©
1998 by Sony Corporation  
Printed in Malaysia  
The battery remainder mark has  
remaining battery power.  
3
steps to show the  
Az elem töltöttségi állapotának kijelzője  
mutatja az elemek állapotát.  
3
lépésben  
мощности батареек.  
Display  
Condition  
Kijelzés  
Állapot  
Дисплей  
Состояние  
Teljes töltöttség.  
Екран  
Състояние  
Батарейки полностью  
заряжены.  
The battery power is  
full.  
SAFETY NOTES ON THE UNIT  
WARNING  
A
BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK  
KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS  
ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА  
НА ТОЗИ УРЕД  
ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА  
Батериите са напълно  
заредени.  
µ
µ
µ
µ
To prevent fire or shock hazard, do not expose the  
unit to rain or moisture.  
Do not use headphones/ earphones while driving,  
cycling, or operating any motorized vehicle. It may  
FIGYELMEZTETÉS  
ВНИМАНИЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
The battery power is  
decreasing.  
Az elemek töltöttségi szintje csökken.  
Мощность батареек ослабла.  
A tűz vagy áramütés veszélyének megelőzése végett ne  
tegye ki készüléket eső vagy nedvesség hatásának.  
Ne használja fejhallgatót/fülhallgatót autóvezetés,  
Не излагайте апарата на дъжд или влага, за да  
избегнете пожар или токов удар.  
Для предотвращения пожара или электрического  
удара не подвергайте аппарат воздействию дождя  
или влаги.  
Батериите се  
изтощават.  
a
µ
µ
µ
a
Не използвайте слушалки/тампонни слушалки по  
време на шофиране, или когато управлявате  
Не используйте головные телефоны/наушники во  
µ
Батарейки разрядились.  
Замените их новыми  
батарейками.  
create  
a
traffic hazard and is illegal in some areas. It  
kerékpározás vagy valamely gépjármű működtetése  
közben. Ez közlekedési veszélyhelyzetet okozhat és  
bizonyos országokban nem megengedett. Séta,  
gyaloglás közben, különösen gyalogátkelő helyen  
túlzott hangerő használata veszélyes lehet. Ilyen  
veszélyes helyzetekben fokozott figyelem, vagy  
készülék kikapcsolása szükséges.  
The batteries are exhausted.  
Replace them with new ones.  
Lemerültek az elemek. Cserélje újakra az  
elemeket.  
can also be potentially dangerous to play your  
headphones/ earphones at high volume while  
walking, especially at pedestrian crossings. You  
should exercise extreme caution or discontinue use in  
potentially hazardous situations.  
вмеолжо  
есидпаепдриелдиизмвоит  
к
о
а
рноопа  
п
срне  
о
всотзвнодвсриеждесн  
т
и
в
е
о
т.оТ,оавва  
вупрреамвялвеонжияделнюибяы  
а
мвтторманосбпиолрят,нвыемлоссриепдесдт  
а
воимлис  
Батериите за изтощени.  
Подменете ги с нови батерии.  
някои държави  
е
незаконно. Поренциална опасност  
мотором. Это может создать опасность дорожно-  
a
крие, също така, слушането на слушалки/тампонни  
с
голяма сила на звука,  
транспортного происшествия  
и
в
некоторых областях  
Notes  
Megjegyzések  
Забележки  
Примечания  
Az elem töltöttségi állapotának kijelzője gyors előre  
vaalagcysovinsyszhaőtmekéerrscéskelelétsensoártámne,nveatlialemginatlancasgoynoynabb  
Възможно е, подсещащата скала на батерията  
Указатель оставшегося батарейного заряда  
одсаосбтенооспорбиенпоревсн  
е
и
ч
маантеенланикриълситдоавипщрае.къВсинееттерябва  
пгоолтоевннцыиаелтьенлоеофпоансынынма ввоысспоркооийзгвреодмекноисетчие  
р
езврВ  
а
шяи  
The battery remainder mark may temporarily show  
a
временно да отчита, че батериите са по-изтощени  
может временно показывать более низкий  
a
и
в
о
е
м
lower level during fast forwarding or rewinding or  
use in extremely low temperatures.  
уровень во время ускоренной перемотки вперед  
ителмипнеарзаатдуриел.и использования при слишком низкой  
To prevent shock hazards, never open the unit while  
it is connected to the power source.  
употребата на апарата при потенциално опасни  
ситуации.  
хождения, особенно на пешеходных переходах. Вы  
должны быть предельно осторожны или прекращать  
пиоливрпермиеупноатбръербзаоппрриемннаовги  
При смяна на батериите, извършете подмяната в  
ванниескниатпермедпеирлаитунраиз.ад  
о
töltöttségi szintet jelezhet.  
Az áramütés veszélyének megelőzése végett addig ne  
nyissa ki készüléket, amíg az csatlakoztatva van az  
áramforráshoz.  
использование  
в
потенциально опасных ситуациях.  
When replacing batteries, replace both batteries  
within 30 seconds; otherwise all the memories  
including the preset radio stations will be canceled.  
Elemcsere során mindkét elemet 30 másodpercen  
CAUTION  
a
Ннаипкроегаженнеиоет,взаардяйатпераепдаортавтраа,ткиотегаотпоаеснпоосдтта от  
токов удар.  
Для предотвращения электрического удара никогда  
не открывайте аппарат, когда он подключен  
источнику питания.  
belül cserélje ki; ellenkező esetben  
beprogramozott állomásokkal együtt törlődnek  
készülék memóriájából.  
a
tárolt adatok  
a
a
рамките на 30 секунди, В противен случай ще  
бъде напълно изтрито съдържанието на паметта,  
включително предварително натроените  
радиостанции.  
При замене батареек их следует заменить в течение  
секунд; противном случае все содержащиеся в  
памяти установки, включая предварительно  
установленные радиостанции, будут аннулированы.  
3
0
в
Do not use headphones/ earphones at high volume.  
Hearing experts advise against continuous, loud and  
к
ÓVINTÉZKEDÉS  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
extended play. If you experience  
ears, reduce volume or discontinue use.  
Keep the volume at moderate level. This will allow  
a
ringing in your  
Ne használja  
a
fejhallgatót/fülhallgatót túlzott  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Ba t t e ry life (a p p ro xim a t e h o u rs)  
(EIAJ*)  
Sony  
Az elemek élettartama  
(várható működési óraszám)  
П(прроидбъллижзииттееллнноосвтчнаасорваеб)ота на батерии(тEеIAJ*)  
Срок службы батареек  
(приблизительно в часах)  
Нвиесиозкпаослизлваайнтаезсвлуукша.аСлкпиетцеи/атлаимспто тнеипслпушроабллкеимпиртие  
и о  
на слуха, съветват да не слушате продължително  
силен звук и подсилени честоти. В случай, че  
пиоллиупчриеткеъссвниесттееснлеувшуашнеиттое., намалете силата на звука  
н
(EIAJ*)  
hangerőn.  
A
hallásszakértők nem tanácsolják  
a
Не используйте головные телефоны/наушники на  
Sony alkaline  
LR6 (SG)  
(EIAJ*)  
a
hosszú ideig tartó, folyamatos, nagy hangerővel  
történő zenehallgatást. Ha fülcsengést észlel,  
высокой громкости. Слуховые эксперты советуют  
Sony alkalikus  
LR6 (SG)  
Sony  
R6P (SR)  
you to hear outside sounds and to be considerate to  
the people around you.  
избегать непрерывного, громкого  
и
R6P (SR)  
Sony  
alkaline  
LR6 (SG)  
Sony  
R6P  
(SR)  
Щелочные  
батарейки  
Батарейки  
Sony  
проочудвослтжвиутеетлеьзн  
о
огно ввоусшпархо,иузмвеендьешниияте. ЕгрслоимкВ  
ысть или  
о
csökkentse  
készüléket.  
a
hangerőt, vagy kapcsolja ki  
a
в
playback  
radio  
24  
40  
7.5  
Sony LR6 (SG) R6P (SR)  
Поддържайте умерено ниво на силата на звука. Това,  
ще Ви позволи да чувате заобикалящите Ви звуци,  
както и да отчитате присъствието на хората около Вас.  
прекратите использование.  
13  
lejátszás  
rádió  
24  
40  
7,5  
SAFETY NOTES ON POWER SOURCES  
To avoid battery leakage, fire, damage, explosion, etc.,  
follow the descriptions below.  
Поддерживайте громкость на среднем уровне. Это  
позволит Вам слышать окружающие звуки быть  
внимательным по отношению людям вокруг Вас.  
Възпроизвеждане  
Радиоапарат  
24  
40  
7,5  
13  
Воспроизведение  
Радиоприемник  
24  
40  
7,5  
13  
Használja  
a
készüléket mérsékelt hangerőn. Így hallja  
13  
a
külvilág hangjait és nem zavarja környezetét sem.  
к
и
* Measured value by the standard of EIAJ (Electronic  
lndustries Association of Japan). (Using  
series cassette tape)  
БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА  
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩИТЕ ИЗТОЧНИЦИ  
a
Sony HF  
*
Az EIAJ (Electronic Industries Association of Japan)  
szabványa szerint mért érték. (Sony HF sorozatú  
magnókazetta használata esetén.)  
DANGER  
AZ ÁRAMFORRÁSOKKAL  
KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK  
Az elemfolyás, tűz, károsodás, robbanás stb. elkerülése  
végett tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat.  
ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ  
*
Измерена стойност по стандарта на EIAJ  
(Electronic Industries Association of Japan).  
* Величина по стандарту EIAJ (Electronic lndustries  
Association of Japan). (Использование кассет Sony  
серии HF).  
Do not carry the dry batteries with coins or other  
metallic objects. It can generate heat if the positive  
and negative terminals of the batteries are  
Следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете  
No t e s  
(Използвана е касета тип Sony HF).  
протичане на батериите, избухване на пожар, повреди,  
Во избежание утечки из батареек, пожара,  
The battery life may shorten depending on the  
operation of the unit.  
Megjegyzések  
експлозии  
ОПАСНОСТ  
Не слагайте сухите батерии на едно място зеадно  
и
др.:  
повреждения, взрыва  
и
т.д. следуйте  
Az elemek élettartama  
függően rövidülhet.  
a
készülék használati módjától  
Забележки  
Примечания  
accidentally contacted by  
a
metallic object.  
нижеприведенным инструкциям.  
Срок службы батареек может сократиться в  
зависимости от условий функционирования  
аппарата.  
VESZÉLYFORRÁS  
ОПАСНО  
For maximum performance we recommend that you  
use Sony alkaline batteries.  
Продължителността на работа на батериите може  
да бъде по-кратка в зависимост от начина на  
работа на апарата.  
За максимално продължителна работа Ви  
препоръчваме да използвате Sony алкални  
батерии.  
WARNING  
Ne tartsa az elemeket pénzérmékkel, vagy egyéb  
с
е
A
legjobb működés érdekében Sony alkáli elemek  
Use only the recommended AC power adaptor (not  
fémtárgyakkal egy helyen. Ha az elemek pozitív és  
монети други метални обекти. противен случай,  
и
В
Ндреунгиомсиитмеестуахлилеибчаетсакриемйикпирвемдемсеттеасмим.оЭнтеота  
м
м
о
и
жиелти  
használatát javasoljuk.  
supplied). Check also the local voltage to avoid  
short circuit to the AC power adaptor.  
a
negatív pólusa  
a
fémtárgyakon keresztül véletlenül  
възможно да се предизвика генериране на топлина,  
генерировать тепло, если положительный  
и
To u se e xt e rn a l p o w e r  
Для получения максимальных рабочих  
характеристик мы рекомендуем Вам использовать  
щелочные батарейки Sony.  
абкаотепроилиотжеистеедландитает инаоткръисцоастеплонмиотщетпаонлаюмсиет  
предмети.  
н
а
érintkezik, hő keletkezhet.  
а
лните  
отрицательный контакты батареек случайно  
соприкоснутся с металлическим предметом.  
For house current: Connect AC-E30HG AC power  
adaptor (not supplied) to the DC IN 3V jack. The  
polarity of the plug is as shown in fig. C.  
Külső áramforrás használata  
To disconnect the AC power adaptor, only use the  
plug and not the cable.  
FIGYELMEZTETÉS  
Hálózati áram: Az AC-E30HG hálózati adaptert (nem  
mellékelt) csatlakoztassa készülék DC IN 3V  
bemeneti csatlakozójához. csatlakozódugó  
polaritása a Cábrán van feltüntetve.  
Az AC-E30HG műszaki adatai földrajzi régiótól  
függően változnak. készülék megvétele előtt kérjük  
ellenőrizze helyi hálózat feszültségét és csatlakozó  
dugó alakját.  
Для использования внешнего источника питания  
Csak  
mellékelt). A hálózati adapter rövidzárlatának elkerülése  
érdekében ellenőrizze helyi hálózat feszültségét.  
Amikorahálózatiadaptercsatlakoztatásátmegszünteti,  
mindig dugót fogja meg és ne pedig vezetéket.  
Ne töltse fel az elemeket.  
Ellenőrizze az elemek és  
a
javasolt hálózati adaptert használja (nem  
ВНИМАНИЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Используйтетолькорекомендованныйсетевойадаптер  
a
За употреба на външен захранващ източник  
Для электрической сети: Подсоедините сетевой  
адаптер переменного тока АС-Е30HG (не  
прилагается) к гнезду DC IN 3V. Полярность  
разъема показана на рисунке C.  
Do not charge  
Check the and  
insert them like the illustration in this manual.  
CAUTION  
a
dry battery.  
Използвайте само препоръчвания променливотоков  
адаптор (доставя се допълнително). Проверете  
Specifications for AC-E30HG vary for each area.  
Check your local voltage and the shape of plug before  
purchasing.  
A
За домакинско електрозахранване: Свържете  
променливотоковия адаптор AC-E30HG (не се  
]
}
on the batteries, and be sure to  
a
и
переменного тока (не прилагается). Во избежание  
напрежението  
в
местната електрическа мрежа, за да  
ктоокраот  
кроогвоезраьмтыектаанкижяенамсеесттенвооемнаадпарпятжеернеипее.ременного  
a
доставя  
с
апарата) към куплунга за постоянен ток  
избегнете късо съединение  
адаптор.  
За изключване на променливотоковия адаптор от  
контакта, дърпайте само щепсела, а не кабела.  
Не зареждайте сухи батерии.  
Проверете полюсите  
уверете, че ги поставяте по начина, който  
на фигурата това ръководство.  
в
променливотоковия  
п
DC IN 3V. Полюсите на куплунга са показани на  
фигура C.  
• Техническите характеристики за  
променливотоковия адаптор AC-E30HG са  
различни за различните области или страни.  
Преди покупка, проверете напрежението в  
местната електрическа мрежа, както и формата  
на щепсела.  
a
a
Для отсоединения сетевого адаптера переменного  
Wh e n u sin g h e a d p h o n e s/e a rp h o n e s  
Wear the “L” marked side to the left ear and the “R”  
marked side to the right ear.  
A
Технические характеристики для аппарата АС-  
Е30HG отличаются для разных областей.  
и
When you are not going to use your Walkman for  
long time, remove the batteries to prevent damage  
from battery leakage and corrosion.  
a
тока используйте только разъем,  
Не заряжайте сухие батарейки.  
а
не шнур.  
a
a
Проверьте, пожалуйста, местное напряжение  
соответствие штепсельной вилки перед покупкой.  
]
}
pólusát és ezen  
Пвсрто  
в
е
ьртьетеихз,н  
а
к
ип]окиаз}анноанбаатраирсеунйкеахвидоабнянзоамтельно  
útmutató ábrájának megfelelően helyezze azokat be  
készülékbe.  
a
]
и
}
на батериите  
и
е
се  
показан  
а
в
к
а
к
A
fejhallgató/fülhallgató használatakor  
руководстве.  
Az “L” betűvel jelölt oldalt  
a
jobb fülén viselje.  
bal fülén, az “R” betűvel  
При использовании головных телефонов/  
наушников  
Носите сторону с маркировкой “L” на левом ухе, а  
сторону с маркировкой “R” на правом ухе.  
Pre ca u t io n s  
в
jelölt oldalt pedig  
a
ÓVINTÉZKEDÉS  
Ha készüléket hosszú ideig nem használja, vegye ki  
belőle az elemeket, hogy az elemek folyásából és  
következményeskorrózióbóladódókárosodástelkerülje.  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Если Вы не собираетесь использовать Ваш аппарат  
Walkman течение длительного времени, то удалите  
батарейки во избежание повреждения вследствие  
утечки из батареек коррозии.  
Do not leave the unit in  
or in  
a
place subject to direct sunlight, excessive dust  
location near heat sources,  
a
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
a
a
В
случай, че няма да използувате Вашия уокмен  
в
Приупотребанаслушалки/тампоннислушалки  
Поставете означената “L” страна на лявото си  
ухо означената “R” страна на дясното си ухо.  
or sand, moisture, rain, mechanical shock, or in  
with its windows closed.  
a
car  
продължително време, извадете батериите, за да  
предотвратите евентуална повреда от протичането  
с
и
и
с
Do not wind the headphones/ earphones cord around  
the unit. The buttons may be kept pressed, causing  
unnecessary battery usage.  
Do not use cassettes longer than 90 minutes except for  
long continuous playback.  
Óvintézkedések  
им  
и
корозия.  
Предосторожности  
Ne hagyja  
a
készüléket hőforrások közelében, vagy  
Мерки за безопасност  
Не оставляйте аппарат там, где рядом находятся  
Отстраняване на  
olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak, homok,  
por, nedvesség, eső, mechanikus ütés, vibráció  
hatásának van kitéve, vagy zárt ablakú gépkocsiban.  
Не оставяйте апарата  
в
близост до източници на  
ивсотзодченйисктивитюеп  
п
л
р
а
ямилыихвсом  
л
е
нсетчен,ыпохдлвуечрежй,ечнрнеозммерного  
Tro u b le sh o o t in g  
Hibakeresési tanácsadó  
Устранение неисправностей  
тдоипрлеикнтан,ан  
а
лъмнечсетав,аисз  
л
отжлеинниа,н  
а
стваътзъдченйистпвяисеът  
оина  
с
в
е
о
к
запыления или песка, влаги, дождя, механических  
Th e vo lu m e is n o t t u rn e d u p .  
Nem növekszik  
a
hangerő.  
неизправности  
Громкость не увеличивается.  
If the unit has not been used for  
the playback mode to warm it up for  
before inserting cassette.  
For cleaning the case, use  
a
long time, set it in  
прах, на влага, дъжд, механични удари или  
затворени прозорци.  
в
кола със  
ударов, или  
в
машине  
с
закрытыми окнами.  
Az AVLS kapcsoló LIMIT állásban van.  
a
few minutes  
Ne tekerje rá  
a
fejhallgató/fülhallgató vezetékét  
a
Не обматывайте шнур головных телефонов/  
AVLS is set to LIMIT.  
Силата на звука не се увеличава.  
• Функцията AVLS е настроена на LIMIT.  
Не действува функцията MEGA BASS или  
самия радиоапарат  
• Преместете бутона HOLD, чрез плъзгане,  
посока, обратна на стрелката.  
• Функция AVLS установлена в положение LIMIT.  
a
készülékre.  
A
gombok lenyomódhatnak és  
a
Не навивайте кабела за слушалките/тампонни  
нудаеушржнииквоавтьвсоякврунгаажпапт  
а
о
р
матсао.сКтоняонпикии,мвоыгзуытвая  
Ca n n o t o p e ra t e t h e MEGA BASS o r t h e  
ra d io .  
Nem működik  
a
MEGA BASS funkció vagy  
a
Не работает функция MEGA BASS или  
радиоприемник.  
• Передвиньте переключатель HOLD в  
a
soft cloth slightly  
szükségtelen áramfogyasztás az elemek idő előtti  
lemerülését eredményezheti.  
снлаутшисак  
л
а
к
н
иео  
н
к
а
олбоутаопнаиртаетаи. иТзолвиашмноож  
езтдоащ  
и
п
р
а
е
в
а
д
н
и
е
звниака  
ненужное использование батареек.  
rádió.  
moistened with mild detergent solution. Do not use  
alcohol, benzine or thinner.  
батериите.  
Не используйте кассеты продолжительностью более  
90 минут, за исключением длительного непрерывного  
воспроизведения.  
Csúsztassa  
irányba.  
a
HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes  
A
hosszú folyamatos lejátszást kivéve  
a
90 percnél  
• Slide HOLD in the opposite direction of the arrow.  
hosszabb játékidejű kazetták használata nem ajánlott.  
Не използвайте касети  
с
продължителност по-голяма  
и
непрекъснато  
в
направлении, противоположном стрелке.  
If you have any questions or problem concerning your  
Walkman, please consult your nearest Sony dealer.  
Ha  
a
készüléket hosszú ideig nem használta,  
a
възпроизвеждане.  
Если Ваш аппарат не был использован  
в
течение  
Th e so u n d is u n st a b le o r n o a u d io .  
A
hang egyenetlen vagy nem hallható.  
kazetta behelyezése előtt kapcsolja pár percig  
В
случай, че апаратът не  
е
бил употребяван дълго  
длительного времени, то установите его на режим  
воспроизведения на несколько минут перед вставкой  
кассеты.  
Insert two R6 (size AA) batteries properly.  
Replace all batteries if they are weak.  
Helyezzen be megfelelően két R6  
os (AA méret)  
Нестабилен звук или липса на звук.  
• Поставете правилно две батерии R6  
(размер AA).  
Звукявляетсянестабильнымилинетаудиосигнала.  
• Вставьте надлежащим образом две батарейки  
R6 (размера АА).  
• Замените все батарейки, если они стали  
слабыми.  
lejátszásiüzemmódba,hogyaszerkezetbemelegedjen.  
време, включете го да работи за известно време  
режим за възпроизвеждане, преди да поставите  
касета.  
в
ceruzaelemet.  
A
készülékdoboz tisztítását enyhe tisztítószerrel  
Очищайте корпус  
с
использованием мягкой ткани,  
Ha gyengék az elemek, cserélje ki az összes elemet.  
kijelzőn helytelen információ látható.  
Amikor készüléket először használja, vagy ha  
hosszú ideig elem nélkül hagyta berendezést  
előfordulhat, hogy kijelzőn pontatlan információ  
gyengén megnedvesített puha ruhával végezze. Ne  
használjon alkoholt, benzint vagy hígítót.  
За почистване на кутията, използвайте мека кърпа,  
слегка смоченной раствором умеренного моющего  
средства. Не используйте спирт, бензин или  
растворитель.  
Th e d isp la y sh o w s in co rre ct in fo rm a t io n .  
• Сменете всички батерии, ако са изтощени.  
На екрана се показва неправилна  
информация.  
• На екрана е възможно да се появи неправилна  
информация или да стане неправилно  
извикване на предварително настроени  
радиостанции при първоначално пускане на  
апарата или когато сте оставили апарата  
леко напоена  
в
слаб миещ разтвор. Не използвайте  
The display may show incorrect information or the  
preset stations may not be recalled correctly when  
you use the unit for the first time, or when you  
Ha  
a
Ha kérdése vagy problémája adódik  
kapcsolatban, kérjük forduljon  
márkabolthoz.  
a
készülékkel  
legközelebbi Sony  
спирт, бензин или разредител.  
Если  
относительноВашегоаппаратаWalkman,тообращайтесь,  
пожалуйста, Вашему ближайшему дилеру Sony.  
у
Вас есть какие-либо вопросы или проблемы  
a
Дисплей показывает неправильную информацию.  
Дисплей может показывать неправильную  
информацию, или предварительно  
a
В
случай, че имате някакви въпроси, относно Вашия  
a
утоъкрмгоевнскмиолпяо,скроендснуи  
лктинрааSйoтnеyс.е при най-близкия до Вас  
a
к
have left the unit without batteries for  
In these cases, turn the tape and radio off and then  
press BAND for about 10 seconds, you will hear  
beep sound through the headphones/ earphones  
and the memories of all the preset stations will be  
canceled. Reset these functions again.  
a
long time.  
jelenik meg, vagy az előre beprogramozott  
állomások hangolása nem megfelelő. Ilyen  
установленные станции могут не вызываться  
правильно, когда Вы используете аппарат  
первый раз, или если Вы оставили аппарат без  
батареек на длительное время. В таких случаях  
следует выключить магнитофон и  
в
SFrpequeenccyirafngieca t io n s  
MVétűelisfrezkvaenckiatiaratomdánay tok  
ТЧеехстонтниа чхаераскткериистихкаарактеристикиТДеихапназионччаесстокт ие характеристики  
a
esetben,  
a
magnó és  
a
rádió kikapcsolása után kb.  
10 másodpercig tartsa lenyomva  
a
BAND gombot;  
дълго време без батерии.  
В
такива случаи,  
FM: 65  
7.5  
AM: 530  
31  
74/ 87.5  
108 MHz (Eastern Europe)  
FM: 65-74/87,5-108 MHz (Kelet-Európa)  
87,5-108 MHz (többi ország)  
FM: 65–74  
/
87,5–108 MHz (Източна Европа)  
ЧМ: 65  
74/87,5  
108 МГц (Восточная Европа)  
a
fejhallgatón/fülhallgatón keresztül hangjelzés lesz  
изключете касетофона  
и
радиото след това  
и
радиоприемник, а затем нажать кнопку  
BAND примерно на 10 секунд, после чего Вы  
услышите зуммерный сигнал через головные  
телефоны/наушники, и все предварительно  
установленные станции будут удалены из памяти.  
8
108 MHz (Other countries)  
87,5–108 MHz (Други страни)  
AM: 530–1.710 kHz (Северна, Централна  
531–1.602 kHz (Други страни)  
87,5  
АМ: 530  
Америка)  
531  
Требуемое питание  
Бпиаттаанриеяйк3иВ3пВоспто.стто.ктаока R6 (АА)  
108 МГц (Другие страны)  
1.710 кГц (Северная, Центральная  
hallható és  
a
beprogramoztott állomások törlődnek  
натиснете бутона BAND за около 10 секунди,  
след което ще чуете предупредителен звуков  
сигнал през слушалките/тампонни слушалки и  
всички предварително запаметeни  
радиостанции ще се изтрият. Настройте отново  
тези функции.  
1,710 kHz (North, Central, and South America)  
1,602 kHz (Other countries)  
AM: 530-1.710 kHz (Észak, Közép és Dél-Amerika)  
531-1.602 kHz (többi ország)  
и
Южна Америка)  
и
Южная  
a
készülék memóriájából. Ezeket újra be kell  
állítani.  
Rossz  
5
Po o r t a p e p la yb a ck q u a lit y.  
Pow er requirements  
DC batteries R6 (AA)  
Dimensions  
1.4 115.5  
Tápfeszültség  
3
Изисквания към електрозахранването  
1.602 кГц (Другие страны)  
Clean the headphones/ earphones plug.  
Dirty head. Clean the head and tape path with  
3
V
×
2/ External DC 3V power sources  
16 inches) (w/ h/ d) incl.  
V-os ceruzaelemek R6 (AA)  
áramforrások  
×
2
/
3
V-os egyenáramú külső  
Бтоакте3рVии 3V R6 (AA)  
2
бр.  
/
Външни източници на постоянен  
a
lejátszás minősége.  
Tisztítsa meg fejhallgató/fülhallgató  
csatlakozódugaszát.  
Piszkos magnófej. Tisztítófolyadékkal vagy  
alkohollal gyengén megnedvesített vattapálcikával  
tisztítsa meg magnófejet és szalagvezetőket.  
×
2/Внешние источники  
a
5
/
8
×
4
5
/
8
×
1
7
/
Méretek  
Размери  
cotton swab slightly moistened with cleaning fluid  
or alcohol.  
a
Плохое качество воспроизведения ленты.  
Очистите разъем головных телефонов/наушников.  
9
×
×
35.9 mm (3  
×
115,5  
×
35,9 мм (в/ш/д) включително изпъкнали  
Размеры  
projecting parts and controls  
91,4  
×
115,5  
×
35,9 mm (sz/m/m)  
a
kiálló részeket és  
детайли  
и
уреди за управление  
91,4  
и
×
115,5 × 35,9 мм (ш/в/г), включая выступающие части  
Лошокачествоназвукапривъзпроизвеждане.  
Mass  
Approx. 150g (5.3 oz)  
Approx. 230g (8.2 oz) incl. batteries and  
Supplied accessories  
vezérlőgombokat is beleszámítva  
Тегло  
Около 150  
Около 230  
органы управления  
a
• Загрязнённая головка. Очистите головку и  
лентопротяжный механизм помощью  
• Почистете куплунга на слушалките/тампонни  
слушалки.  
• Замърсена глава. Почистете главата и пътя на  
лентата памук, леко напоен почистваща  
течност или спирт.  
с
Tömeg  
Kb. 150  
Kb. 230  
г
г
Масса  
Приблиз. 150  
Приблиз. 230 г, включая батарейки  
Прилагаемые принадлежности  
Стереофонические головные телефоны или  
стереофонические наушники (1)/Чехол для переноски (1)  
a
tape  
g
g
включително батерии  
и
касета  
г
a
a
хлопчатобумажого тампона, слегка смоченного  
очищающей жидкостью или спиртом.  
elemekkel és kazettával  
Доставяни принадлежности  
Стерео слушалки или Стерео тампонни слушалки (1)/  
Калъф за носене (1)  
и
кассету  
Stereo headphones or Stereo earphones (1)/ Carrying case (1)  
Mellékelt tartozékok  
Sztereó fejhallgató, vagy sztereó fülhallgató (1)  
с
в
Design and specifications are subject to change without notice.  
/
hordtáska (1)  
A
formaterv és műszaki adatok változtatásának jogát  
a
Фирмата си запазва правото на промени в конструкцията и  
техническите данни без предизвестие.  
minden külön értesítés nélkül fenntartjuk.  
Конструкция и технические характеристики могут быть  
изменены без уведомления.  
Кассетный плейер  
с радиоприемником  
Сделано Малайзии  
в

Naast de handleiding Sony Walkman WM-FX275, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sony Walkman WM-FX275. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sony Walkman WM-FX275. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sony Walkman WM-FX275 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.